Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Αρχική Νέα
Η Μηχανή Αναζήτησης ετοιμάζεται. Παρακαλώ περιμένετε...
Νέα
Διαβήτης: Θετικά αποτελέσματα Φάσης 3 για την υπό έρευνα νέα ινσουλίνη U300 PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2013 10:07
H Sanofi ανακοινώνει θετικά αποτελέσματα Φάσης 3 για την υπό έρευνα νέα ινσουλίνη U300

 

 • Η μελέτη EDITION I έδειξε ότι επιτυγχάνεται παρόμοιος γλυκαιμικός έλεγχος με λιγότερα νυχτερινά επεισόδια υπογλυκαιμίας σε σύγκριση με την Ινσουλίνη Glargine -
 • Τα συνοπτικά αποτελέσματα από τη μελέτη EDITION II είναι συμβατά με τα ευρήματα της μελέτης EDITION I -

 Η Sanofi ανακοίνωσε ότι τα αποτελέσματα της πρώτης μελέτης Φάσης 3 (EDITION I) για την υπό έρευνα νέα ινσουλίνη U300 έδειξαν ότι επιτυγχάνεται παρόμοιος γλυκαιμικός έλεγχος με λιγότερα νυχτερινά υπογλυκαιμικά επεισόδια σε σύγκριση με την ινσουλίνη glargine (ένεσιμη ινσουλίνη glargine [rDNA προέλευσης]). Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε συνοπτικά αποτελέσματα από μία δεύτερη μελέτη Φάσης 3 (EDITION II) για τη νέα ινσουλίνη U300, η οποία επίσης έδειξε παρόμοια μείωση των επιπέδων σακχάρου του αίματος, ενώ λιγότεροι ασθενείς υπέστησαν νυχτερινό επεισόδιο υπογλυκαιμίας συγκριτικά με την ινσουλίνη glargine.

Αυτά τα αποτελέσματα προέρχονται από τις μελέτες EDITION I και EDITION II, αντίστοιχα, οι οποίες αποτελούν τμήμα του κλινικού προγράμματος Φάσης 3 EDITION, το οποίο αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της υπό έρευνα νέας ινσουλίνης U300 σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη. Τα δεδομένα από το πρόγραμμα EDITION I παρουσιάστηκαν στο 73ο Επιστημονικό Συνέδριο της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας (ADA).

"Για τη σωστή διαχείριση του σακχαρώδη διαβήτη είναι κρίσιμο να επιτευχθεί αποτελεσματικός γλυκαιμικός έλεγχος και να μειωθεί παράλληλα ο κίνδυνος εμφάνισης υπογλυκαιμίας, ιδιαίτερα στη διάρκεια της νύχτας," δήλωσε ο Matthew Riddle, Καθηγητής Ιατρικής, Τμήμα Ενδοκρινολογίας/Διαβητολογίας/Κλινικής Διατροφής, Πανεπιστήμιο Υγείας και Επιστημών του Όρεγκον, ΗΠΑ, και Κύριος Ερευνητής για τη μελέτη EDITION I. "Αυτά τα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά και ανυπομονώ για τα αποτελέσματα του συνολικού προγράμματος Φάσης 3 EDITION, τα οποία θα αναδείξουν σε μεγαλύτερο βαθμό πως αυτή η υπό έρευνα βασική ινσουλίνη μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη."

EDITION I

Ως η πρώτη μελέτη του προγράμματος EDITION, η μελέτη EDITION I αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της υπό έρευνα νέας ινσουλίνης U300, σε σύγκριση με την ινσουλίνη glargine σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2, που λάμβαναν βασική ινσουλίνη σε συνδυασμό με γευματική ινσουλίνη. Σε μια πολυκεντρική, ανοιχτή μελέτη, τυχαιοποιήθηκαν 807 άτομα (1:1) για τη λήψη κάθε βράδυ μίας άπαξ ημερησίως δόσης είτε της νέας ινσουλίνης U300 (n=404), είτε της ινσουλίνης glargine (n=403) ενώ συνέχιζαν να λαμβάνουν γευματική ινσουλίνη. Η δόση της βασικής ινσουλίνης τιτλοποιήθηκε για να επιτευχθεί γλυκόζη πλάσματος νηστείας 80-100 mg/dL. Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν η μεταβολή των επιπέδων γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης HbA1c από την έναρξη της μελέτης έως τον 6ο μήνα και το κύριο δευτερεύον καταληκτικό σημείο ήταν το ποσοστό των ατόμων που θα παρουσίαζαν τουλάχιστον 1 σοβαρό ή επιβεβαιωμένο (≤70 mg/dL) νυχτερινό υπογλυκαιμικό επεισόδιο στο διάστημα μεταξύ του 3ου και του 6ου μήνα.

Η μελέτη EDITION I έδειξε παρόμοια μείωση στα επίπεδα της HbA1c (γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη) από την έναρξη της μελέτης έως τον 6ο μήνα (πρωτεύον καταληκτικό σημείο) μεταξύ των ομάδων της νέας ινσουλίνης U300 και της ινσουλίνης glargine, σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 με ιδιαίτερες θεραπευτικές ανάγκες (μέση ηλικία συμμετεχόντων στη μελέτη: 60 έτη, διάρκεια νόσου 15,8 έτη, Δείκτης μάζας σώματος (BMI): 36,6 kg/m2• HbA1c: 8,15 %, συνολική δόση ινσουλίνης: 1,2 U/kg, δόση βασικής ινσουλίνης: 0,67 U/kg κατά την έναρξη της θεραπείας). Επιπρόσθετα, σχεδόν το 40% των συμμετεχόντων με μη ελεγχόμενα επίπεδα σακχάρου αίματος παρόλο που λάμβαναν αντιδιαβητικά δισκία σε συνδυασμό με βασική και γευματική ινσουλίνη πέτυχε γλυκαιμικό έλεγχο (HbA1c <7%) τον 6ο μήνα τόσο με τη νέα ινσουλίνη U300 (39,6%) όσο και με την ινσουλίνη glargine (40,9%).

Η υπό έρευνα νέα ινσουλίνη U300 συσχετίστηκε με μείωση κατά 21% της σοβαρής ή επιβεβαιωμένης νυχτερινής υπογλυκαιμίας (χαμηλά επίπεδα σακχάρου αίματος) από τον 3ο μήνα έως τον 6ο μήνα. Σημαντικά λιγότεροι ασθενείς παρουσίασαν νυχτερινή υπογλυκαιμία (σοβαρή και/ή επιβεβαιωμένη με σάκχαρο αίματος κάτω από 70 mg/mL) στη διάρκεια της περιόδου μεταξύ του 3ου και 6ου μήνα της μελέτης (προκαθορισμένο δευτερεύον καταληκτικό σημείο: 36,1% έναντι 46,0%, RR 0,79, p=0,0045) και η εμφάνιση νυχτερινού υπογλυκαιμικού επεισοδίου (% ατόμων με τουλάχιστον ένα επεισόδιο) κατά την εξάμηνη διάρκεια της μελέτης ήταν χαμηλότερη στην ομάδα της νέας ινσουλίνης U300 κατά τη διάρκεια της περιόδου της μελέτης σε σχέση με την ομάδα της ινσουλίνης glargine (45,3% έναντι 59,7%, RR 0,76, 95% CI 0,66 έως 0,87). Η νέα ινσουλίνη U300 ήταν καλά ανεκτή σε αυτή τη μελέτη, χωρίς να παρουσιάζονται διαφορές σε άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρούνται κατά τη χορήγηση της ινσουλίνης glargine.

Η περίληψη για τη μελέτη EDITION I τιτλοφορείται: Νέο σκεύασμα ινσουλίνης glargine γλυκαιμικός έλεγχος και υπογλυκαιμία σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που λαμβάνουν θεραπεία με βασική και γευματική ινσουλίνη (Riddle, MC et al) [Abstract no. 43-LB].

EDITION II

Τα συνοπτικά αποτελέσματα της μελέτης EDITION II είναι συμβατά με τα ευρήματα της μελέτης EDITION I. Η μελέτη EDITION II έδειξε ότι η υπό έρευνα νέα ινσουλίνη U300 πέτυχε παρόμοια μείωση των επιπέδων σακχάρου του αίματος, ενώ λιγότεροι ασθενείς υπέστησαν νυχτερινά υπογλυκαιμικά επεισόδια σε σύγκριση με την ινσουλίνη glargine.

Η μελέτη EDITION II αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της νέας ινσουλίνης U300 σε πληθυσμό με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (811 ασθενείς), που λάμβαναν θεραπεία με βασική ινσουλίνη σε συνδυασμό με από του στόματος αντιδιαβητική δισκία. Τα πλήρη αποτελέσματα της μελέτης EDITION II θα υποβληθούν για παρουσίαση σε επερχόμενα επιστημονικά συνέδρια.

"Εξακολουθεί να υφίσταται μια ουσιαστική ακάλυπτη ανάγκη που αφορά σε ανθρώπους που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, οι οποίοι λαμβάνουν από του στόματος φαρμακευτική αγωγή ή ινσουλίνη, καθώς πολλοί απ' αυτούς δεν πετυχαίνουν επαρκή γλυκαιμικό έλεγχο," δήλωσε ο Pierre Chancel, Senior Vice President, Global Diabetes της Sanofi. "Με την υπό έρευνα νέα ινσουλίνη U300 προσπαθούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω την κλινική αξία της βασικής ινσουλίνης, ενώ παράλληλα βασιζόμαστε στον πλούτο στοιχείων που διαθέτουμε για την ινσουλίνη glargine, την συχνότερα συνταγογραφούμενη ινσουλίνη στον κόσμο."

Σχετικά με την υπό έρευνα νέα ινσουλίνη U300

Η υπό έρευνα νέα ινσουλίνη U300 αποτελεί ένα νέο σκεύασμα με βάση το μόριο της glargine, το βιολογικό παράγοντα της ινσουλίνης glargine, με το καθιερωμένο προφίλ αποτελεσματικότητας και ασφάλειας. Ωστόσο, το φαρμακοκινητικό και φαρμακοδυναμικό προφίλ της νέας ινσουλίνης U300 είναι μοναδικό, με μελέτες που δείχνουν ότι διαθέτει ακόμα πιο επίπεδο προφίλ δράσης και ακόμη πιο παρατεταμένη διάρκεια δράσης συγκριτικά με την ινσουλίνη glargine. 1,2 Η νέα ινσουλίνη U300 προσφέρει επίσης το πλεονέκτημα ότι απαιτείται μικρότερος όγκος σκευάσματος για υποδόρια έγχυση σε σύγκριση με την ινσουλίνη glargine.

Σχετικά με το Φάσης 3 πρόγραμμα EDITION

Το πρόγραμμα EDITION αποτελεί μια παγκόσμια και ολοκληρωμένη σειρά μελετών Φάσης 3 που αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της νέας ινσουλίνης U300 σε ευρύτερους και διαφορετικούς πληθυσμούς ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη. Τα συνολικά αποτελέσματα της μελέτης EDITION I (βασική + γευματική ινσουλίνη) και της μελέτης EDITION II (βασική ινσουλίνη + αντιδιαβητικά δισκία) αναμένονται έως το τέλος του έτους. Επιπρόσθετα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι ακόλουθες μελέτες Φάσης 3 από το πρόγραμμα EDITION: η μελέτη EDITION III σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 που δεν έχουν λάβει ποτέ θεραπεία με ινσουλίνη, η μελέτη EDITION IV σε άτομα με διαβήτη τύπου 1, η μελέτη EDITION JP I σε Ιάπωνες ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 (βασική + γευματική [bolus] ινσουλίνη) και η μελέτη EDITION JP II άτομα με διαβήτη τύπου 2 στην Ιαπωνία (βασική ινσουλίνη + από του στόματος θεραπεία).

Σχετικά με το Διαβήτη

Ο Διαβήτης είναι μια χρόνια νόσος, η οποία εμφανίζεται είτε ως διαβήτης τύπου 1 που είναι μια αυτοάνοση νόσος που χαρακτηρίζεται από καταστροφή των β-κυττάρων του παγκρέατος που παράγουν ινσουλίνη και κατά συνέπεια υπάρχει πλήρης έλλειψη ινσουλίνης (της ορμόνης που ρυθμίζει τη συγκέντρωση του σακχάρου του αίματος), είτε ως διαβήτης τύπου 2, που είναι μία μεταβολική διαταραχή στην οποία συνυπάρχουν δύο βασικές βιολογικές ανεπάρκειες: μειωμένη παραγωγή ινσουλίνης και μειωμένη ικανότητα του σώματος να αξιοποιήσει την παραγόμενη ινσουλίνη. Τόσο ο διαβήτης τύπου 1 όσο και ο διαβήτης τύπου 2 χαρακτηρίζονται από αυξημένες συγκεντρώσεις γλυκόζης στο αίμα (υπεργλυκαιμία). Με την πάροδο του χρόνου, η μη ελεγχόμενη υπεργλυκαιμία οδηγεί σε μακροαγγειακές και μικροαγγειακές επιπλοκές. Οι μακροαγγειακές επιπλοκές, οι οποίες προσβάλλουν τα μεγάλα αιμοφόρα αγγεία, περιλαμβάνουν το έμφραγμα του μυοκαρδίου, το εγκεφαλικό επεισόδιο και την περιφερική αγγειοπάθεια. Οι μικροαγγειακές επιπλοκές προσβάλλουν τα μικρά αιμοφόρα αγγεία των οφθαλμών (αμφιβληστροειδοπάθεια), των νεφρών (νεφροπάθεια) και των νεύρων (νευροπάθεια). Η παγκόσμια επίπτωση του Σακχαρώδη Διαβήτη αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό. Σήμερα, περισσότερα από 371 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως ζουν με τη νόσο του Διαβήτη.

Σχετικά με τον Τομέα Διαβήτη της Sanofi

Η Sanofi αγωνίζεται να βοηθήσει τα άτομα με διαβήτη να διαχειριστούν όσο το δυνατόν καλύτερα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, προσφέροντάς τους καινοτόμες, ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες λύσεις. Με οδηγό τις πολύτιμες πληροφορίες που προέρχονται από την παροχή συμβουλών και την αλληλεπίδραση με ανθρώπους που πάσχουν από διαβήτη, η εταιρεία δημιουργεί συνεργασίες, ώστε να προσφέρει διαγνωστικά μέσα, θεραπείες, υπηρεσίες και συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών μέτρησης της γλυκόζης του αίματος. Η Sanofi διαθέτει στην αγορά τόσο ενέσιμα όσο και από του στόματος φαρμακευτικά σκευάσματα για τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 ή τύπου 2.

Σχετικά με τη Sanofi

Sanofi κατέχει ηγετική θέση στον Τομέα της Υγείας παγκοσμίως, με πολυδιάστατη δραστηριότητα, ανακαλύπτοντας, αναπτύσσοντας και παρέχοντας θεραπευτικές λύσεις εστιασμένες στις ανάγκες των ασθενών. Η Sanofi διαθέτει ισχυρή παρουσία στον Tομέα της Yγείας, με 7 πλατφόρμες ανάπτυξης: ολοκληρωμένες λύσεις για τον Διαβήτη, Εμβόλια για ανθρώπινη χρήση, Καινοτόμα Φάρμακα, Καταναλωτικά Προϊόντα Υγείας, Αναδυόμενες Αγορές, Κτηνιατρικό Τομέα και τη Genzyme. Η Sanofi είναι εισηγμένη στα Χρηματιστήρια του Παρισιού και της Νέας Υόρκης.

 

Παραπομπές

1. Tillner J et al. Euglycemic Clamp Profile of New Insulin Glargine U300 Formulation in Patients With Type 1 Diabetes (T1DM) is Different From Glargine U100. 73ο Επιστημονικό Συνέδριο της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας (ADA), περίληψη no. 920-P
2. Dahmen R et al New Insulin Glargine U300 Formulation Evens and Prolongs Steady State PK and PD Profiles During Euglycemic Clamp in Patients With Type 1 Diabetes (T1DM)". 73ο Επιστημονικό Συνέδριο της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας (ADA), περίληψη no. 113-OR

 
Alemtuzumab και Τεριφλουνομίδη: Αντιμετώπιση της ΣΚΠ από την Genzyme PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 09 Ιούλιος 2013 10:14

Η Genzyme Λαμβάνει Θετική Γνωμοδότηση από την Επιτροπή Φαρμακευτικών Προϊόντων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) για το Alemtuzumab στην Ευρώπη

 

 • Θετική Γνωμοδότηση για το χαρακτηρισμό της Tεριφλουνομίδης, σαν Νέα Δραστική Ουσία από την CHMP, σε συνέχεια της Θετικής Γνωμοδότησης για– Έγκριση του Μαρτίου 2013 –
 • Οι Θετικές Γνωμοδοτήσεις, Ανοίγουν την Αυλαία για την Εισαγωγή Δύο Νέων Θεραπειών της Genzyme στην Πολλαπλή Σκλήρυνση στην Ευρώπη 

 

Η Genzyme, μια εταιρεία του ομίλου Sanofi, ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Φαρμακευτικών Προϊόντων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του alemtuzumab για την θεραπεία ενήλικων ασθενών με υποτροπιάζουσα διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση (RRMS) με ενεργή νόσο, η οποία ορίζεται σύμφωνα με κλινικά ή απεικονιστικά χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, η CHMP γνωμοδότησε θετικά για τον χαρακτηρισμό της τεριφλουνομίδης ως Νέα Δραστική Ουσία (Νew Αctive Substance designation: NAS). Νωρίτερα μέσα στην χρονιά, η CHMP είχε εκδώσει θετική γνωμοδότηση για την έγκριση της τεριφλουνομίδης για την θεραπεία ενήλικων ασθενών με υποτροπιάζουσα διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση (ΠΣ).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να εκδώσει την τελική απόφαση για την άδεια κυκλοφορίας του alemtuzumab και της τεριφλουνομίδης τους επόμενους μήνες.

"Οι σημερινές αποφάσεις της CHMP, ανοίγουν την αυλαία για την έγκριση δύο νέων σημαντικών θεραπευτικών επιλογών για ασθενείς με ΠΣ. Οι μέχρι τώρα θεραπείες έχουν καλύψει μερικώς τις ανάγκες στην ΠΣ και εξακολουθούν να έχουν κάποιους περιορισμούς," δήλωσε ο David Meeker, MD, Πρόεδρος και CEO της Genzyme. "Με την έγκριση, οι ιατροί θα έχουν τη δυνατότητα να συνταγογραφήσουν το alemtuzumab σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα διαλείπουσα ΠΣ που κρίνονται κατάλληλοι με βάση τα κλινικά ή απεικονιστικά χαρακτηριστικά της νόσου, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της νόσου ή τις προηγούμενες θεραπείες. Οι προσδοκίες από το alemtuzumab στην κοινότητα της ΠΣ είναι υψηλές, και με την σημερινή θετική γνωμοδότηση της CHMP είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στο να μπορούμε να διαθέσουμε αυτήν την πολύ καινοτόμα θεραπεία στους ασθενείς με ΠΣ στην Ευρώπη."

Η θετική γνωμοδότηση της CHMP για την έγκριση του alemtuzumab βασίστηκε στα δεδομένα από τις μελέτες CARE-MS I και CARE-MS II, στις οποίες το alemtuzumab ήταν σημαντικά πιο αποτελεσματικό από την ιντερφερόνη βήτα-1α 44 mcg τρεις φορές την ημέρα υποδορίως, ως προς την μείωση του ρυθμού υποτροπών. Στην CARE-MS II, η επιδείνωση της αναπηρίας επιβραδύνθηκε σημαντικά στους ασθενείς που έπαιρναν alemtuzumab έναντι ιντερφερόνης και είναι σημαντικό το ότι οι ασθενείς που έπαιρναν alemtuzumab είχαν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες για βελτίωση της ήδη εγκατεστημένης αναπηρίας.

"Η σημερινή ανακοίνωση της Genzyme αποτελεί ένα σημαντικό σημείο αναφοράς στο εκτεταμένο πρόγραμμα αξιολόγησης του alemtuzumab," δήλωσε ο Καθηγητής Alastair Compston, Επικεφαλής του Τμήματος Κλινικών Νευροεπιστημών στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, στην Αγγλία. "Η ανώτερη αποτελεσματικότητα του alemtuzumab έναντι της ιντερφερόνης στις κλινικές μελέτες, η οποία διατηρήθηκε παρά την αραιή χορήγηση, αντιπροσωπεύει μία θεραπευτική προσέγγιση η οποία υπόσχεται να ξανασχεδιάσει το μέλλον πολλών ανθρώπων με ενεργή υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση."

Το alemtuzumab έχει ένα καινοτόμο δοσολογικό σχήμα χορήγησης το οποίο συνιστάται σε δύο ετήσιες συνεδρίες. Η πρώτη συνεδρία του alemtuzumab χορηγείται ενδοφλεβίως σε πέντε συνεχόμενες ημέρες και η δεύτερη συνεδρία χορηγείται σε τρεις συνεχόμενες ημέρες, 12 μήνες αργότερα.

Το κλινικό πρόγραμμα ανάπτυξης του alemtuzumab συμπεριελάμβανε δύο τυχαιοποιημένες μελέτες Φάσης ΙΙΙ οι οποίες συνέκριναν το alemtuzumab με την ιντερφερόνη βήτα-1α 44 mcg τρεις φορές την ημέρα υποδορίως σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα ΠΣ που είχαν ενεργή νόσο και είτε δεν είχαν λάβει άλλη θεραπεία προηγουμένως (CARE-MS I) ή είχαν υποτροπιάσει κατά την διάρκεια προηγούμενης θεραπείας (CARE-MS II), καθώς και μία φάση επέκτασης των μελετών η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Μία μεγάλη τυχαιοποιημένη μελέτη Φάσης ΙΙ είχε βάλει τα θεμέλια για το πρόγραμμα της Φάσης ΙΙΙ.

Τα αποτελέσματα για την ασφάλεια ήταν παρόμοια και στις δύο μελέτες CARE-MS I και CARE-MS II. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίστηκαν με το alemtuzumab ήταν αντιδράσεις σχετιζόμενες με την έγχυση, συμπεριλαμβανομένου του πονοκέφαλου, εξανθήματος, πυρετού, ναυτίας και κνίδωσης. Οι λοιμώξεις ήταν συχνές και στην ομάδα του alemtuzumab και στην ομάδα της ιντερφερόνης. Οι πιο συχνές λοιμώξεις του alemtuzumab συμπεριελάμβαναν λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού και του ουροποιητικού συστήματος, λοιμώξεις από ερπητοϊό και γρίπη. Οι περισσότερες αντιδράσεις που σχετίζονταν με την έγχυση ήταν ήπιας έως μέτριας σοβαρότητας και ανταποκρίθηκαν στις καθιερωθέντες αγωγές.

Τόσο στην CARE-MS I όσο και στην CARE-MS II, η επίπτωση σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν παρόμοια μεταξύ των δύο θεραπευτικών ομάδων. Όπως έχει αναφερθεί και στο παρελθόν, αυτοάνοσες διαταραχές ήταν πιο συχνές στους ασθενείς που έλαβαν alemtuzumab, πρωτίστως αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα που παρατηρήθηκε στο 36 % περίπου των ασθενών κατά την μακροχρόνια παρακολούθησή τους. Αυτοάνοση θρομβοπενική πορφύρα παρατηρήθηκε στο 1.4 % των ασθενών σε alemtuzumab κατά την μακροχρόνια παρακολούθηση, ενώ 0.3 % εμφάνισαν σπειραματονεφρίτιδα. Οι αυτοάνοσες διαταραχές ανιχνεύθηκαν πολύ σύντομα μετά την έναρξη τους μέσω ενός προγράμματος παρακολούθησης και γενικά αντιμετωπίστηκαν με τις καθιερωμένες αγωγές.

Ένα εκτενές πρόγραμμα διαχείρισης των κινδύνων έχει προταθεί για να υποστηρίξει την έγκαιρη ανίχνευσα και αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων ενεργειών.

Σχετικά με το Αlemtuzumab

Το alemtuzumab είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα που στοχεύει επιλεκτικά το CD52, μία πρωτεΐνη που βρίσκεται σε αφθονία στην επιφάνεια των Τ και Β κυττάρων. Η θεραπεία με alemtuzumab έχει ως αποτέλεσμα την εξάλειψη των Τ και Β κυττάρων της κυκλοφορίας τα οποία θεωρούνται υπεύθυνα για τη ζημιογόνα φλεγμονώδη διαδικασία στην ΠΣ. Το alemtuzumab έχει ελάχιστη επίδραση σε άλλα κύτταρα του ανοσοποιητικού. Η άμεση αντιφλεγμονώδης δράση του Alemtuzumab ακολουθείται από ένα διακριτό πρότυπο επαναποικισμού των Τ και Β κυττάρων που συνεχίζεται σε βάθος χρόνου και το οποίο επανισορροπεί το ανοσοποιητικό σύστημα με τέτοιο τρόπο που δυνητικά περιορίζει την δράση της ΠΣ.

Η Genzyme διατηρεί τα παγκόσμια δικαιώματα για το alemtuzumab και φέρει την κύρια ευθύνη για την ανάπτυξη και εμπορική προώθησή του στην Σκλήρυνση Κατά Πλάκας. Η Bayer HealthCare έχει ενημερώσει την Genzyme για την πρόθεσή της να συν-προωθήσει το προϊόν. Μετά από την έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές και την εμπορική διάθεση του προϊόντος, η Bayer μπορεί να λάβει έκτακτες πληρωμές βάσει των εσόδων από τις πωλήσεις.

Σχετικά με την Τεριφλουνομίδη

Η τεριφλουνομίδη είναι ένας ανοσοτροποιητικός παράγοντας με αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Παρότι ο ακριβής μηχανισμός δράσης της τεριφλουνομίδης δεν είναι πλήρως κατανοητός, μπορεί να περιλαμβάνει μία μείωση του αριθμού των ενεργοποιημένων λεμφοκυττάρων στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ).

Η τεριφλουνομίδη υποστηρίζεται από ένα εκτενές κλινικό πρόγραμμα με περισσότερους από 5.000 συμμετέχοντος σε 36 χώρες το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα που έχουν γίνει με οποιαδήποτε θεραπεία για την ΠΣ. Μερικοί ασθενείς στις μελέτες επέκτασης έχουν λάβει φάρμακο μέχρι και για 10 χρόνια. Ο φάκελλος κατάθεσης της τεριφλουνομίδης στην Ευρώπη, περιλαμβάνει στοιχεία αποτελεσματικότητας από τις μελέτες TOWER (Teriflunomide Oral in people With relapsing remitting multiplE scleRosis) και TEMSO (TEriflunomide Multiple Sclerosis Oral).

 
Καρκίνος ωοθηκών: ο πιο ύπουλος εχθρός των γυναικών PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 09 Ιούλιος 2013 10:00

 

christopoulos-gynaikologos

Ο γυναικολόγος Παναγιώτης Χριστόπουλος

 

Ο διάσημος ηθοποιός Πιρς Μπρόσναν ανακοίνωσε την Τρίτη τον θάνατο της 41χρονης κόρης του παντρεμένη και μητέρα με δύο παιδιά. Η Σαρλότ Μπρόσναν έχασε τη μάχη με τον καρκίνο των ωοθηκών που έδινε τα τελευταία 3 χρόνια. Η άτυχη γυναίκα ακολούθησε τη μοίρα της μητέρας της και πρώτης συζύγου του διάσημου ηθοποιού, που είχε χάσει την ζωή της από την ίδια ασθένεια πριν από 22 χρόνια. Ήταν η Αυστραλή ηθοποιός Κασσάνδρα Χάρις, η οποία πέθανε από καρκίνο των ωοθηκών σε ηλικία 43 ετών το 1991.

Οι ωοθήκες βρίσκονται χαμηλά μέσα στην κοιλιά, αριστερά και δεξιά της μήτρας. Παράγουν τις γυναικείες ορμόνες, και απελευθερώνουν τα ωάρια. Ο καρκίνος των ωοθηκών είναι μια από τις συνηθισμένες κακοήθειες των γυναικών.

Ο κίνδυνος να εμφανίσει μια γυναίκα καρκίνο ωοθηκών κατά τη διάρκεια της ζωής είναι 1%. Όμως η πιθανότητα αυτή ανεβαίνει στο 2,5% όταν υπάρχει μία συγγενής πρώτου βαθμού και στο 30-40% όταν υπάρχουν δύο συγγενείς πρώτου βαθμού με ανάλογο ιστορικό. Έτσι, είναι σαφές ότι η νόσος έχει κληρονομική προδιάθεση. Η ασθένεια αυτή μπορεί να εμφανιστεί μόνη της ή να συνδυαστεί με καρκίνο μαστού ή με καρκίνο εντέρου.

Η ασθένεια θεωρείται ότι έχει ύπουλη διαδρομή, καθώς η μεγάλη χωρητικότητα της κοιλιάς, δίνει την ευκαιρία στον καρκίνο να μεγαλώσει χωρίς να δώσει συμπτώματα. Έτσι, οι ενοχλήσεις και τα συμπτώματα εμφανίζονται όταν είναι πλέον πολύ αργά και το στάδιο του καρκίνου είναι προχωρημένο. Εξαιτίας της ασαφούς συμπτωματολογίας, οι γυναίκες συχνά θεωρούν ότι έχουν κάποιο πρόβλημα με το έντερο και αποδίδουν συχνά τα συμπτώματα σε θέματα διατροφής. Έτσι, είναι πιθανόν να επισκέπτονται ιατρούς πολλών ειδικοτήτων (γαστρεντερολόγους, γεν. χειρουργούς) για αρκετό διάστημα, μέχρι να γίνει η τελική διάγνωση.

Τα συχνότερα συμπτώματα είναι: πόνος στην κοιλιά, ναυτία, ελαττωμένη όρεξη, καθώς και αίσθημα διάτασης της κοιλιάς και μετεωρισμού σε πιο προχωρημένο στάδιο.

Με την ευκαιρία αυτή, υπενθυμίζουμε ότι το βασικότερο όπλο για την αντιμετώπιση αυτής της ασθένειας είναι η έγκαιρη διάγνωση. Η προληπτική εξέταση εκτός από το τεστ Παπανικολαου πρέπει να περιλαμβάνει και τον έλεγχο των ωοθηκών, ιδίως σε γυναίκες που είχαν τέτοια προβλήματα σε μελή της οικογένειας τους.

Μην παραλείπετε τον τακτικό σας έλεγχο!!!

 

Παναγιώτης Χριστόπουλος MD, MSc, PhD, IFEPAG
Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

 
Πολλαπλά τα οφέλη της λαπαροσκοπικής κολεκτομής για τους καρκινοπαθείς PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 09 Ιούλιος 2013 09:46

Συντριπτικά είναι τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στον ασθενή η λαπαροσκοπική αφαίρεση καρκίνου από το παχύ έντερο, σε σχέση με το ανοιχτό χειρουργείο.

Αυτό τονίστηκε από διάσημους χειρουργούς στο ετήσιο συνέδριο της Κολοπρωκτικής Βρεττανικής Εταιρείας, το οποίο πραγματοποιήθηκε 1 με 3 Ιουλίου στο Λίβερπουλ.

Όπως αναφέρθηκε στο συνέδριο η μόνη μέχρι σήμερα αποτελεσματική θεραπεία του καρκίνου του παχέως εντέρου είναι η χειρουργική εκτομή ή αλλιώς κολεκτομή, του πάσχοντος τμήματος ή και ολόκληρου του εντέρου.

«Πράγματι σήμερα η εξέλιξη της χειρουργικής σε συνδυασμό με την υψηλή τεχνολογία , μας δίνει την δυνατότητα στις περιπτώσεις του καρκίνου του παχέος εντέρου να επεμβαίνουμε λαπαροσκοπικά, με πολλαπλά οφέλη για τον ασθενή» τόνισε ο διαπρεπής χειρουργός Δρ. Αναστάσιος Ξιάρχος, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Ορθοπρωκτικής Χειρουργικής και Δ/ντης Χειρουργικής Κλινικής Ομίλου Ιατρικού Αθηνών – Ιατρικό Περιστερίου.

Σύμφωνα με τον Δρ. Αναστάσιο Ξιάρχο η χειρουργική εμπειρία σε μεγάλη σειρά λαπαροσκοπικών κολεκτομών, τα τελευταία 20 χρόνια, δίνει τη δυνατότητα για ασφαλή, ογκολογικά χειρουργεία και πλήρη εκτομή του όγκου με λεμφαδενικό καθαρισμό, λόγω της μεγέθυνσης που παρέχει η λαπαροσκόπηση και του ευκρινέστερου εγχειρητικού πεδίου.

Η γρήγορη έξοδος από το νοσοκομείο και η σημαντική μείωση του μετεγχειρητικού πόνου, συνηγορούν υπέρ της σπουδαιότητας της λαπαροσκοπικής κολεκτομής με μεγάλα οφέλη για τον ασθενή.

Ασθενείς, οι οποίοι υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση του παχέος εντέρου, συχνά αντιμετωπίζουν μία μεγάλη και δύσκολη περίοδο ανάρρωσης, γιατί οι κλασικές "ανοιχτές" επεμβάσεις είναι πολύ εκτεταμένες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο χειρουργός αναγκάζεται να κάνει μεγάλη τομή. Η μετεγχειρητική παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο είναι από πέντε μέχρι οκτώ ημέρες κατά μέσον όρο και συνήθως απαιτείται μία περίοδος ανάρρωσης έξι εβδομάδων. Η λαπαροσκοπική κολεκτομή σήμερα, είναι μία μέθοδος που επιτρέπει στο χειρουργό να κάνει την επέμβαση με πολύ μικρές τομές. Αναλόγως του είδους της επέμβασης, οι ασθενείς μπορούν να επιστρέψουν σπίτι τους σε λίγες ημέρες και στις κανονικές τους δραστηριότητες, πολύ πιο γρήγορα από ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε "ανοιχτό" χειρουργείο.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ

Σύμφωνα με τους επιστήμονες τα οφέλη για τον ασθενή είναι πολλαπλά. Συγκεκριμένα:
 • Ο γιατρός χειρουργεί με "ακρίβεια μικροσκοπίου" καθώς γίνεται μεγέθυνση του χειρουργικού πεδίου και προβολή αυτού σε υψηλής ευκρίνειας οθόνη
 • Ελάχιστο τραύμα
 • Περιορισμένη καταστροφή ιστών, λόγω μικρού χειρουργικού τραύματος
 • Ελάχιστη απώλεια αίματος με αποτέλεσμα μικρότερο ποσοστό μεταγγίσεων
 • Μικρότερο ποσοστό ενδοκοιλιακών συμφύσεων
 • Μικρότερος μετεγχειρητικός πόνος
 • Έλλειψη μετεγχειρητικών επιπλοκών όπως κήλες, διαπύηση ή διάσπαση του χειρουργικού τραύματος
 • Λιγότερες καρδιοαναπνευστικές επιπλοκές, έτσι ώστε να χειρουργούνται ασθενείς με επιβαρυμένη κατάσταση υγείας
 • Ταχύτερη κινητοποίηση, ανάρρωση και επάνοδο του ασθενή στην εργασία του
 • Μικρότερο κόστος νοσηλείας
 • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

Το παχύ έντερο ή κόλον, αποτελεί το κατώτερο τμήμα του πεπτικού συστήματος και έχει μήκος από ένα μέχρι και τρία μέτρα. Είναι υπεύθυνο για την απορρόφηση του νερού και των ηλεκτρολυτών, την μετατροπή των άπεπτων τροφών σε κόπρανα, καθώς και για την αποθήκευση αυτών μέχρι την αφόδευσή τους. Το μόνο έκκριμα του είναι η βλέννη.

Αποτελείται από το τυφλό, τη σκωληκοειδή απόφυση, το ανιόν κόλο, το εγκάρσιο κόλο, το κατιόν κόλο, το σιγμοειδές, το ορθό και το πρωκτό.
Οι παθήσεις του παχέος εντέρου είναι: Εκκολπωμάτωση, Συστροφή, Ισχαιμική κολίτιδα, Αγγειοδυσπλασία, Φλεγμονώδεις παθήσεις (Ελκώδης Κολίτιδα, Νόσος Crohn), Πολύποδες και Κακοήθειες.

Είναι από τους πιο συχνούς καρκίνους στον άντρα μετά από τον καρκίνο του πνεύμονα και στις γυναίκες μετά του μαστού. Οι παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη του είναι η διατροφή πλούσια σε λίπη και ζωικά λευκώματα, η κληρονομικότητα, η νόσος Crohn, η ελκώδης κολίτιδα, πολυποδίαση.

Ο καρκίνος, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, εμφανίζεται σε ποσοστό 35% στο ορθό, 26% στο σιγμοειδές, 22% στο ανιόν, 12% στο εγκάρσιο και 5% στο κατιόν. Η διασπορά γίνεται κατά συνέχεια ιστών, με την λεμφική οδό, με αιματογενή διασπορά σε ήπαρ, πνεύμονες, οστά και ελεύθερα στην περιτοναϊκή κοιλότητα.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Τα συμπτώματα με τα οποία εκδηλώνεται είναι:
 • Στο ανιόν: αναιμία, άλγος στη δεξιά πλάγια κοιλία και 10% ψηλαφητή μάζα.
 • Στο κατιόν: βλεννοαιματηρές κενώσεις, απόφραξη, ψηλαφητή μάζα.
 • Στο ορθό: αποβολή αίματος με τα κόπρανα, τεινεσμός, αίσθημα ατελούς αφοδεύσεως.

Η διάγνωση γίνεται με δακτυλική εξέταση, με ενδοσκόπηση (κολονοσκόπηση), με αξονική τομογραφία (CT), με μαγνητική τομογραφία (MRI) και η εξέλιξη στις απεικονιστικές τεχνικές είναι η VIRTUAL COLONOSCOPY όπου ανώδυνα ελέγχεται όλο το μήκος του παχέος εντέρου.

«Κάθε ενήλικας μετά τα πενήντα χρόνια του , θα πρέπει να υποβάλλεται σε προληπτικό έλεγχο του παχέος εντέρου με κολονοσκόπηση, τουλάχιστον κάθε δεύτερο χρόνο» κατέληξε χαρακτηριστικά ο Δρ Αναστάσιος Ξιάρχος.

 

Πληροφορίες

Τηλ: 2107296584
Κιν: 6977063099,
URL: www.axiarchos.gr

 
Monitored Αnaesthesia Care: Νέα μέθοδος αναισθησίας στις πλαστικές επεμβάσεις PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 08 Ιούλιος 2013 10:43

Απόλυτα ασφαλής είναι η νέα μέθοδος αναισθησίας, Monitored Αnaesthesia Care (συνδυασμός τοπικής αναισθησίας και μέθης) που χρησιμοποιείται στις πλαστικές επεμβάσεις και απαλλάσσει τους εγχειριζόμενους από τις ανεπιθύμητες παρενέργειες της γενικής αναισθησίας.

Η εφαρμογή της MAC, έχει εξαιρετικά αποτελέσματα και είναι γεγονός πως μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα οι πλαστικοί χειρουργοί την εφαρμόζουν σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Πρόκειται για τη μέθοδο με την οποία αυτός που υποβάλλεται σε επεμβάσεις υπό τοπική αναισθησία, λαμβάνει παράλληλα ενδοφλέβιους υπναγωγούς και αναλγητικούς παράγοντες, ελεγχόμενους άμεσα και εντατικά από έμπειρο στην τεχνική αυτή αναισθησιολόγο» ανέφερε η αναισθησιολόγος κ Έφη Ρηγόπουλου, μέλος του επιστημονικού επιτελείου του διαπρεπή πλαστικού χειρουργού Δρ Αθανασίου.

Μέχρι χτες οι πλαστικές επεμβάσεις πραγματοποιούνταν με:
 • Γενική αναισθησία,
 • Μέθη,
 • Τοπική αναισθησία.

«Η εμπειρία αυτών που υποβάλλονται με M.A.C. σε επέμβασεις πλαστικής χειρουργικής είναι εκπληκτική» δήλωσε από την πλευρά του ο πλαστικός χειρουργός Δρ. Αθανασίου που εφαρμόζει αυτή τη μέθοδο αναισθησίας με την αναισθησιολογική του ομάδα.

«Εφαρμόζουμε τη νεα μέθοδο, κατέληξε ο Δρ Αθανασίου, με επιτυχία σε επεμβάσεις όπως, λιποαναρρόφηση, βλεφαροπλαστική, brow lift, face lift, mini κοιλιοπλαστική, αυξητική στήθους με αυτόλογο λίπος κλπ».

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑC

Σύμφωνα με τους αναισθησιολόγους τα κυριότερα πλεονεκτήματα για τους εγχειριζόμενους με MAC είναι το γεγονός ότι μετά την επέμβαση:
 • Δεν έχουν μετεγχειρητικές παρενέργειες αδυναμία, ναυτία, ζάλη
 • Δεν απαιτείται ούτε η νοσηλεία μιας Ημέρας
 • Θυμούνται τις στιγμές της επέμβασης σαν μια ευχάριστη εμπειρία
 • Επιστρέφουν άμεσα στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες
 • Μπορούν να μιλούν με τον πλαστικό χειρουργό ή τον αναισθησιολόγο αν χρειάζεται να συμμετάσχουν στην επέμβαση
 • Κοιμούνται ελαφρά όταν δεν χρειάζεται να συμμετάσχουν στην επέμβαση,
 • Δεν νιώθουν καθόλου πόνο
 • Δεν έχουν καμία ψυχολογική μετάπτωση,
 • Δεν παρουσιάζουν μεταβολή στην αρτηριακή πίεση, ταχυκαρδία, αρρυθμίες κλπ
 • Μικρότερο κόστος επέμβασης, καθώς δεν απαιτείται η νοσηλεία έστω και της μιας Ημέρας.

Συμβαίνει συχνά, όπως επισημαίνουν οι αναισθησιολόγοι, οι περισσότεροι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν μια επέμβαση πλαστικής χειρουργικής να φοβούνται την αναισθησία. Σήμερα όμως με τα μέσα που διαθέτει η επιστήμη (σύγχρονα φάρμακα και τεχνολογικός εξοπλισμός), ο κίνδυνος για έναν υγιή άνθρωπο είναι μηδαμινός.

Οι επιπλοκές με την εφαρμογή της MAC είναι ελαχιστοποιημένες. Οι εγχειριζόμενοι επειδή δεν υποβαλλονται σε μηχανικό αερισμό δεν έχουν κίνδυνο να υποστούν ζημιά στους πνεύμονες και οι καρδιαγγειακές επιπλοκές όπως και αυτές άλλων οργάνων (νεφρών) είναι πολύ σπάνιες. Κατά τη διάρκεια χορήγησης αναισθησίας με τη μέθοδο της MAC υπάρχει συνεχής καταγραφή των ζωτικών λειτουργιών και ετοιμότητα άμεσης υποστήριξης αυτών (αναισθησιολόγος και τεχνολογικός εξοπλισμός).

Η M.A.C. γίνεται με ένα συνδυασμό φαρμάκων (μιδαζολάμη, remifentanil και μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη) που χορηγούνται με τέτοιο ρυθμό που δεν επηρεάζονται οι καρδιαγγειακές και αναπνευστικές λειτουργίες του οργανισμού όπως με τη γενική αναισθησία.

Γίνεται μόνο από εξειδικευμένο αναισθησιολόγο και πάρα πολλοί πλαστικοί χειρουργοί ανά τον κόσμο την υιοθετούν πλέον, λόγω απουσίας μετεγχειρητικών παρενεργειών.

 

Πληροφορίες

Τηλ. 210 8949920, 210 8949090, 210 7230502
www.athens-beverlyhills.com, www.abh-medicalgroup.com

 
Φιγκολιμόδη: Ελπίδα για την ΣΚΠ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 08 Ιούλιος 2013 10:35

Ελπιδοφόρα μηνύματα για τη σύγχρονη αντιμετώπιση της σκλήρυνσης κατά πλάκας (ΣΚΠ), μιας από τις πιο συχνές και σοβαρές εκφυλιστικές νόσους του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ), φέρνει στην επιστημονική κοινότητα η ουσία φιγκολιμόδη! Η εξέλιξη της ουσίας σήμερα δημιουργεί μεγάλες ελπίδες για καλύτερη ποιότητα ζωής και αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης σε χιλιάδες ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο παγκοσμίως.

Η φιγκολιμόδη είναι η πρώτη από του στόματος θεραπεία που έχει εγκριθεί για την αντιμετώπιση των υποτροπιαζουσών μορφών της ΣΚΠ και η πρώτη από μια νέα κατηγορία ουσιών που ονομάζονται τροποποιητές υποδοχέων της 1-φωσφορικής σφιγγοσίνης. Θεωρείται ότι δρα με δύο τρόπους κατά των καταστροφικών διεργασιών που προωθούν την εξέλιξη της νόσου, επηρεάζοντας όχι μόνο το ανοσοποιητικό σύστημα, ώστε να μειώσει τις βλάβες από τις φλεγμονές, αλλά και το ΚΝΣ, ώστε να ενισχύσει τη νευροπροστασία και την αποκατάσταση.

Όπως είναι γνωστό, η σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ) είναι μία αυτοάνοση εκφυλιστική νόσος του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ), που κάνει το σώμα να στρέφεται ενάντια στον εαυτό του, εκλαμβάνοντας λανθασμένα τα φυσιολογικά κύτταρα ως ξένα. Η ακριβής αιτία της είναι άγνωστη. Στη ΣΚΠ το έλυτρο μυελίνης, δηλαδή το στρώμα που προστατεύει τις νευρικές ίνες, καταστρέφεται από τη φλεγμονή που παρουσιάζεται όταν τα κύτταρα του ανοσοποιητικού επιτίθενται στο νευρικό σύστημα.

Αυτή η νευροφλεγμονώδης βλάβη μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε περιοχή του εγκεφάλου, του οπτικού νεύρου και του νωτιαίου μυελού και να προκαλέσει διάφορα σωματικά και νοητικά προβλήματα, όπως είναι η απώλεια του μυϊκού ελέγχου και της δύναμης, της όρασης, της ισορροπίας, της αισθητικότητας και της νοητικής λειτουργίας. Σήμερα έως και 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι σε παγκόσμιο επίπεδο πάσχουν από ΣΚΠ, πιο συχνά νέοι άνθρωποι ηλικίας 20 με 40 ετών.

Η δράση της φιγκολιμόδης προλαμβάνει την έξοδο των λεμφοκυττάρων, τα οποία προκαλούν φλεγμονές και βλάβες στο ΚΝΣ, από τους λεμφοειδείς ιστούς, μειώνοντας, κατά συνέπεια, την εισχώρησή τους στο κεντρικό σύστημα και τη δυνατότητα πρόκλησης βλαβών. Η ουσία είναι, επίσης, σε θέση να διαπεράσει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και θεωρείται ότι επιδρά στη νευροεκφυλιστική διεργασία στον εγκέφαλο και στο νωτιαίο μυελό.

Σύμφωνα με τα νέα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, τα οποία παρουσιάστηκαν στο 23ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Νευρολογικής Εταιρείας (ENS), αποδεικνύεται ότι η φιγκολιμόδη επηρέασε θετικά τις βασικές μετρήσεις για τη ΣΚΠ, δηλαδή τα ποσοστά υποτροπής, τη μείωση του όγκου του εγκεφάλου και την εξέλιξη βλαβών και αναπηρίας. Η βελτίωση αυτών των βασικών μετρήσεων οδήγησε στην ευνοϊκή κλινική έκβαση πολλών ασθενών.

Παράλληλα, όπως προκύπτει από τα ευρήματα της κλινικής μελέτης TRANSFORMS, ένα μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών ήταν ελεύθεροι νόσου μετά από ένα χρόνο θεραπείας με φιγκολιμόδη, σε σύγκριση με τη θεραπεία με ιντερφερόνη. Για τους ασθενείς που λάμβαναν ιντερφερόνη κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, το ποσοστό ασθενών ελεύθερων νόσου κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους αυξήθηκε, αφού άλλαξαν από τη θεραπεία με ιντερφερόνη στη θεραπεία με φιγκολιμόδη.

Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η αλλαγή από ιντερφερόνη σε φιγκολιμόδη είναι ωφέλιμη για τους ασθενείς, ώστε να επιτύχουν και να διατηρήσουν μια μακροχρόνια κατάσταση ελεύθερη νόσου. Μέχρι σήμερα περίπου 63.000 ασθενείς έχουν λάβει φιγκολιμόδη, παρουσιάζοντας ένα θετικό προφίλ οφέλους-κινδύνου, τόσο στο πλαίσιο κλινικών μελετών, όσο και σε πραγματικό περιβάλλον.

«Στις μέρες μας δεν υπάρχει οριστική ίαση της ΣΚΠ και, επομένως, είναι επιτακτική η ανάγκη οι θεραπείες να δράσουν θετικά για τον περιορισμό των συμπτωμάτων, της δραστηριότητας και, τελικά, της εξέλιξης της νόσου, μειώνοντας την επιβάρυνση για τους ασθενείς» τόνισε ο Δρ. Timothy Wright, Global Head Development της Novartis Pharmaceuticals. «Αυτές οι νέες αναλύσεις είναι πολύ ενθαρρυντικές, καθώς δεν υποστηρίζουν μόνο το ρόλο της φιγκολιμόδης που παρουσιάζει αντιφλεγμονώδη επίδραση, αλλά τονίζουν, επίσης, τον τρόπο με τον οποίο η φιγκολιμόδη μπορεί να βελτιώσει τις βασικές μετρήσεις αυτής της νόσου που προκαλεί σοβαρή αναπηρία» κατέληξε.

 
Κήλη Αθλητών: Αναίμακτη αντιμετώπιση από έλληνες γιατρούς PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 08 Ιούλιος 2013 10:13

Αναίμακτα αντιμετωπίζει πλέον την κήλη των αθλητών, ομάδα Ελλήνων γιατρών, εφαρμόζοντας μια νέα επαναστατική χειρουργική τεχνική, η οποία ανοίγει καινούριους ορίζοντες στη χειρουργική!

Η νέα επαναστατική αναίμακτη χειρουργική τεχνική, που δίνει ολοκληρωμένη και μόνιμη αποκατάσταση της κήλης, καθώς και τα πρώιμα αποτελέσματα της, παρουσιάστηκε πρόσφατα από τους Έλληνες γιατρούς στο Παγκόσμιο Συνέδριο Αρθροσκόπησης και Χειρουργικής Γόνατος στο Τορόντο του Καναδά.

Επικεφαλής της Ομάδας των Ελλήνων επιστημόνων ήταν ο Ορθοπεδικός Χειρουργός- ειδικός στις Αθλητικές Κακώσεις Δρ Σταύρος Αλευρογιάννης, ο οποίος περιέγραψε για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο, πλήρως αρθροσκοπική τεχνική διατομής των προσαγωγών σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές , με άριστα αποτελέσματα.

"Η επέμβαση πραγματοποιείται με γενική νάρκωση. Ο ασθενής μπαίνει στο χειρουργικό τραπέζι σε ειδική θέση και τοποθετείται αρθροσκόπιο πάνω από το μακρό προσαγωγό μυ κοντά στην έκφυσή του» ανέφερε ο Δρ Αλευρογιάννης.

«Με ειδικά αρθροσκοπικά εργαλεία, συνέχισε ο Έλληνας επιστήμονας, γίνεται ελεγχόμενη διατομή του τένοντα, ενώ αποσυμφορείται ταυτόχρονα η περιοχή έκφυσης του από το κόκκαλο της λεκάνης».

Η διάρκεια της επέμβασης δεν ξεπερνά τα 15 λεπτά σε κάθε πλευρά του σώματος. Με τη νεα επαναστατική χειρουργική τεχνική δεν τοποθετείται μεταλλικό πλέγμα ή άλλο ξένο σώμα στην κοιλιακή χώρα του αθλητή, ο οποίος άμεσα κινητοποιείται και αυτοεξυπηρετείται. Αμέσως μετά την ανάνηψη περπατάει χωρίς πατερίτσες.

Η εφαρμογή της νέας επαναστατικής χειρουργικής τεχνικής δεν απαιτεί νοσηλεία στο νοσοκομείο, ο αθλητής επιστρέφει σπίτι του μετά την επέμβαση και δεν υπάρχουν επιπλοκές. Δεν απαιτείται αφαίρεση ραμμάτων.

Ο αθλητής από την επόμενη ημέρα ξεκινά ειδικό ελεγχόμενο πρωτόκολλο φυσιοθεραπευτικής αποκατάστασης.

" Όλοι οι αθλητές μας επέστρεψαν υγιείς στο προ της κάκωσης επίπεδο αθλητικής δραστηριότητας» συμπλήρωσε ο Δρ Αλευρογιάννης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ομάδας των Ελλήνων επιστημόνων η περίοδος της αποθεραπείας και αποχής από τις προπονήσεις διαρκεί από 36 μέχρι 41 ημέρες.

Κανένας από τους αθλητές δεν χρησιμοποίησε παυσίπονα μετά την επέμβαση. Η κλίμακα του πόνου βελτιώθηκε από 7.1 προεγχειρητικά σε 1.8 μετεγχειρητικά. Σε ερώτηση αν θα ξαναέκαναν την ίδια επέμβαση, αν απαιτούνταν, όλοι απάντησαν θετικά.

«Ακόμη και αυτοί που είχαν προεγχειρητικά ενοχλήσεις και στους κοιλιακούς μύες, θεραπεύτηκαν πλήρως από συμπτώματα, 20 ημέρες μετά την επέμβαση και αυτό επιβεβαιώνει την αρχική μας θεωρία περί " αποσυμπίεσης" των οστών της λεκάνης στην περιοχή της ηβικής σύμφυσης για την οριστική θεραπεία του συνδρόμου" κατέληξε ο Δρ Αλευρογιάννης

Η επέμβαση καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία και τις ιδιωτικές ασφάλειες.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΗΛΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Η "κήλη" των αθλητών, ή πόνος στη βουβωνική χώρα, ή σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών , ή "αθλητική κήλη", είναι μια συχνή κάκωση στους αθλητές, ιδιαίτερα σε αυτούς που λαμβάνουν μέρος σε αθλήματα που απαιτούν στροφή του κορμού, απότομες και ξαφνικές αλλαγές κατεύθυνσης του σώματος, ή κίνηση σε παράλληλο με το σώμα επίπεδο. Αυτές οι κακώσεις χαρακτηρίζονται από επίμονο άλγος στην περιοχή της βουβωνικής χώρας και της ηβικής σύμφυσης και οδηγούν τους αθλητές σε παρατεταμένη αποχή από την άθληση, διακοπή σταδιοδρομίας για τους επαγγελματίες αθλητές αν δεν αντιμετωπιστούν σωστά ενώ συχνά απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση για την αποκατάστασή τους.

Στατιστικά η πάθηση αντιστοιχεί στο 2-8% όλων των αθλητικών κακώσεων, στο 13% σε αυτούς που παίζουν ποδόσφαιρο, ενώ τουλάχιστον 58% όσων ασχολούνται επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο, αναφέρουν από το ιστορικό τους τουλάχιστον ένα επεισόδιο με συμπτώματα παρόμοια αυτών του συνδρόμου.

Στην πραγματικότητα κατά τη φυσική εξέταση δεν υπάρχει αληθινή κήλη , αλλά τα συμπτώματα μιμούνται τη βουβωνοκήλη που όλοι γνωρίζουμε. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει ποικίλες παθολογικές καταστάσεις στη βουβωνική περιοχή και τα ισχία, τις περισσότερες φορές όμως η πάθηση αφορά την περιοχή της ηβικής σύμφυσης, πάνω από τα γεννητικά όργανα, στα σημεία πρόσφυσης των κοιλιακών και προσαγωγών μυών.

Αν και συχνά αναφέρεται από το ιστορικό του ασθενούς, οξύς τραυματισμός είτε στους κοιλιακούς ή/και στους προσαγωγούς μύες κατά τη διάρκεια της ενασχόλησης με τα σπορ, δεν είναι σπάνια η προοδευτική εμφάνιση πόνου, χωρίς σημαντικό τραυματισμό, με προοδευτική επιδείνωση των συμπτωμάτων.

Γιατροί ομάδων και φυσιοθεραπευτές, κινησιολόγοι, γυμναστές και προπονητές, αθλίατροι, χειρουργοί κοιλιάς και ορθοπαιδικοί χειρουργοί με εξειδίκευση τις αθλητικές κακώσεις, ασχολούνται καθημερινά με το πρόβλημα.

Η συντηρητική θεραπεία, με φυσιοθεραπεία και διατατικές ασκήσεις προσαγωγών, αποτελεί μέθοδο εκλογής στα αρχικά στάδια του συνδρόμου, με τη χειρουργική θεραπεία να περιλαμβάνει πλήθος επεμβατικών μεθόδων από συρραφή κήλης, διατομή προσαγωγών, αποκατάσταση του οπισθίου τοιχώματος του βουβωνικού πόρου μέχρι και λαπαροσκοπική τοποθέτηση πλέγματος εσχάτως.

 

Πληροφορίες

Τηλ: 210 778 6868
Κιν: 6944 998 694
URL:  www.athens-sportsclinic.gr

 
Φλεβικές Παθήσεις: Σοβαρή Απειλή για τη Δημόσια Υγεία PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 28 Ιούνιος 2013 15:34

Παρά τις μεγάλες προόδους της ιατρικής στη θεραπεία και πρόληψη πολλών παθήσεων, υπάρχουν ακόμη κάποιες όπως είναι οι Φλεβικές Παθήσεις που, αδικαιολόγητα, δεν έχουν τύχει της απαιτούμενης προσοχής από την ιατρική κοινότητα και την πολιτεία. Σ' αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν οι ομιλητές , μέλη Δ.Σ. της Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας κατά την διάρκεια Συνέντευξης Τύπου, με αφορμή το Συνέδριο για τις Φλεφικές Παθήσεις.

Το Συνέδριο, που πραγματοποιείται Παρασκευή και Σάββατο, 28-29 Ιουνίου στο ξεν. Crowne Plaza στην Αθήνα με την ευγενική χορηγία των φαρμακευτικών εταιρειών Leo Pharma & Boehringer Ingelheim, έχει δύο μόνο θέματα: Θρομβοεμβολική Νόσο και Χρόνια Φλεβική Ανεπάρκεια.

Στα πλαίσια του Συνεδρίου και τις δύο ημέρες, η ΕΑΕ παρέχει δωρεάν εξέταση κοινού για τις Φλεβικές Παθήσεις (Θρομβοεμβολική Νόσος & Χρόνια Φλεβική Ανεπάρκεια). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το τηλ.: 2103645629 ή στο site www.flevikespathiseis.gr.

Θρομβοεμβολική Νόσος

Με τον όρο Θρομβοεμβολική Νόσος, ανέφερε ο κος Κυριάκος Κτενίδης, Αναπλ. Καθ. Αγγειοχειρουργικής ΑΠΘ και Πρόεδρος της Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας εννοούμε ένα ευρύ φάσμα παθήσεων που αφορούν είτε τις αρτηρίες (αρτηριακή θρόμβωση ή αθηροθρόμβωση), είτε τις φλέβες (φλεβική θρόμβωση) και την πνευμονική εμβολή. Είναι δε μια υποεκτιμημένη ύπουλη νόσο, η οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν δίνει συμπτώματα. Γι αυτό χρειάζεται διαρκής ενημέρωση των πολιτών και ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Στην Ευρώπη, 650.000 ασθενείς πάσχουν ετησίως από φλεβική θρόμβωση και 430.000 ασθενείς από πνευμονική εμβολή ενώ κάθε χρόνο πεθαίνουν 4,5 εκατομμύρια Ευρωπαίοι και 50.000 Έλληνες. Ο αριθμός αυτός είναι υπερδιπλάσιος του ετήσιου αριθμού θανάτων που προκαλούν αθροιστικά ο καρκίνος του μαστού (86.831), τα τροχαία ατυχήματα (53.599) και το AIDS (5.860).

Πρόσφατες εξαιρετικές μελέτες, εανεπάρκειαπεσήμανε ο κος Θεοφάνης Παπάς, Αγγειοχειρουργός, Επιμ. Α Αγγειοχειρουργικής Κλινικής ΓΝΑ «Κοργιαλένειο- Μπενάκειο ΕΕΣ» και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας, έδειξαν ότι πολλοί ασθενείς που κινδυνεύουν από Θρομβοεμβολική Νόσο δεν λαμβάνουν θρομβοπροφύλαξη (η οποία γίνεται με χορήγηση των κατάλληλων αντιθρομβωτικών φαρμάκων, με εφαρμογή ελαστικών καλτσών και με υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής), ενώ σε πολλούς άλλους δεν υποψιαζόμαστε καν ότι μπορεί να πάσχουν από φλεβική θρόμβωση.

Συμπερασματικά, κατέληξε ο κος Παπάς, η θρομβοεμβολική νόσος αποτελεί συχνή και ύπουλη αιτία θανάτου στους νοσηλευόμενους κυρίως ασθενείς, η οποία όμως μπορεί να προληφθεί σε μεγάλο ποσοστό. Η εφαρμογή κατάλληλης θρομβοπροφύλαξης μπορεί να σώσει χιλιάδες ζωές και να προλάβει σε πολλούς ασθενείς τις επώδυνες επιπλοκές της.

Χρόνια Φλεβική Ανεπάρκεια

Η Χρόνια Φλεβική Ανεπάρκεια, τόνισε ο κος Δημήτρης Μάρας, Αγγειοχειρουργός , Δ/ντής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής ΓΝΑ «Κοργιαλένειο- Μπενάκειο ΕΕΣ» και Εισερχόμενος Πρόεδρος της Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας, αποτελεί μάστιγα της σύγχρονης εποχής, αφού 1-1,5 εκατομμύρια Έλληνες πάσχουν από αυτή, με το μεγαλύτερο ποσοστό (60%-70%) να είναι γυναίκες. Ειδικότερα, περίπου 20% των γυναικών χωρίς παιδιά παρουσιάζουν Χρόνια Φλεβική Ανεπάρκεια ενώ μετά από κύηση το ποσοστό αυτό αυξάνεται κατά περίπου 10%.

Πόδια πρησμένα, κουρασμένα, με αίσθημα βάρους και πόνο είναι τα κύρια και ενοχλητικά συμπτώματα της Χρόνιας Φλεβικής Ανεπάρκειας, η οποία χαρακτηρίζεται από συνεχή επιδείνωση στη φυσική της εξέλιξη ιδιαίτερα αν δεν αντιμετωπισθεί

Η αντιμετώπιση του προβλήματος στα πρώτα στάδια πρέπει να είναι ολιστική, να αρχίζει έγκαιρα, να επεκτείνεται όλο το χρόνο και όχι μόνο τότε που τα συμπτώματα είναι πιο έντονα. Περιλαμβάνει γενικές συστάσεις, εφαρμογή κάλτσας διαβαθμισμένης συμπίεσης, κινησιοθεραπεία και λήψη biο-φλαβονοειδών σκευασμάτων.

Τα φυσικά φλαβονοειδή είναι φυσικές ουσίες που προέρχονται από το εκχύλισμα των φύλλων της κόκκινης αμπέλου (Vitis vinifera - AS 195), το οποίο περιέχεται σε εξειδικευμένα προϊόντα όπως το Antistax®, έχουν χρησιμοποιηθεί επί δεκαετίες ευρέως και έχουν δείξει, μέσω κλινικών ερευνών, ότι βοηθούν στη διατήρηση της καλής λειτουργίας των φλεβών των κάτω άκρων (ενάντια στους κιρσούς τις ευρυαγγείες) και την αντιμετώπιση δυσάρεστων συμπτωμάτων όπως οίδημα ( πρησμένα πόδια), κόπωση, αίσθημα βαρύτητας (δημιουργία αισθήματος ανάλαφρων κάτω άκρων).

Ο συνδυασμός λήψης, καθημερινά ενός δισκίου ως συμπλήρωμα διατροφής και επάλειψης με το Antistax cooling gel ή την massage cream τοπικά στις κουρασμένες γάμπες, βοηθά στην άμεση ανακούφιση των συμπτωμάτων και στη διατήρηση της καλής λειτουργίας των φλεβών των κάτω άκρων .
Συμπερασματικά, η αντιμετώπιση της Χρόνιας Φλεβικής Ανεπάρκειας έχει μεγάλη σημασία τόσο ιατρικά, όσο κοινωνικά καθώς επίσης και ιατροοικονομικά.

Ο έλεγχος των παραγόντων κινδύνου, η ελαστική κάλτσα, η τροποποίηση της καθημερινής ζωής των ασθενών και η χορήγηση δραστικών σκευασμάτων, όπως φλαβονοειδή, αποτελούν τους πυλώνες της μη επεμβατικής αντιμετώπισής της. Σε περιπτώσεις που η συντηρητική αυτή θεραπεία δεν επιφέρει τα ποθητά αποτελέσματα, τότε θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η ΧΦΑ με περισσότερο επεμβατικές μορφές θεραπείας (σκληροθεραπεία, θεραπεία με ραδιοκύματα ή laser και χειρουργική παρέμβαση).

 
Προσοχή στις καλοκαιρινές μολύνσεις συνιστούν οι οφθαλμίατροι PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 28 Ιούνιος 2013 15:23

Προσοχή στις βουτιές σε θάλασσα και πισίνες, αλλά και σε άλλες υπαίθριες δραστηριότητες συνιστούν οι οφθαλμίατροι για το καλοκαίρι, καθώς μολύνσεις και υπεριώδης ακτινοβολία καραδοκούν για να πλήξουν τα μάτια μας.

Μάλιστα επιστημονικές μελέτες επιβεβαιώνουν τους οφθαλμίατρους, αφού τα στοιχεία δείχνουν πως οι μολύνσεις των ματιών είναι πιο συχνές το καλοκαίρι από ότι τον υπόλοιπο χρόνο! Η σύσταση αφορά όλους τους ανθρώπους καθώς όλες οι ηλικίες είναι επιρρεπείς στις μολύνσεις αλλά κυρίως τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τους χρήστες των φακών επαφής.

«Είναι γεγονός ότι το καλοκαίρι η ηλιακή υπεριώδης ακτινοβολία επηρεάζει τα μάτια μας και οι μολύνσεις είναι πιο συχνές από ότι τον υπόλοιπο χρόνο. Για το λόγο αυτό πρέπει να γνωρίζουμε και να λαμβάνουμε τα μέτρα μας» τονίζει ο χειρουργός οφθαλμίατρος, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών κ Ιωάννης Μάλλιας.

ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ

Σύμφωνα με τους ειδικούς οι εποχικές αλλεργίες είναι πιο συχνές το καλοκαίρι λόγω της γύρης και της ανθοφορίας των δένδρων, αλλά και από το γεγονός ότι αυξάνονται σημαντικά οι δραστηριότητες των ανθρώπων στην ύπαιθρο. Το πιο κοινό σύμπτωμα είναι το κοκκίνισμα των ματιών. Επίσης μπορεί να υπάρχει πρήξιμο στα βλέφαρα και στον επιπεφυκότα και δακρύρροια.

Το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα της αλλεργικής επιπεφυκίτιδας είναι η φαγούρα (κνησμός). Εάν γνωρίζουμε το αλλεργιογόνο που μας προκαλεί αλλεργία στα μάτια, μπορούμε να προστατευθούμε αποφεύγοντας την έκθεσή μας σε αυτό. Επίσης χρειάζεται να πλένουμε συχνά τα χέρια μας και να αποφεύγουμε το τρίψιμο των ματιών γιατί με αυτό εκλύεται μια ουσία που λέγεται ισταμίνη, η οποία επιδεινώνει τα συμπτώματα της αλλεργίας. Η θεραπεία της αλλεργικής επιπεφυκίτιδας γίνεται με κατάλληλα αντιαλλεργικά κολλύρια, τα οποία θα συστήσει ο οφθαλμίατρος.

Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει πρόσβαση σε γιατρό, μπορεί άμεσα να ανακουφιστεί με κρύες κομπρέσες καθώς επίσης και πλύσιμο των ματιών με άφθονο κρύο νερό από τη βρύση. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιήσει άφοβα τεχνητά δάκρυα με τα οποία ξεπλένονται τα αλλεργιογόνα από τα μάτια και ανακουφίζεται κανείς από την αίσθηση του ξένου σώματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΠΙΣΙΝΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ

Συχνές επίσης είναι οι μολύνσεις των ματιών το καλοκαίρι σε πισίνες και θάλασσα. Προληπτικά καλό είναι να χρησιμοποιούμε μάσκα ή κολυμβητικά γυαλιά και να μην ανοίγουμε τα μάτια μας μέσα στην πισίνα. Οι πισίνες θα πρέπει να χλωριώνονται για να μην αναπτύσσονται μικρόβια. Έστω κι αν μια πισίνα είναι καλά χλωριωμένη καλό είναι να αποφεύγουμε να ανοίγουμε τα μάτια μας μέσα σε αυτήν, γιατί το χλώριο μπορεί να προκαλέσει τον ερεθισμό των ματιών και μία πάθηση η οποία ονομάζεται στικτή κερατίτιδα. Επίσης, στις πισίνες μπορεί να υπάρχει ένα πρωτόζωο το οποίο ονομάζεται ακανθαμοιβάδα και το οποίο μπορεί να προκαλέσει σοβαρή μόλυνση του κερατοειδούς.

Τα βασικά συμπτώματα της μόλυνσης των ματιών είναι:
 • Κοκκίνισμα
 • Πόνος
 • Πυώδεις εκκρίσεις
 • Ευαισθησία στο φως
 • Θολή όραση

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

«Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει πρόσβαση σε οφθαλμίατρο, τότε καλό θα είναι να προμηθευθεί από το φαρμακείο τεχνητά δάκρυα ή αντιβιοτικό κολλύριο τομπραμυκίνης» αναφέρει ο κ Μάλλιας και προσθέτει «Σημαντικό είναι να μην γίνεται χρήση των οφθαλμικών σταγόνων κορτιζόνης χωρίς την προηγούμενη έγκριση του οφθαλμιάτρου».

Οι χρήστες φακών επαφής καλό θα ήταν να κολυμπούν χωρίς τους φακούς τους ή σε περίπτωση που τους χρησιμοποιούν να αποφεύγουν να ανοίγουν τα μάτια τους μέσα στο νερό. Το καλοκαίρι παρατηρείται στη χώρα μας αύξηση των μυκητιάσεων του κερατοειδούς οι οποίες είναι πολύ σοβαρές, δεν ανταποκρίνονται σε κοινά αντιβιοτικά και μπορούν να επιδεινωθούν απειλώντας την όραση με τη χρήση κορτιζόνης. Οι χρήστες φακών επαφής χρειάζεται να διακόπτουν άμεσα τους φακούς με την έναρξη των συμπτωμάτων και να εξετάζονται άμεσα από οφθαλμίατρο.

Η επίσκεψη σε φαρμακείο όπου ο φαρμακοποιός, χωρίς την προηγούμενη συνταγογράφηση κατάλληλου φαρμάκου από οφθαλμίατρο, χορηγεί κολλύριο που περιέχει κορτιζόνη μπορεί να είναι ολέθρια για την όραση.

Γυαλιά ηλίου: Η χρήση γυαλιών ηλίου επιβάλλεται σε όλες τις ηλικίες ακόμα και στα παιδιά και στα νήπια, γιατί οι βλάβες των ματιών είναι αθροιστικές. Έρευνες έχουν δείξει ότι μέχρι τα 18 χρόνια τα μάτια μας έχουν δεχθεί το 80% του συνόλου της ακτινοβολίας που θα δεχθούμε στη διάρκεια της ζωής μας, τόσο επειδή περνάμε περισσότερη ώρα στο ύπαιθρο, καθώς επίσης ο φακός του ματιού φιλτράρει λιγότερο την υπεριώδη ακτινοβολία και η κόρη του ματιού είναι μεγαλύτερη.
Σύμφωνα με τις οδηγίες των οφθαλμιάτρων πρέπει να φοράμε μεγάλα γυαλιά που καλύπτουν περιμετρικά τα μάτια και δεν αφήνουν μεγάλα κενά. Για όσους περνούν πολλές ώρες στη θάλασσα ή στην άσφαλτο καλό είναι να προτιμούν polarized φακούς, οι οποίοι απορροφούν και το ανακλώμενο φως.
Η μακροχρόνια έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία χωρίς προστασία μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση όγκων, όπως το βασικοκυτταρικό και το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα ή ευτυχώς πιο σπάνια σε μελάνωμα.

Επίσης, η ηλιακή ακτινοβολία προκαλεί καταρράκτη και ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, πάθηση πολύ συχνή στην τρίτη ηλικία. Ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε επέμβαση καταρράκτη ή πάσχουν από ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας είναι σημαντικό να προφυλάσσονται φορώντας απορροφητικά γυαλιά ηλίου.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ιωάννης Μάλλιας
Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Τηλ: 2109320215
Κιν: 6977273425
URL: www.malliaseye.gr

 
Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία: «Πάρε μέρος στην αλυσίδα, γίνε κι εσύ εθελοντής δότης» PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 27 Ιούνιος 2013 10:31

grouzi-frafakos-matsouka

Η κ. Γρούζη, ο κ. Γραφάκος και η κ. Ματσούκα

 

Έκκληση σε όλους τους Έλληνες να γίνουν αιμοδότες, δωρητές μυελού των οστών, αιμοποιητικών κυττάρων και ομφάλιου αίματος, απευθύνει η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία (ΕΑΕ), με την ευκαιρία της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας κατά της Λευχαιμίας και των Λεμφωμάτων, 21-28 Ιουνίου 2013».

«Πάρε μέρος στην αλυσίδα, γίνε κι εσύ εθελοντής δότης» είναι το σύνθημα της εκστρατείας που υλοποιεί η ΕΑΕ, με στόχο την ενημέρωση του κοινού και την αφύπνιση της συλλογικής συνείδησης για αύξηση των εθελοντών δοτών.

Κι' αυτό γιατί, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΑΕ, η Ελληνική Δεξαμενή εθελοντών δοτών αιμοποιητικών κυττάρων είναι πολύ ισχνή (μόλις 30.000 δότες), με αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία των μοσχευμάτων για τους Έλληνες ασθενείς να προέρχεται από το εξωτερικό.

Μόλις μόνο το 30% των ασθενών διαθέτουν συμβατό αδελφό για να χρησιμοποιηθεί ως δότης. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις η λύση είναι η ανεύρεση μοσχεύματος είτε από κάποιο μη συγγενή συμβατό δότη, είτε από αποθηκευμένο ομφαλοπλακουντιακό αίμα. Η ανεύρεση συμβατού δότη είναι πιθανότερη μέσα στην εθνική δεξαμενή. Στην Ελλάδα κάθε χρόνο πραγματοποιούνται περισσότερες από 100 αλλογενείς μεταμοσχεύσεις από μη συγγενείς συμβατούς δότες , αριθμός ανάλογος με τις αναπτυγμένες χώρες και με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Η αναζήτηση και η μεταφορά μοσχεύματος από το εξωτερικό κοστίζει από 10.000-25.000 ευρώ, ποσό που καλύπτεται από το ασφαλιστικό ταμείο με σημαντική χρονική καθυστέρηση, γεγονός που αναγκάζει τους ασθενείς να προκαταβάλουν τα χρήματα.

«Είναι αδιανόητο στην εποχή των μνημονίων και της λιτότητας να δαπανώνται εκατομμύρια ευρώ για την αναζήτηση μοσχευμάτων στο εξωτερικό, τη στιγμή που θα μπορούσαμε να τα βρούμε στη χώρα μας και οι πόροι αυτοί να διατεθούν σε άλλους τομείς υγείας που υπάρχει ανάγκη» τόνισε σε Συνέντευξη Τύπου η Γενική Γραμματέας της ΕΑΕ κ Ελισάβετ Γρουζή (Αιματολόγος Συντονίστρια Διευθύντρια Ν.Υ. Αιμοδοσίας, ΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας».
«Η έκκληση, συμπλήρωσε η κ Γρουζή, απευθύνεται και προς την πολιτεία προκειμένου να οργανώσει ανάλογη καμπάνια για τη συνεχή ενημέρωση του κοινού, ενώ συγχρόνως είναι απαραίτητη η χρηματοδότηση και η στελέχωση των εμπλεκόμενων τμημάτων των Νοσοκομείων και του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για τη διατήρηση και ανανέωση των δοτών».

Ο εθελοντισμός, όπως εξήγησε η κ Γρουζή, δεν είναι φιλανθρωπία, αλλά μια έμπρακτη έκφραση κοινωνικής αλληλεγγύης, που στις σημερινές αντίξοες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες γίνεται ιδιαίτερα επίκαιρη και κυρίως, επιτακτική. Μάλιστα, όπως τονίστηκε από τους γιατρούς, η ηθική ικανοποίηση είναι τεράστια όταν γνωρίζουμε πως από το δικό μας αίμα σώθηκε ένα μικρό παιδί η ένας συνάνθρωπος μας. Η διαδικασία για να γίνει κάποιος εθελοντής δότης αιμοποιητικών κυττάρων είναι απλή και ανώδυνη.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πολύτιμη πηγή αιμοποιητικών κυττάρων για αλλογενή μεταμόσχευση αποτελεί και το ομφάλιο αίμα που έχει αποθηκευθεί σε δημόσια και όχι σε ιδιωτική τράπεζα. Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο δημόσιες τράπεζες: η Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και η Τράπεζα στο Νοσοκομείο "Γ. Παπανικολάου" στη Θεσσαλονίκη. Σε παγκόσμιο επίπεδο λειτουργούν περισσότερες από 55 δημόσιες τράπεζες, με 550.000 μονάδες ομφάλιου αίματος, από τις οποίες έχουν γίνει περίπου 30.000 αλλογενείς μεταμοσχεύσεις.

«Δυστυχώς όμως, όπως τόνισε ο κ Γραφάκος (Αιματολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Νοσοκομείου Παίδων "Αγία Σοφία" και Πρόεδρος της Επιτροπής Εθελοντισμού της ΕΑΕ), τόσο ως προς την ύπαρξη μη συγγενών δοτών όσο και ως προς την αποθήκευση ομφαλοπλακουντιακού αίματος σε δημόσιες τράπεζες τα πράγματα στη χώρα μας είναι απογοητευτικά».

Συγκεκριμένα στην Ελλάδα είναι εγγεγραμμένοι μόνο 30.000 εθελοντές δότες μυελού, σε αντίθεση με την Κύπρο, που διαθέτει 121.000 δότες, τη στιγμή που ο πληθυσμός της χώρας μας είναι πάνω από 12 φορές μεγαλύτερος !

Την ίδια ώρα, στη χώρα μας, λειτουργούν 20 ιδιωτικές τράπεζες ομφάλιου αίματος με άγνωστο αριθμό αποθηκευμένων μονάδων, που είναι εξαιρετικά απίθανο να χρησιμεύσουν τόσο για αυτόλογη, όσο και για αλλογενή χρήση, παρά την παραπλανητική πληροφόρηση εκ μέρους τους αναφορικά με τη μελλοντική χρησιμότητα της αυτόλογης κατάθεσης.

«Αν υπήρχαν 100.000 Εθελοντές Δότες Μυελού και 10.000 Μοσχεύματα Ομφάλιου Αίματος, στην Ελλάδα, θα μπορούσε να βρεθεί το κατάλληλο μόσχευμα, για την πλειοψηφία των Ελλήνων ασθενών που χρειάζονται μεταμόσχευση », ανέφερε ο κ Γραφάκος.

ΝΕΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΝΙΚΟΥΝ ΤΗ ΝΟΣΟ

«Στην Ελλάδα διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο περίπου 1.400 νέες περιπτώσεις λευχαιμίας και 2.000 λεμφωμάτων. Σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να θεραπεύουμε σημαντικό αριθμό ασθενών με λευχαιμίες και λεμφώματα» ανέφερε η Αντιπρόεδρος της ΕΑΕ κα Χάρις Ματσούκα (Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Αιματολογικού Τμήματος, ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»). Συγκεκριμένα όπως τόνισε η κα Ματσούκα, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου και έχουν συντελεσθεί σημαντικές νίκες κατά των νοσημάτων αυτών, ώστε ποσοστό 70% των ασθενών να ελέγχονται ικανοποιητικά με τις θεραπείες που υπάρχουν.

Ενδεικτικά, συνεχίζει η κα Ματσούκα η προσθήκη στη χημειοθεραπεία του μονοκλωνικού ριτουξιμάμπη (εμπορικό όνομα Mabthera) βελτιώνει ουσιαστικά τα αποτελέσματα της χημειοθεραπείας σε μια μεγάλη κατηγορία μη Hodgkin λεμφωμάτων. Στο λέμφωμα Hodgkin τελευταία χρησιμοποιείται ένα μονοκλωνικό αντίσωμα (Brentuximab vedotin, εμπορικό όνομα Adcetris) που συνδέεται με το αντιγόνο CD30. Τα αποτελέσματα είναι πολύ ικανοποιητικά ως προς το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Ελπίζουμε να επιβεβαιωθούν και σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών. Στη χρόνια μυελογενή λευχαιμία (ΧΜΛ) και στο 20% των ενηλίκων με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία υπάρχει το υβριδικό γονίδιο bcr/abl, για τα προϊόντα του οποίου έχουν σχεδιασθεί ειδικοί αναστολείς, με εντυπωσιακά ορισμένες φορές θεραπευτικά αποτελέσματα. Οι ελπίδες είναι, οι στοχευμένες θεραπείες αυτού του τύπου, να επεκταθούν και σε άλλα νεοπλάσματα. Ο πρώτος αναστολέας που χρησιμοποιήθηκε στην κλινική ήταν το Imatinib (εμπορικό όνομα, Glivec). Η θεραπεία ήταν πολύ καλά ανεκτή και ο ουσιαστικός έλεγχος του νοσήματος επιτεύχθηκε στην πλειοψηφία των ασθενών. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τότε το νόσημα μπορούσε να αντιμετωπισθεί ουσιαστικά μόνο με μεταμόσχευση, θεραπεία με θνητότητα 10%-40%. Πιο πρόσφατα χρησιμοποιούνται στη κλινική πράξη οι αναστολείς 2ης γενιάς, Dasatinib (εμπορικό όνομα, Sprycel) και Nilotinib (εμπορικό όνομα, Tasigna), που έχουν ταχύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα και με διαφορετικές παρενέργειες από του Imatinib, ώστε να χρησιμοποιούνται με επιτυχία όταν η θεραπεία με το Imatinb δεν μπορεί να δοθεί λόγω παρενεργειών. Τέλος η διαφαινόμενη μελλοντική ελπίδα (κυρίως από τη χρήση του Nolotinib) είναι ότι μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των ασθενών με ΧΜΛ που είναι υποψήφιοι για κλινικά πρωτόκολλα «διακοπής θεραπείας» ή «αποδέσμευσης από την δια βίου θεραπεία». Αν τα αποτελέσματα των μελετών είναι θετικά, τότε θα μπορούμε να μιλήσουμε για μάχη χωρίς προηγούμενο στη μάχη κατά του καρκίνου.

 
DermoXEN®: Το φυσικό χάδι στην ευαίσθητη περιοχή PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 26 Ιούνιος 2013 10:19

dermoxen

 

Η ELPEN, λανσάρει μία ολοκληρωμένη, επιστημονικά ελεγμένη σειρά 9 προϊόντων, φυτικής προέλευσης, για την υγιεινή και την ευεξία της ευαίσθητης γυναικείας περιοχής

 

Μια ακόμα σημαντική συνεργασία εγκαινίασε η ELPEN, η 1η αμιγώς Ελληνική φαρμακευτική εταιρεία, από το Φεβρουάριο του 2013, αναλαμβάνοντας την αποκλειστική διανομή της ολοκληρωμένης σειράς προϊόντων DermoXEN®, για την υγεία και την ευεξία της ευαίσθητης περιοχής της κάθε γυναίκας, σε κάθε ηλικία. Τα προϊόντα DermoXEN® είναι ειδικά σχεδιασμένα για την αποτελεσματική φροντίδα και προστασία της ευαίσθητης περιοχής αφού σέβονται την φυσιολογική ισορροπία του βλεννογόνου, χωρίς να αλλοιώνουν τη φυσική άμυνα του δέρματος, χάρη στο επίπεδο του pH, εφάμιλλο με της ευαίσθητης περιοχής στην εκάστοτε περίοδο της ζωής της γυναίκας. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα προϊόντα DermoXEN®, είναι 96% φυτικής προέλευσης και δεν περιέχουν Parabens και SLS/SLES, ενώ είναι υποαλλεργικά και ελεγμένα δερματολογικά, γυναικολογικά και κλινικά.

Η σειρά DermoXEN®, που διατίθεται μόνο στα φαρμακεία, καλύπτει τα 3 πιο σημαντικά στάδια της υγιεινής της ευαίσθητης γυναικείας περιοχής, τον Καθαρισμό, τη Φροντίδα και τη Φρεσκάδα, ενώ αποτελείται από 9 προϊόντα. Πιο συγκεκριμένα, για τον καθαρισμό της ευαίσθητης περιοχής διατίθενται 3 υγρά καθαριστικά, Ιntimo Proneem (γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία), Intimo Lenitivo (γυναίκες σε εμμηνοπαυσιακή ηλικία), Intimo 4 Girls (νεαρά κορίτσια 4 έως 13 ετών). Για τη φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής είναι διαθέσιμα ακόμα 3 προϊόντα, η καταπραϋντική κρέμα Crema Lenitiva και 2 ιατροτεχνολογικά προϊόντα, το κολπικό ντους Florexil Vaginal Douche και το κολπικό gel Vitexyl Lubricant Gel, ενώ τη σειρά ολοκληρώνουν οι 2 συσκευασίες από υγρά μαντηλάκια (ατομική των 10 και πρακτική των 20), Day Fresh Intimate Wipes Maxi, και το αποσμητικό για την ευαίσθητη περιοχή, Deo Soft Cool Spray.

Οι γυναίκες μπορούν να προστατεύσουν άφοβα και ασφαλώς την υγιεινή της ευαίσθητης περιοχής, χάρη στους αυστηρούς ελέγχους ποιότητας που υπόκεινται τα προϊόντα DermoXEN®, από την επιλογή της καλύτερης ποιότητας πρώτης ύλης έως την τελική διάθεση, και χάρη στη διεξαγωγή ειδικών in vitro και in vivo δοκιμών με υποαλλεργική σύνθεση και in vivo δοκιμών σε μορφή επιθέματος, με την επίβλεψη δερματολόγου. Για την παροχή περαιτέρω ασφάλειας, κάθε παρτίδα προϊόντων ελέγχεται ξεχωριστά, μειώνοντας στο ελάχιστο την ενδεχόμενη παρουσία βαρέων μετάλλων όπως το νικέλιο, το χρώμιο και το κοβάλτιο.

 

Πληροφορίες

Websites: www.dermoxen.com και www.elpen.gr

 
Μελέτη: Θεραπεία LDK378 σε ασθενείς με ALK-θετικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 19 Ιούνιος 2013 10:57
Σημαντική ανταπόκριση σε ασθενείς με ALK-θετικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα που έλαβαν την πρωτοποριακή θεραπεία LDK378

 

 • Το ερευνητικό σκεύασμα LDK378 είναι ένας εκλεκτικός αναστολέας της κινάσης του αναπλαστικού λεμφώματος (ALK), ενός στόχου που εντοπίστηκε στον μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC)
 • Τα δεδομένα δείχνουν 60% συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης σε 78 ασθενείς με ALK-θετικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα που έλαβαν 750 mg LDK378. Θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για την πρώτη αίτηση για άδεια κυκλοφορίας στις αρχές του 2014
 • Ο FDA χαρακτήρισε το LDK378 ως Πρωτοποριακή Θεραπεία τον Μάρτιο και ένα εκτεταμένο σχέδιο κλινικής ανάπτυξης βρίσκεται σε εξέλιξη

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα μίας κλινικής μελέτης με το ερευνητικό σκεύασμα LDK378 που δείχνουν σημαντική κλινική ανταπόκριση σε 78 ασθενείς με θετικό στην κινάση του αναπλαστικού λεμφώματος (ALK+) μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC), οι οποίοι είτε είχαν παρουσιάσει εξέλιξη της νόσου κατά τη διάρκεια ή μετά τη θεραπεία με κριζοτινίμπη είτε δεν είχαν προηγουμένως λάβει αγωγή με κριζοτινίμπη. Τα δεδομένα παρουσιάστηκαν στο 49ο Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας στο Σικάγο.

Η μελέτη έδειξε συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης [συμπεριλαμβανομένης της πλήρους ανταπόκρισης (CR) και της μερικής ανταπόκρισης (PR)] 60% σε ασθενείς με ALK-θετικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα που έλαβαν LDK378 (750 mg την ημέρα), το οποίο περιλαμβάνει ασθενείς που παρουσίασαν εξέλιξη της νόσου κατά τη διάρκεια ή μετά από θεραπεία με κριζοτινίμπη (συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης 59%), καθώς και αυτούς που δεν είχαν εκτεθεί στην κριζοτινίμπη (συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης 62%). Η ένταξη νέων ασθενών στη μελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν τη βάση για την πρώτη κατάθεση προς έγκριση, που αναμένεται στις αρχές του 2014.

«Αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι το LDK378 δρα σε ασθενείς με ALK-θετικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, συμπεριλαμβανομένων αυτών στους οποίους είχε παρουσιαστεί εξέλιξη της νόσου κατά τη θεραπεία με κριζοτινίμπη, όπως και αυτών που δεν είχαν λάβει κριζοτινίμπη» δήλωσε η επικεφαλής της έρευνας Δρ. Alice T.Shaw, από το Αντικαρκινικό Κέντρο του Γενικού Νοσοκομείου της Μασαχουσέτης, στη Βοστώνη. «Το LDK378 πιθανώς να καθιερωθεί ως μία ακόμη στοχευμένη θεραπεία για τους ασθενείς με ALK-θετική νόσο».

Τον Μάρτιο, το LDK378 χαρακτηρίστηκε ως Πρωτοποριακή Θεραπεία από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). Ο χαρακτηρισμός αναμένεται να επισπεύσει την ανάπτυξη και αξιολόγηση των φαρμακευτικών σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση απειλητικών για τη ζωή παθήσεων και δείχνουν βελτιωμένα αποτελέσματα σε σχέση με τις διαθέσιμες θεραπείες.

«Το LDK378 είναι ενδεικτικό της στοχευμένης ερευνητικής προσέγγισής μας για την ταυτοποίηση των κύριων μονοπατιών της νόσου και των συγκεκριμένων ασθενών που προσβάλλονται από αυτή,» δήλωσε ο Hervé Hoppenot, Πρόεδρος της Novartis Oncology. «Βάσει αυτών των δεδομένων που δείχνουν το δυναμικό του LDK378, αναπτύσσουμε ένα εκτεταμένο κλινικό πρόγραμμα προκειμένου να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.»

Αυτή τη στιγμή, διεξάγονται δύο κλινικές μελέτες Φάσης ΙΙ στις οποίες εξακολουθούν να εντάσσονται ασθενείς από όλο τον κόσμο. Η μία μελέτη εστιάζει σε ασθενείς με ALK-θετικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, οι οποίοι είχαν προηγουμένως λάβει θεραπεία με κριζοτινίμπη και χημειοθεραπεία, ενώ η δεύτερη ερευνά το LDK378 σε ασθενείς που δεν έλαβαν κριζοτινίμπη. Επιπλέον, κλινικές μελέτες Φάσης ΙΙΙ πρόκειται να αρχίσουν τους ερχόμενους μήνες σε κλινικά κέντρα σε όλο τον κόσμο, με σκοπό να συμπεριλάβουν περισσότερους από 1.100 ασθενείς με ALK-θετικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.

Ο μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα είναι ο πιο συχνός τύπος καρκίνου του πνεύμονα και αντιστοιχεί στο 85-90% των περιπτώσεων. Σχεδόν το 3-8% των ασθενών με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα έχουν τη μετάλλαξη του γονιδίου της κινάσης του αναπλαστικού λεμφώματος (ALK). Υπάρχουν περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές για ασθενείς με ALK-θετικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, οι οποίοι συνήθως δεν είναι καπνιστές και είναι νεότεροι από ασθενείς που πάσχουν από μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα χωρίς μετάλλαξη της ALK.

Σχετικά με τη μελέτη

Η μελέτη μονού σκέλους Φάσης Ι ερεύνησε τη μέγιστη ανεκτή δόση, την ασφάλεια, τη φαρμακοκινητική και την προκαταρκτική αντικαρκινική δράση του LDK378 σε 114 ασθενείς με ALK-θετικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (78 ασθενείς λάμβαναν 750 mg LDK378 την ημέρα και 36 επιπλέον ασθενείς λάμβαναν 400-750 mg την ημέρα). Από τους 114 ασθενείς, οι 79 είχαν παρουσιάσει εξέλιξη της νόσου κατά τη διάρκεια ή μετά την αγωγή με κριζοτινίμπη, ενώ 35 δεν είχαν λάβει αγωγή με κριζοτινίμπη.

Στους 78 ασθενείς με ALK+ μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα που έλαβαν 750mg LDK378 την ημέρα, το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 60% (47 ασθενείς παρουσίασαν μερική ανταπόκριση). Στους 114 ασθενείς που έλαβαν αγωγή με 400mg ή περισσότερο LDK378 την ημέρα, το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 58% (ένας ασθενής παρουσίασε πλήρη ανταπόκριση και 65 παρουσίασαν μερική ανταπόκριση).

Η διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης για ασθενείς που έλαβαν 400mg ή περισσότερο την ημέρα (n=66) ήταν 8,2 μήνες, ενώ η διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου ήταν 8,6 μήνες. Το ποσοστό ανταπόκρισης εξάμηνης διάρκειας στα 750mg ημερησίως ήταν 61%.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (ανεξαρτήτου συσχέτισης με το LDK378) ήταν ναυτία (73%), διάρροια (72%), έμετος (58%) και κόπωση (41%). Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες Βαθμού 3/4 ήταν η αύξηση των επιπέδων της αμινοτρανσφεράσης της αλανίνης (ALT) (19%), καθώς και της ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης (AST) (10%) και διάρροια (8%).

Σχετικά με το LDK378

To LDK378 είναι ένας εκλεκτικός αναστολέας ενός καρκινικού στόχου που ονομάζεται κινάση του αναπλαστικού λεμφώματος ή ALK. Δεδομένου ότι πρόκειται για ερευνητικό μόριο, το προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματικότητας του LDK378 δεν έχει ακόμη αποδειχθεί. Η πρόσβαση σε αυτό το ερευνητικό σκεύασμα είναι δυνατή μόνο μέσω κλινικών μελετών που ελέγχονται και παρακολουθούνται προσεκτικά. Αυτές οι μελέτες έχουν σχεδιαστεί για να κατανοήσουμε καλύτερα τα δυνητικά οφέλη και τους κινδύνους αυτού του μορίου. Λόγω της αβεβαιότητας των κλινικών μελετών, δεν υπάρχει εγγύηση ότι το LDK378 θα διατεθεί ποτέ στην αγορά, οπουδήποτε στον κόσμο.

 

Πηγή: http://www.fiercebiotech.com/press-releases/novartis-breakthrough-therapy-ldk378-shows-marked-clinical-response-patient

 
Το ruxolitinib (Jakavi®) βελτίωσε τη συνολική επιβίωση σε ασθενείς με μυελοΐνωση PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 19 Ιούνιος 2013 10:14
Το ruxolitinib (Jakavi®) βελτίωσε τη συνολική επιβίωση σε ασθενείς με μυελοΐνωση, επιδρώντας στον υποκείμενο μηχανισμό της νόσου

 

 • To ruxolitinib μείωσε τον κίνδυνο θανάτου κατά 52% και διατήρησε τη μείωση του μεγέθους του σπλήνα, σύμφωνα με τα νέα τριετή δεδομένα της μελέτης COMFORT- ΙΙ
 • Αναλύσεις από μια επιπλέον μελέτη υποδεικνύουν ότι η μακροπρόθεσμη αγωγή με ruxolitinib μπορεί να σταθεροποιήσει ή να βελτιώσει την ίνωση του μυελού των οστών που αποτελεί ένα βασικό δείκτη επιδείνωσης της νόσου
 • Το ruxolitinib παραμένει καλώς ανεκτό σε ασθενείς με μυελοΐνωση, μετά από τρία έτη θεραπείας

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της τριετούς ανάλυσης μίας μελέτης Φάσης ΙΙΙ που έδειξαν ότι το ruxolitinib (Jakavi®) βελτίωσε τη συνολική επιβίωση και διατήρησε τη μείωση του μεγέθους του σπλήνα, σε σύγκριση με τη καθιερωμένη θεραπεία. Σε μια επιπλέον μακροπρόθεσμη ερευνητική μελέτη, το ruxolitinib μείωσε ή σταθεροποίησε την εξέλιξη της ίνωσης του μυελού των οστών, η οποία αποτελεί έναν από τους υποκείμενους μηχανισμούς και μία από τις επιπτώσεις της νόσου. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα δεν έχει παρατηρηθεί με τη καθιερωμένη θεραπεία σε ασθενείς με προχωρημένη μυελοΐνωση.

Τα δεδομένα παρουσιάστηκαν στο 18ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Αιματολογικής Εταιρείας (EHA), στη Στοκχόλμη της Σουηδίας.

Τα τριετή δεδομένα της μελέτης COMFORT-II έδειξαν ότι οι ασθενείς που έλαβαν ruxolitinib παρουσίασαν καλύτερη συνολική επιβίωση σε σύγκριση με ασθενείς που υποβλήθηκαν στην καθιερωμένη θεραπεία. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε μείωση 52% του κινδύνου θανάτου στο σκέλος του ruxolitinib, ενώ η υπολογισμένη πιθανότητα της συνολικής επιβίωσης ήταν σημαντικά μεγαλύτερη με το ruxolitinib, σε σύγκριση με τη καθιερωμένη θεραπεία (81% έναντι 61%, αντίστοιχα), σε διάστημα 144 εβδομάδων. Επιπλέον, το 51,4% των ασθενών που έλαβαν ruxolitinib πέτυχαν μείωση του μεγέθους του σπλήνα ίση ή μεγαλύτερη του 35% από την αρχική τιμή. Οι ασθενείς εξακολουθούν να διατηρούν τη μείωση αυτή, ενώ η διάμεση μείωση του μεγέθους του σπλήνα δεν έχει επιτευχθεί ακόμη στο πλαίσιο της μελέτης.

Τα αποτελέσματα συμφωνούν με προηγούμενες αναλύσεις των μελετών COMFORT-I και COMFORT-II που αποδεικνύουν ότι το ruxolitinib προσφέρει σημαντικά κλινικά οφέλη σε σχέση με τη καθιερωμένη θεραπεία και το εικονικό φάρμακο σε ασθενείς με μυελοΐνωση, έναν σπάνιο καρκίνο του αίματος.

«Το ruxolitinib είναι το πρώτο φαρμακευτικό σκεύασμα που αποδεδειγμένα εξασφαλίζει βελτίωση στη συνολική επιβίωση ασθενών με προχωρημένη μυελοΐνωση,» δήλωσε ο Δρ. Alessandro M. Vannucchi, του Τμήματος Αιματολογίας του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας της Ιταλίας και κύριος ερευνητής της μελέτης. «Τα τελευταία δεδομένα είναι ενθαρρυντικά και ενισχύουν το γεγονός ότι η γρήγορη και θετική δράση του ruxolitinib στη βελτίωση των συμπτωμάτων των ασθενών διατηρείται μακροπρόθεσμα.»

Η μυελοΐνωση αναπτύσσεται όταν η ανεξέλεγκτη σηματοδότηση του μονοπατιού JAK, το οποίο ρυθμίζει την παραγωγή των αιμοσφαιρίων, αναγκάζει τον οργανισμό να παράγει αιμοσφαίρια που δεν λειτουργούν σωστά, γεγονός που οδηγεί σε αλλοιώσεις του μυελού των οστών, διόγκωση του σπλήνα και άλλες σοβαρές επιπλοκές. Το ruxolitinib στοχεύει άμεσα στον υποκείμενο μηχανισμό της νόσου, μειώνοντας σημαντικά το μέγεθος του σπλήνα και βελτιώνοντας τα συμπτώματα, ανεξάρτητα των μεταλλάξεων της πρωτεΐνης JAK, του υπο-τύπου της νόσου ή οποιασδήποτε προηγούμενης θεραπείας.

Παρουσιάστηκαν, επίσης, δεδομένα από μια διερευνητική ανάλυση της μορφολογίας του μυελού των οστών από μια ξεχωριστή μελέτη Φάσης Ι/ΙΙ του ruxolitinib, τα οποία συγκρίθηκαν με δεδομένα αρχείου από ομάδες ασθενών που είχαν λάβει καθιερωμένη θεραπεία. Μετά από τέσσερα χρόνια θεραπείας με ruxolitinib, η ίνωση του μυελού των οστών βελτιώθηκε κατά 22% και σταθεροποιήθηκε στο 56% των ασθενών με μυελοΐνωση. Αντίστοιχο φαινόμενο δεν παρατηρήθηκε με τη μακροπρόθεσμη χορήγηση της καθιερωμένης θεραπείας.

«Για πρώτη φορά στην προχωρημένη μυελοΐνωση, η φαρμακευτική θεραπεία έδωσε στοιχεία σταθεροποίησης ή βελτίωσης της ίνωσης του μυελού των οστών, τα οποία ενισχύουν την άποψη ότι το ruxolitinib είναι πιθανό να τροποποιεί τη φυσική εξέλιξη της νόσου,» δήλωσε ο Δρ. Alessandro Riva, επικεφαλής του Τμήματος Ανάπτυξης & Ιατρικών Υποθέσεων της Novartis Oncology παγκοσμίως. «Τα δεδομένα αυτά είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, καθώς η μεταμόσχευση μυελού των οστών, η οποία ενέχει υψηλό κίνδυνο νοσηρότητας και θνησιμότητας, είναι η μόνη εναλλακτική επιλογή που αποδεδειγμένα επιδρά στην ίνωση του μυελού των οστών σε ασθενείς με προχωρημένη μυελοΐνωση.»

Σχετικά με τη μελέτη COMFORT-II

Στην τριετή ανάλυση της μελέτης COMFORT-II, ένα σύνολο 45,2% των ασθενών παρέμεινε στο σκέλος θεραπείας με ruxolitinib, ενώ όλοι οι ασθενείς που επιλέχθηκαν τυχαία για την καθιερωμένη θεραπεία διέκοψαν την αγωγή. Για τους ασθενείς στο σκέλος της καθιερωμένης θεραπείας, το 61,6% πέρασε στο σκέλος θεραπείας με ruxolitinib, ενώ το 48,9% των ασθενών συνέχισαν στη φάση επέκτασης της μελέτης. Συνολικά, 191 ασθενείς έλαβαν θεραπεία με ruxolitinib.

Το προφίλ ασφάλειας του σκευάσματος ήταν παρόμοιο με προηγούμενες αναλύσεις. Ωι πιο συχνές αιματολογικές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν η αναιμία και η θρομβοκυτταροπενία, ενώ οι πιο συχνές μη αιματολογικές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν το περιφερειακό οίδημα, η διάρροια, και η αδυναμία.

Σχετικά με τη μυελοΐνωση

Η μυελοΐνωση είναι ένας απειλητικός για τη ζωή καρκίνος του αίματος με φτωχή πρόγνωση και περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές. Μελέτες δείχνουν ότι οι ασθενείς με μυελοΐνωση έχουν μικρό προσδόκιμο επιβίωσης, με διάμεση συνολική επιβίωση 5,7 έτη. Αν και η αλλογενής μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων μπορεί να θεραπεύσει τη μυελοΐνωση, η διαδικασία σχετίζεται με σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα, και είναι κατάλληλη για λιγότερους από το 5% των ασθενών που είναι νέοι και με επαρκή φυσική κατάσταση, ώστε να υποβληθούν στη διαδικασία.

 

Πηγή:http://finance.yahoo.com/news/novartis-drug-jakavi-improved-overall-060202174.html

 
Δωρεάν εξέταση του κοινού για τη Θρομβοεμβολική Νόσο και τη Χρόνια Φλεβική Ανεπάρκεια PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 19 Ιούνιος 2013 10:01

Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις του κοινού για τη Θρομβοεμβολική Νόσο και τη Χρόνια Φλεβική Ανεπάρκεια θα πραγματοποιήσουν εξειδικευμένοι γιατροί στις φλεβικές παθήσεις την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 από τις 15.30 μέχρι τις 18.00 και το Σάββατο 29 Ιουνίου 2013 από τις 16:30 μέχρις τις 18:30 αντίστοιχα στο ξενοδοχείο Crowne Plaza Athens, στα πλαίσια του Συμποσίου της Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα

 • Την Παρασκευή, 28 Ιουνίου (15.30-18.00) η δωρεάν εξέταση θα αφορά την Θρομβοεμβολική νόσο (φλεβική θρόμβωση, πνευμονική εμβολή)
 • Το Σάββατο, 29 Ιουνίου (16.30-18.30) η δωρεάν εξέταση θα αφορά την Χρόνια Φλεβική Ανεπάρκεια (προβλήματα στα κάτω άκρα)

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, γι' αυτό στις συμμετοχές του κοινού θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων Αlpha Public Relations (APR ΕΠΕ), στο τηλέφωνο 210 36 45 629 ή να στείλουν την δήλωση συμμετοχής που θα βρουν στο site: www.flevikespathiseis.gr στο fax: 210 3644 441 ή στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Περισσότερες πληροφορίες στο site www.flevikespathiseis.gr

Οι ανωτέρω εξετάσεις προσφέρονται δωρεάν από τα μέλη της Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για τις συγκεκριμένες νόσους που αποτελούν μάστιγα της σύγχρονης κοινωνίας. Παράλληλα οι υπηρεσίες που προσφέρονται αποτελούν, έχοντας υπόψιν την επίκαιρη οικονομική συγκυρία, μια ανθρωπιστική προσφορά της Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας προς την κοινωνία μας.

 
Γίνετε νεότεροι με την τεχνική "Y-lift" PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 12 Ιούνιος 2013 13:47

athanasios-athanasiou

Ο πλαστικός χειρουργός Δρ. Αθανάσιος Αθανασίου

 

Μια ακόμη μάχη, στον... «ακήρυκτο πόλεμο» με το χρόνο, κέρδισε η επιστήμη καθώς η νέα πρωτοποριακή τεχνική"Y-lift", που εφαρμόζεται στο πρόσωπο, βάζει φρένο στο ρολόι του χρόνου και μας κάνει εμφανισιακά νεότερους!!!

«Μέχρι σήμερα όλες οι προσπάθειες της επιστήμης για την καταπολέμηση του χρόνου επικεντρώνονταν στις ρυτίδες και τη χαλάρωση. Η νέα τεχνική του "Υ-lift" βασίζεται στις νέες μελέτες που παρουσιάζουν ότι στο πρόσωπο δεν γηράσκουν και ατροφούν μόνο οι ιστοί, αλλά και τα οστά» τονίζει ο διαπρεπής πλαστικός χειρουργός Δρ. Αθανασίου.

«Καθώς μεγαλώνουμε, διευκρινίζει ο Δρ. Αθανασίου, τα οστά του προσώπου αλλάζουν δομή (ατροφούν) και μας κάνουν να δείχνουμε πιο γερασμένοι και κουρασμένοι από όσο νιώθουμε».

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η γενικότερη προδιάθεση του ανθρώπινου σώματος στις παθήσεις του μυοσκελετικού, όπως η οστεοπόρωση, επιβαρύνει και τον τρόπο που γερνάμε. Η ανατομία των οστών με το πέρασμα των χρόνων αλλοιώνεται. Καθώς τα οστά δεν μπορούν να μετακινηθούν η γήρανση προκαλεί τη συρρίκνωσή τους. Οι γυναίκες, δε, φαίνεται ότι βιώνουν αυτές τις αλλαγές σε νεαρότερη ηλικία από ότι οι άνδρες.

Ανατροπή της εικόνας αυτή προκαλεί η νέα τεχνική "Υ-lift", που εφαρμόζεται ήδη από πλαστικούς χειρουργούς στην Αμερική, δεν είναι χειρουργική και στηρίζεται στην ενίσχυση των ζυγωματικών, τα οποία είναι πλέον συνώνυμα με τη γοητεία και τη νεανικότητα.

Η ενίσχυση των ζυγωματικών τραβάει το δέρμα προς τα πάνω, το τεντώνει και έτσι γίνεται πιο σφριγηλό. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζουμε γενικότερη ανόρθωση και διόρθωση του "βυθισμένου" προσώπου.

«Ουσιαστικά διορθώνουμε τη χαλάρωση του κάτω μέρους του προσώπου χωρίς χειρουργική αποκόλληση και τράβηγμα του δέρματος», τονίζειο πλαστικός χειρουργός Δρ. Αθανασίου που εφαρμόζει αυτή την τεχνική στην Ελλάδα. Η αύξηση των ζυγωματικών ενδείκνυται όχι μόνο για πρόσωπα που έχουν συρρίκνωση σκελετού λόγω ηλικίας, αλλά και για όσους θέλουν έντονες γραμμές.

Η ΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ "Y-lift" ΠΟΥ ΝΙΚΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Η τεχνική, που δημιουργεί μεγάλες λίστες αναμονής στα γραφεία των πλαστικών χειρουργών της Αμερικής με όσους ενδιαφέρονται να δείχνουν και να νιώθουν νεότεροι, γίνεται με:
 • Με ενέσεις υαλουρονικού οξέος. Είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος και εφαρμόζεται σε άτομα ηλικίας άνω των 40 χρόνων. Το υαλουρονικό οξύ είναι ένα εύπλαστο υλικό σε μορφή gel, διαφορετικό σε σύσταση και πυκνότητα από το υαλουρονικό που γεμίζει τις ρυτίδες. Έχει πιο μεγάλο μοριακό βάρος και δίνει όγκο εκεί όπου υπάρχει ανάγκη. Μετά από μερικούς μήνες τα μόρια του υαλουρονικού οξέος απορροφώνται από τον οργανισμό και αντικαθιστώνται με μόρια νερού που πιάνουν τον ίδιο όγκο με το υαλουρονικό. Η έγχυση γίνεται στο ιατρείο σε δύο συνήθως συνεδρίες με μεσοδιάστημα 15 ημερών και διαρκεί ένα χρόνο.
 • Με ενέσεις υδροξυπατίτη. Τα μικροσφαιρίδια του υδροξυπατίτη είναι παρόμοια σε σύσταση με αυτά που έχουν τα ανθρώπινα οστά και δόντια και είναι ανεκτά από τον ανθρώπινο οργανισμό χωρίς αντιδράσεις. Σιγά σιγά αφομοιώνονται από τον οργανισμό και τη θέση τους παίρνουν οι ίνες κολλαγόνου. Με τον καιρό, τα μόρια του υδροξυπατίτη διεγείρουν τους ινοβλάστες, οι οποίοι παράγουν κολλαγόνο που αντικαθιστά το gel υδροξυαπατίτη. Το ίδιο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μύτη, στο πιγούνι και στις εξωτερικές γωνίες της κάτω γνάθου, πετυχαίνοντας αποτέλεσμα αναμόρφωσης του προσώπου. Έχει την έγκριση του FDA και διαρκεί για δύο χρόνια.
 • Με αυτομόσχευμα λίπους. Το φυσικό αποτέλεσμα, μεγαλύτερη ασφάλεια και μεγαλύτερη διάρκεια είναι οι λόγοι της προτίμησης των γυναικών του λίπους από τον ίδιο τους τον οργανισμό. Η λήψη του λίπους γίνεται από τους γλουτούς ή άλλο σημείο με επαρκή ποσότητα λίπους.
 • Με ειδική κάνουλα ο πλαστικός χειρουργός αφαιρεί το λίπος και στη συνέχεια με μια ειδική επεξεργασία (μέθοδος puregraft by Cytori) φιλτράρεται και καθαρίζεται ο λιπώδης ιστός. Στη συνέχεια το καθαρό πια λίπος εγχέεται κάτω από το δέρμα. Η διάρκεια του αποτελέσματος με αυτή τη διαδικασία μπορεί να φθάσει και τα πέντε χρόνια.
 • Με εμφυτεύματα. Για μόνιμο αποτέλεσμα και εντυπωσιακή αύξηση, μπορεί να χρησιμοποιηθούν εμφυτεύματα πολυαιθυλενίου. Το υλικό είναι πορώδες και ενσωματώνεται εύκολα στον οργανισμό μας. Επειδή οι πόροι του ενθέματος είναι αρκετά μεγάλοι, με το πέρασμα του χρόνου τα κύτταρα εισέρχονται και τα εμφυτεύματα μετατρέπονται σε τμήμα του οστού. Η εφαρμογή των εμφυτευμάτων αυτών γίνεται με μικρή χειρουργική επέμβαση σε νοσοκομειακό χώρο με τομές μέσα στο στόμα, που δεν είναι ορατές, και σταθεροποιούνται στο ανώτερο τμήμα των παρειών. Την επομένη, η ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις δραστηριότητές της.

Ένας δεύτερος τρόπος τοποθέτησης των εμφυτευμάτων είναι με τομή στο κάτω βλέφαρο - συνήθως συνδυάζεται και με βλεφαροπλαστική. Τρίτος τρόπος είναι οι τομές στους κροτάφους – κάτι που μπορεί να συνδυαστεί με χειρουργικό lifting του κάτω τμήματος του προσώπου.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αθανάσιος Αθανασίου
Πλαστικός Χειρουργός

Τηλ. 210 8949920, 210 8949090, 210 7230502
www.athens-beverlyhills.com
www.abh-medicalgroup.com

 
Βαριά, κουρασμένα πόδια το καλοκαίρι; Υπάρχει λύση PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 11 Ιούνιος 2013 11:06

Δώστε το «φιλί της ζωής» στα βαριά, κουρασμένα και πρησμένα πόδια σας, με τη συνεχή χρήση προϊόντων που περιέχουν Βιο-φλαβονοειδή, από το εκχύλισμα των φύλλων της κόκκινης αμπέλου (Vitis vinifera AS 195/Antistax).

Τα πόδια, το καλοκαίρι και όχι μόνον, παρουσιάζουν αρκετές φορές, εξαιτίας της ζέστης κυρίως, αρκετά προβλήματα, όπως αίσθημα βάρους, οίδημα (πρήξιμο), πόνο, κούραση ενώ ταυτόχρονα μπορεί να υπάρχουν κιρσοί και ευρυαγγείες.

Τι μπορείτε να κάνετε:

Μπορείτε να προμηθευτείτε από το φαρμακείο, σκευάσματα, όπως το Antistax, τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των bio- φλαβονοειδών, που προέρχονται από το εκχύλισμα των φύλλων της κόκκινης αμπέλου (Vitis vinifera AS 195).

Τα bio-φλαβονοειδή έχουν χρησιμοποιηθεί επί δεκαετίες ευρέως και έχουν δείξει, μέσω κλινικών ερευνών, ότι βοηθούν στη διατήρηση της καλής λειτουργίας των φλεβών των κάτω άκρων και την αντιμετώπιση δυσάρεστων συμπτωμάτων όπως κιρσούς, ευρυαγγείες, οίδημα (πρησμένα πόδια), κόπωση, αίσθημα βαρύτητας (δημιουργία αισθήματος ανάλαφρων κάτω άκρων).

Το Antistax είναι το μοναδικό προϊόν που κυκλοφορεί στην Ελλάδα σε αυτή την κατηγορία, το οποίο έχει εγκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) με τεκμηριωμένες τις παραπάνω δράσεις και το καλό προφίλ ασφάλειας.

Είναι επίσης το μοναδικό προϊόν που διατίθεται σε δισκία, σε gel και σε κρέμα Massage. Η καθημερινή λήψη ενός δισκίου Antistax με συνδυασμένη επάλειψη με cooling gel ή μεmassage κρέμα εξασφαλίζει πολύ καλύτερα αποτελέσματα.

Ακολουθήστε μια υγιεινή διατροφή

Βάλτε κίνηση στη ζωή σας

Αν έχετε καθιστική δουλειά, βάλτε την άσκηση στη ζωή σας. Η ακινησία συμβάλλει στο πρήξιμο των αστραγάλων, επειδή κάνει το αίμα να λιμνάζει στις φλέβες, δημιουργώντας κακή κυκλοφορία στα κάτω άκρα.

Το περπάτημα, είναι η καλύτερη άσκηση, καθώς διευκολύνει την κυκλοφορία του αίματος.

Το ποδήλατο και το κολύμπι, είναι επίσης ιδανικές ασκήσεις για πόδια με φλεβικά προβλήματα.

Με κάθε ευκαιρία, ξεκουράζετε τα πόδια σας υψώνοντας τα πάνω σε δυο μαξιλάρια.

Αποφεύγετε την ζέστη σε όλες της τις μορφές (σάουνα, χαμάμ, ηλιοθεραπεία), διότι ευνοεί το πρήξιμο στα πόδια.

Η επίσκεψη στον γιατρό είναι απαραίτητη, γιατί είναι ο μόνος, που μπορεί να διαγνώσει ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα και να συστήσει την κατάλληλη θεραπεία.

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 30 από 155
Joomla SEO powered by JoomSEF

Τελευταία Νέα

NewsletterEγγραφείτε στο newsletter