Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Αρχική Νέα
Η Μηχανή Αναζήτησης ετοιμάζεται. Παρακαλώ περιμένετε...
Νέα
Καρκίνος του προστάτη και η ουσία ενζαλουταμίδη (enzalutamide) PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 20 Δεκέμβριος 2013 12:33

Ιδιαίτερα αισθητή κάνει σήμερα την παρουσία του στον παγκόσμιο νοσολογικό χάρτη ο καρκίνος του προστάτη, καθώς αποτελεί τον πιο συχνό καρκίνο στους άντρες και τη δεύτερη συνηθέστερη αιτία θανάτου από καρκίνο γενικότερα!

Είναι χαρακτηριστικό ότι, στατιστικά, 1 στους 6 άνδρες αναπτύσσει κάποια στιγμή στη ζωή του τη νόσο, ενώ τα άτομα με ιστορικό προσβολής σε επίπεδο συγγενείας πρώτου βαθμού (πατέρας, αδελφός κτλ) διατρέχουν 2,4 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισής της σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Εάν, μάλιστα, ο καρκίνος του συγγενούς έχει διαγνωσθεί σε σχετικά νέα ηλικία (π.χ. στα 50-60), ο κίνδυνος αυτός διπλασιάζεται.

Όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα σημερινά επιστημονικά δεδομένα, οι πιθανότητες ανάπτυξης καρκίνου του προστάτη αυξάνονται με την ηλικία. Έτσι, ποσοστό 30% των ανδρών θα προσβληθούν στην ηλικία των 50 ετών, και ποσοστό 80% θα προσβληθούν στα 80 τους χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, για τα άτομα μεγάλης ηλικίας με διάφορα προβλήματα υγείας και προσδόκιμο επιβίωσης μέχρι 10 χρόνια, τα ποσοστά ωφέλειας από τυχόν προληπτικό έλεγχο του καρκίνου του προστάτη είναι εξαιρετικά χαμηλά.

Στους διαγνωσμένους ασθενείς, ποσοστό άνω του 50% εκείνων που θα υποβληθούν σε θεραπεία θα εμφανίσει στυτική δυσλειτουργία, ενώ και ένα 5 - 10% θα παρουσιάσει ατελή έλεγχο στην ούρηση (ακράτεια). Επιπλέον, με δεδομένο το γεγονός ότι ο καρκίνος του προστάτη δε δίνει κανένα σύμπτωμα σε πρώιμα στάδια, όταν δε διενεργείται συχνός προληπτικός έλεγχος η διάγνωση τίθεται, δυστυχώς, από τα συμπτώματα των μεταστάσεων (π.χ. πόνους από οστική προσβολή κτλ).

Ωστόσο, σημαντική πρόοδος σημειώνεται στις μέρες μας σε ό,τι αφορά τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου, καθώς νέα, δυνατά «όπλα» προστίθενται, πλέον, στο φαρμακευτικό «οπλοστάσιο» των επιστημόνων στη «μάχη» κατά του καρκίνου του προστάτη. Ένα από αυτά είναι η ουσία ενζαλουταμίδη (enzalutamide).

Πρόκειται για ένα καινοτόμο μόριο, η δραστικότητα του οποίου τεκμηριώνεται σε επίπεδο μεγάλων κλινικών δοκιμών, που χορηγείται από του στόματος μια φορά την ημέρα. Η ενζαλουταμίδη δρα ως αναστολέας του υποδοχέα των ανδρογόνων (AR), αναστέλλοντας πολλαπλά το σηματοδοτικό μονοπάτι του υποδοχέα με τρεις διαφορετικούς μηχανισμούς: α) εμποδίζει τη σύνδεση των ανδρογόνων στους αντίστοιχους υποδοχείς, β) αναστέλλει τη μεταφορά των συμπλόκων του υποδοχέα στον πυρήνα και γ) αναστέλλει την πρόσδεσή τους στο DNA, καθιστώντας αδύνατο τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων και την ανάπτυξη του όγκου.

Οι φαρμακευτικές εταιρίες Astellas Pharma Inc. και Medivation Inc. ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι η Ανεξάρτητη Επιτροπή Παρακολούθησης Δεδομένων (Independent Data Monitoring Committee – I.D.M.C.) τις ενημέρωσε σχετικά με τα θετικά αποτελέσματα της προγραμματισμένης ενδιάμεσης ανάλυσης της κλινικής μελέτης PREVAIL, φάσης ΙΙΙ, με την ενζαλουταμίδη, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 1.700 άνδρες με μεταστατικό, ανθεκτικό στον ευνουχισμό, καρκίνο του προστάτη (mCRPC). Οι ασθενείς είχαν προηγούμενα υποτροπιάσει σε αγωγή στέρησης ανδρογόνων και δεν είχαν λάβει χημειοθεραπεία.

Η I.D.M.C. κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ενζαλουταμίδη έδειξε ευνοϊκή σχέση οφέλους/κινδύνου, βασιζόμενη στα σημαντικά οφέλη που παρατηρήθηκαν στα 2 πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία της μελέτης (Συνολική Επιβίωση και Απεικονιστική Επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου), και το προφίλ ασφάλειας του προϊόντος. Η Επιτροπή συνέστησε την πρώιμη διακοπή της μελέτης και τη χορήγηση της ενζαλουταμίδης στους ασθενείς που λάμβαναν εικονικό φάρμακο. Πρόσθετα αποτελέσματα της μελέτης PREVAIL, φάσης ΙΙΙ, συμπεριλαμβανομένων και των δεδομένων ασφάλειας, θα κατατεθούν προς παρουσίαση σε προσεχές ιατρικό συνέδριο.

Συνολικά, η I.D.M.C. ενημέρωσε για τα εξής:
 • Οι ασθενείς που έλαβαν ενζαλουταμίδη είχαν στατιστικά σημαντικό όφελος στη Συνολική Επιβίωση συγκρινόμενοι με αυτούς που έλαβαν εικονικό φάρμακο (p<0,0001). Η ενζαλουταμίδη μείωσε τον κίνδυνο θανάτου κατά 30% σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο (Σχετικός Κίνδυνος=0,70; 95% διάστημα εμπιστοσύνης (0,59-0,83).
 • Οι ασθενείς που έλαβαν ενζαλουταμίδη είχαν στατιστικά σημαντικό όφελος στην Απεικονιστική Επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (rPFS) συγκρινόμενοι με αυτούς που έλαβαν εικονικό φάρμακο (p<0,0001). Η ενζαλουταμίδη μείωσε τον κίνδυνο Απεικονιστικής Επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου κατά 81% σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο (Σχετικός Κίνδυνος =0,19); 95% διάστημα εμπιστοσύνης (0,15-0,23).
 • Το ποσοστό εν ζωή ασθενών στην ομάδα της ενζαλουταμίδης ήταν 72% σε σύγκριση με το 65% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου κατά το χρονικό σημείο της ενδιάμεσης ανάλυσης.
 • Η διάμεση συνολική επιβίωση στην ενδιάμεση ανάλυση υπολογίστηκε σε 32,4 μήνες για τους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με ενζαλουταμίδη (95% διάστημα εμπιστοσύνης, 31,5 μήνες-το άνω όριο δεν έχει επιτευχθεί) έναντι 30,2 μηνών (95% διάστημα εμπιστοσύνης, 28 μήνες- το άνω όριο δεν έχει επιτευχθεί) για τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Λόγω της πρόωρης διακοπής της μελέτης, κι ενώ η πλειοψηφία των ασθενών είναι ακόμη εν ζωή, οι εκτιμήσεις για τη Συνολική Επιβίωση δεν είναι τόσο ακριβείς όσο ο Σχετικός Κίνδυνος. Για τον υπολογισμό του Σχετικού Κινδύνου λαμβάνονται δεδομένα από όλους τους ασθενείς, ενώ η διάμεση συνολική επιβίωση αποτελεί μοναδική σημειακή εκτίμηση πολύ μικρότερου αριθμού ασθενών σε κίνδυνο.
 • Η διάμεση Απεικονιστική Επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (rPFS) δεν έχει ακόμα επιτευχθεί για την ομάδα της ενζαλουταμίδης (95% διάστημα εμπιστοσύνης 13,8 μήνες - το άνω όριο δεν έχει επιτευχθεί), ενώ στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου ήταν 3,9 μήνες (95% διάστημα εμπιστοσύνης, 3,7-5,4 μήνες).
 • Με δεδομένο το όφελος Συνολικής Επιβίωσης και το προφίλ ασφάλειας, η I.D.M.C. θεώρησε ευνοϊκή τη συνολική σχέση οφέλους/κινδύνου για την ομάδα της ενζαλουταμίδης και συνέστησε ομόφωνα τη χορήγησή της στους ασθενείς που λάμβαναν εικονικό φάρμακο.

Από τους 1.715 ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν στη μελέτη PREVAIL, δύο ασθενείς εμφάνισαν σπασμούς, όπως ανέφεραν οι ερευνητές. Η πλήρης ανάλυση των δεδομένων ασφάλειας θα είναι διαθέσιμη μετά το κλείδωμα της βάσης δεδομένων και την άρση του τυφλού σχεδιασμού της μελέτης.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του Τμήματος Ουρολογίας των Πανεπιστημιακών Κλινικών Saint Luc, του Καθολικού Πανεπιστημίου του Louvain (UCL) και Κύριος Ερευνητής στην Ευρώπη για τη μελέτη PREVAIL, Καθηγητής Bertrand Tombal, MD, PhD, «σε αυτή την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εποχή για την θεραπεία του μεταστατικού, ανθεκτικού στον ευνουχισμό, καρκίνου του προστάτη (mCRPC) που διερχόμαστε, η ανακάλυψη και ανάπτυξη της ενζαλουταμίδης αποτελεί σημαντική πρόοδο.

Ενώ οι θεραπευτικές επιλογές για τους ασθενείς με mCRPC έχουν διευρυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, περισσότεροι από 70.000 άνδρες πεθαίνουν από τη νόσο κάθε χρόνο. Η χρήση της δοσεταξέλης αποτέλεσε μείζον βήμα προόδου για τη θεραπεία της νόσου, όμως, πρέπει να παραδεχθούμε ότι δέκα χρόνια μετά πολλοί ασθενείς δεν έλαβαν ποτέ δοσεταξέλη, όπως καταδεικνύουν πρόσφατα δεδομένα από τη Σουηδία.

Τα ενδιάμεσα αποτελέσματα της ενζαλουταμίδης μας δείχνουν ότι η χρήση της πριν τη δοσεταξέλη βελτιώνει δραματικά το διάστημα μέχρι την υποτροπή της νόσου. Το όφελος επιβίωσης είναι σημαντικό, πραγματικά πρωτοφανές σε αυτή την ομάδα ασθενών, και αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προόδου, ώστε αυτή η πολλά υποσχόμενη θεραπεία να είναι διαθέσιμη στην Ευρώπη για τους ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του προστάτη μετά την έγκριση του φαρμάκου από τις αρχές», κατέληξε ο Καθηγητής.

Από την πλευρά του, ο Αν. Ιατρικός Διευθυντής Ογκολογίας της Astellas Pharma Europe Ltd. Δρ. Mike Holmes επεσήμανε ότι «είμαστε ενθουσιασμένοι με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και τη δυνατότητα να προσφέρουμε μια νέα θεραπεία στους ασθενείς με μεταστατικό, ανθεκτικό στον ευνουχισμό, καρκίνο του προστάτη (mCRPC), στο στάδιο πριν τη χημειοθεραπεία».

Κλείνοντας, ο κ. Holmes υπογράμμισε ότι «η ανάγκη για μια νέα θεραπεία που θα προσφέρει στους ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο προστάτη όχι μόνο την ευκαιρία να ζήσουν περισσότερο, αλλά και με καλή ποιότητα ζωής, παραμένει ακάλυπτη. Έχουμε δεσμευτεί να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας στη Medivation, ώστε να λάβουμε την απαραίτητη Ευρωπαϊκή έγκριση για την επέκταση της ένδειξης και χρήσης της ενζαλουταμίδης από τις Κανονιστικές Αρχές, με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης PREVAIL».

Επί του παρόντος, η ενζαλουταμίδη είναι εγκεκριμένη στην Ευρώπη για τη θεραπεία του μεταστατικού, ανθεκτικού στον ευνουχισμό, καρκίνου του προστάτη σε ενήλικες άνδρες, η νόσος των οποίων έχει εξελιχθεί κατά τη διάρκεια, ή μετά από θεραπεία με δοσεταξέλη. Η Medivation και η Astellas θα ξεκινήσουν τις διαδικασίες κατάθεσης στις Κανονιστικές Αρχές μέσα στο 2014.

Σχετικά με την Astellas Pharma Europe Ltd.

H Astellas Pharma Europe Ltd. έχει έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι Ευρωπαϊκή θυγατρική της Astellas Pharma Inc. με έδρα την Ιαπωνία. Η βελτίωση της υγείας των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο μέσω της παροχής καινοτόμων και αξιόπιστων φαρμακευτικών προϊόντων αποτελεί δέσμευση για την εταιρία, η οποία στοχεύει σε μία παγκόσμια παρουσία, συνδυάζοντας τις εξαιρετικές δυνατότητες έρευνας, ανάπτυξης και μάρκετινγκ, ενώ, παράλληλα, αναπτύσσεται στην παγκόσμια φαρμακευτική αγορά. Η Astellas Pharma Europe Ltd ελέγχει 21 Ευρωπαϊκές θυγατρικές εταιρίες, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, ένα κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης και τρία σημεία παραγωγής, απασχολώντας 4.200 άτομα προσωπικό. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Astellas Pharma Europe Ltd. στον ιστότοπο www.astellas.eu.

Σχετικά με την Astellas Pharma Inc.

Η Astellas Pharma Inc. αποτελεί μια παγκόσμια φαρμακευτική εταιρία, αφιερωμένη στην βελτίωση της υγείας των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, μέσω της παροχής καινοτόμων και αξιόπιστων φαρμακευτικών προϊόντων. Η Astellas δεσμεύεται να είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος της υγείας, ως μια παγκόσμια εταιρία-ηγέτιδα στις θεραπευτικές κατηγορίες της Ογκολογίας και της Ουρολογίας, καθώς αναπτύσσει πολλά ογκολογικά μόρια, επιπρόσθετα της ενζαλουταμίδης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Astellas Pharma Inc. στον ιστότοπο www.astellas.com/en.

Σχετικά με τη Medivation Inc.

Η Medivation Inc. είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρία εστιασμένη στην ταχεία ανάπτυξη πρωτοποριακών μικρομοριακών φαρμάκων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών, για τις οποίες υπάρχουν περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές. Η Medivation έχει στόχο τη βελτίωση της θεραπείας των εν λόγω ασθενειών, προσφέροντας ελπίδα στους βαρέως πάσχοντες, καθώς και στις οικογένειές τους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Medivation Inc. στον ιστότοπο www.medivation.com.

Σχετικά με τη συνεργασία Medivation/Astellas

Τον Οκτώβριο του 2009 οι εταιρίες Medivation και Astellas ήρθαν σε συμφωνία για την από κοινού ανάπτυξη και εμπορία της ενζαλουταμίδης (προηγουμένως MDV3100). Οι εταιρίες συνεργάζονται πάνω σε ένα εκτενές πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης, το οποίο περιλαμβάνει μελέτες για την ανάπτυξη της ενζαλουταμίδης σε όλο το φάσμα του προχωρημένου καρκίνου του προστάτη. Οι δυο εταιρίες έχουν αναλάβει την από κοινού εμπορία της ενζαλουταμίδης στις Η.Π.Α. και η Astellas έχει αναλάβει την ευθύνη της εμπορίας της εκτός Η.Π.Α., ενώ εκκρεμούν και περαιτέρω εγκρίσεις. Μέχρι σήμερα, η ενζαλουταμίδη έχει υποβληθεί σε Ιαπωνία, Ελβετία και Βραζιλία, ενώ έχει λάβει άδεια σε Η.Π.Α., Καναδά και Ε.Ε.

 
Νέα Δεδομένα Υποστηρίζουν την Ευελιξία στην Επιλογή του Χρόνου Χορήγησης της Λιξισενατίδης της Sanofi PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 20 Δεκέμβριος 2013 12:28
- Επίτευξη παρόμοιας μείωσης επιπέδων γλυκόζης αίματος όταν η χορηγούμενη μία φορά την ημέρα Λιξισενατίδη λαμβάνεται είτε πριν το πρωϊνό είτε πριν το κυρίως γεύμα.

 

Η Sanofi ανακοίνωσε τα αποτελέσματα μιας κλινικής μελέτης Φάσης IIIβ, διάρκειας 24 εβδομάδων, που έδειξε ότι η Λιξισενατίδη πέτυχε το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της μη κατωτερότητας στη μείωση των επιπέδων σακχάρου αίματος και γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης HbA1c), όταν χορηγείται είτε πριν το πρωϊνό είτε πριν το κυρίως γεύμα της ημέρας. Αυτά τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η Λιξισενατίδη είναι σε θέση να μειώνει αποτελεσματικά τα επίπεδα σακχάρου αίματος ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή χορήγησης.

"Το να βοηθούμε τα άτομα με Διαβήτη να πετυχαίνουν τα επιθυμητά επίπεδα γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης HbA1c αποτελεί τον κύριο στόχο της αντιμετώπισης του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2," δήλωσε ο Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Λουντ στη Σουηδία Bo Ahren. "Η ευελιξία στην επιλογή του χρόνου χορήγησης είναι ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό, ειδικά σε ό,τι αφορά στις ενέσιμες αντιδιαβητικές θεραπείες. Αυτή η μελέτη δείχνει ότι η χορηγούμενη μία φορά την ημέρα Λιξισενατίδη πληροί αυτά τα κριτήρια, γεγονός που είναι σημαντικό για έναν παράγοντα ο οποίος συνταγογραφείται για χρήση σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα θεραπευτικά σχήματα."

Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης ότι επιτεύχθηκε μία συγκρίσιμη μείωση στο σωματικό βάρος, ανεξάρτητα από το γεύμα πριν το οποίο χορηγήθηκε η Λιξισενατίδη. Επιπλέον, ανοχή από το Πεπτικό ήταν συγκρίσιμη ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή χορήγησης της Λιξισενατίδης, χωρίς να καταγραφούν επεισόδια σοβαρής υπογλυκαιμίας σε καμία από τις ομάδες της μελέτης. Τα δεδομένα ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια προφορικής παρουσίασης στο ετήσιο Παγκόσμιο Συνέδριο για τον Διαβήτη στη Μελβούρνη της Αυστραλίας.

Αποτελέσματα της Ανάλυσης

Η μελέτη Φάσης IIIβ, διάρκειας 24 εβδομάδων, εξέτασε 451 ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, με ανεπαρκή γλυκαιμικό έλεγχο κατά τη λήψη μονοθεραπείας με μετφορμίνη, οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν Λιξισενατίδη είτε πριν από το κυρίως γεύμα τους είτε πριν το πρόγευμα. Το μεσημεριανό γεύμα ήταν το κυρίως γεύμα της ημέρας για το 53% των ασθενών της μελέτης.

Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της μελέτης, το οποίο αφορούσε στη μη κατωτερότητα στη μείωση των επιπέδων γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης HbA1c στις 24 εβδομάδες από την έναρξη της μελέτης όταν η Λιξισενατίδη χορηγούνταν πριν το κυρίως γεύμα της ημέρας έναντι της χορήγησης πριν το πρόγευμα, επιτεύχθηκε με την καταγραφή μιας μέσης μείωσης των επιπέδων HbA1c κατά 0,65% και 0,74%, αντίστοιχα. Επίσης, ποσοστό 43,6% των ασθενών στην ομάδα χορήγησης της Λιξισενατίδης πριν το κυρίως γεύμα και ποσοστό 42,8% στην ομάδα χορήγησης της Λιξισενατίδης πριν το πρόγευμα πέτυχαν επίπεδα HbA1c κάτω από 7%. Η μέση μεταβολή στο σωματικό βάρος ήταν μείωση κατά 2,6 κιλά (kg) στην ομάδα του κυρίως γεύματος και μείωση κατά 2,8 κιλά στην ομάδα του προγεύματος. Η ανοχή της Λιξισενατίδης από το Πεπτικό ήταν συγκρίσιμη μεταξύ των δύο ομάδων (ναυτία 14,7% και 15,5% και έμετος 2,7% και 3,5%, αντίστοιχα) και η εμφάνιση συμπτωματικής υπογλυκαιμίας ήταν χαμηλή και στις δύο ομάδες, χωρίς να αναφερθούν σοβαρά επεισόδια.

Ο πλήρης τίτλος της παρουσίασης είναι : ''Ευελιξία στη χρονική επιλογή χορήγησης της Λιξισενατίδης είτε πριν το κυρίως γεύμα της ημέρας είτε πριν το πρόγευμα σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2' (Ahren Bο,και συνεργ.. Προφορική παρουσίαση 5 Δεκεμβρίου, 2013, 10:45−12:45 [Abstracts OP-0454]).

Σχετικά με τη Λιξισενατίδη

Η Λιξισενατίδη είναι ένας αγωνιστής υποδοχέων του γλυκαγονόμορφου πεπτιδίου 1 (GLP-1) για την αντιμετώπιση ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2. Το GLP-1 είναι ένα φυσικό πεπτίδιο, που εκκρίνεται στο σώμα εντός λίγων λεπτών από τη λήψη ενός γεύματος. Είναι γνωστό ότι καταστέλλει την έκκριση γλυκαγόνης από τα παγκρεατικά α-κύτταρα και διεγείρει με γλυκοζοεξαρτώμενο τρόπο την έκκριση ινσουλίνης από τα παγκρεατικά β-κύτταρα.

Η Λιξισενατίδη, η άδεια της οποίας έχει παραχωρηθεί στη Sanofi από τη Zealand Pharma A/S (Κοπεγχάγη, Δανία), (www.zealandpharma.com), έχει εγκριθεί στην Ευρώπη για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2 για την επίτευξη γλυκαιμικού ελέγχου σε συνδυασμό με από του στόματος φαρμακευτικά σκευάσματα που μειώνουν τα επίπεδα γλυκόζης και / ή βασική ινσουλίνη, εφόσον τα παραπάνω, παράλληλα με δίαιτα και άσκηση, δεν πετυχαίνουν επαρκή γλυκαιμικό έλεγχο. Η Λιξισενατίδη έχει επίσης λάβει άδεια κυκλοφορίας στο Μεξικό, την Αυστραλία, την Ιαπωνία και τη Βραζιλία για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2. Η Sanofi σχεδιάζει να καταθέσει εκ νέου αίτηση νέου φαρμάκου (New Drug Application) για τη λιξισενατίδη στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2015 μετά την ολοκλήρωση της μελέτης καρδιαγγειακών συμβαμάτων ELIXA.

Η συσκευή χορήγησης (πένα) της Λιξισενατίδης έχει κερδίσει μια σειρά βραβείων καινοτόμου σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των Red Dot Award, Good Design Award, και iF Product Design Award.

Σχετικά με τον Τομέα Διαβήτη της Sanofi

Η Sanofi αγωνίζεται να βοηθήσει τα άτομα με Διαβήτη να διαχειριστούν όσο το δυνατόν καλύτερα τις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, προσφέροντάς τους καινοτόμες, ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες λύσεις. Με οδηγό τις πολύτιμες πληροφορίες που προέρχονται από την αλληλεπίδραση και την παροχή συμβουλών με ανθρώπους που πάσχουν από Διαβήτη, η εταιρεία διαθέτει σήμερα τόσο ενέσιμα όσο και από του στόματος φάρμακα: τη βασική ινσουλίνη glargine και τη γευματική ινσουλίνη glulisine, καθώς και τη σουλφονυλουρία γλιμεπιρίδη, η οποία χορηγείται από του στόματος σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2. Προκειμένου να παρέχει ολοκληρωμένη φροντίδα για την αντιμετώπιση του Διαβήτη, η Sanofi διαθέτει επίσης καινοτόμες συσκευές, μέτρησης και παρακολούθησης της γλυκόζης αίματος.

Σχετικά με τη Sanofi

Η Sanofi, ένας διαφοροποιημένος ηγέτης στον Tομέα της Yγείας παγκοσμίως, ανακαλύπτει, αναπτύσσει και παρέχει θεραπευτικές λύσεις εστιασμένες στις ανάγκες των ασθενών. Η Sanofi διαθέτει ισχυρή παρουσία στον Tομέα της Yγείας, με 7 πλατφόρμες ανάπτυξης: ολοκληρωμένες λύσεις για τον Διαβήτη, Εμβόλια για ανθρώπινη χρήση, Καινοτόμα Φάρμακα, Καταναλωτικά Προϊόντα Υγείας, Αναδυόμενες Αγορές, Κτηνιατρικό τομέα και τη Genzyme. Η Sanofi είναι εισηγμένη στα Χρηματιστήρια του Παρισιού και της Νέας Υόρκης.

 
Η αποσιδήρωση μπορεί να επηρεάσει θετικά τη συνολική επιβίωση των ασθενών με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 20 Δεκέμβριος 2013 12:13

Σύμφωνα με δεδομένα που παρουσιάστηκαν στο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο από τον διεθνούς φήμης αιματολόγο Νοrbert Gattermann, Καθηγητή στο Τμήμα Αιματολογίας, Ογκολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας του Πανεπιστημίου Heinrich-Heine στο Düsseldorf της Γερμανίας, η αποσιδήρωση μπορεί να επηρεάσει θετικά τη συνολική επιβίωση των ασθενών με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα. Μελέτες έχουν δείξει ότι η αποσιδήρωση σε αυτούς τους ασθενείς βελτιώνει πολλές παραμέτρους που αποτελούν συχνή αιτία θανάτου για τους πάσχοντες, συμβάλλοντας στην μείωση του καρδιακού και ηπατικού σιδήρου, των λοιμώξεων, του κινδύνου εκτροπής της νόσου σε οξεία μυελογενή λευχαιμία, και βελτιώνοντας την αιμοποίηση, καθώς και τα ποσοστά επιβίωσης σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των οστών.

Τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα είναι μία κατηγορία ασθενειών που χαρακτηρίζονται από μειωμένη παραγωγή αιμοσφαιρίων από τον μυελό των οστών. Ως αποτέλεσμα μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές επιπλοκές, όπως ανεξέλεγκτη αιμορραγία, σοβαρές λοιμώξεις, και αναιμία. Είναι γεγονός ότι περισσότεροι από το 90% των ασθενών με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα έχουν αναιμία κατά τη διάγνωση, ενώ το 60% θα παρουσιάσει σοβαρή αναιμία κάποια στιγμή στην πορεία της νόσου, γεγονός που σχετίζεται με την πιθανότητα μη-λευχαιμικών θανάτων στους ασθενείς.

Η αντιμετώπιση της αναιμίας είναι, συνεπώς, πολύ σημαντική. Οι ασθενείς συνήθως λαμβάνουν θεραπεία με ερυθροποιητίνη, στην οποία όμως ανταποκρίνεται μόνο το 20-30% των ασθενών. Εναλλακτικά, για την αντιμετώπιση της αναιμίας, χρησιμοποιούνται και οι μεταγγίσεις. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Λευχαιμίας (European Leukemia Network, ELN), όλοι οι ασθενείς με σοβαρή αναιμία (τιμή αιμοσφαρίνης χαμηλότερη των 8g/dL), καθώς και αυτοί με ηπιότερη αλλά συμπτωματική αναιμία, θα πρέπει να μεταγγίζονται με στόχο την μείωση των συμπτωμάτων και των οργανικών επιπλοκών, αλλά και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Βάσει μελετών, η ποιότητα ζωής των ασθενών με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, αυξάνεται με επιταχυνόμενο ρυθμό μέχρι την τιμή αιμοσφαιρίνης των 12g/dl, ανεξάρτητα αν το μέσω που χρησιμοποιείται είναι η ερυθροποιητίνη ή οι μεταγγίσεις.

Σχεδόν το 50% των ασθενών χρειάζονται τακτικές μεταγγίσεις για να διατηρήσουν την ποιότητα ζωής τους, αλλά και για την επιβίωση. Με κάθε μετάγγιση όμως, συσσωρεύεται περίσσεια σιδήρου στον οργανισμό που δεν έχει τον μηχανισμό για να τον αποβάλλει. Αυτή η υπερφόρτωση του οργανισμού με σίδηρο, οδηγεί σε τοξικότητα, καρδιακές, ηπατικές, και ενδοκρινολογικές επιπλοκές, ενώ επηρεάζει αρνητικά την συνολική επιβίωση των ασθενών.

Σύμφωνα με μελέτες σε ασθενείς με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, φάνηκαν υψηλά ποσοστά αιμοσιδήρωσης στο ήπαρ (81%), αλλά και στην καρδιά (16-18%). Επιπλέον, οι υψηλές τιμές φερριτίνης (>1000ng/ml) φάνηκε να σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου (30% μεγαλύτερος κίνδυνος θανάτου για κάθε αύξηση της τάξεως των 500ng/ml πάνω από τα 1000ng/ml), καθώς και ότι αποτελούν ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα. Η υπερφόρτωση σιδήρου θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την κατάλληλη θεραπεία αποσιδήρωσης με χηλικούς παράγοντες.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, η θεραπεία αποσιδήρωσης θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς που έχουν μεταγγιστεί με 20-25 μονάδες αίματος, έχουν φερριτίνη >1000ng/ml, ή είναι υποψήφιοι για αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των οστών. Προτείνεται η τακτική παρακολούθηση της συσσώρευσης σιδήρου στην καρδιά μέσω μαγνητικής τομογραφίας (MRI) σε ασθενείς που έχουν λάβει περισσότερες από 50 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθροκυττάρων. Η αιμοσιδήρωση του ήπατος θα πρέπει επίσης να παρακολουθείται με MRI, καθώς, σε πολλές περιπτώσεις, οι τιμές της φερριτίνης ορού δεν αντικατοπτρίζουν τον ηπατικό σίδηρο στο σωστό βαθμό. Η τοξικότητα του σιδήρου σε ασθενείς με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα μπορεί επίσης να οφείλεται και στον ελεύθερο σίδηρο (NTBI/LPI) και όχι μόνο σε αυτόν που εναποτίθεται στους ιστούς.

Από τους διαθέσιμους χηλικούς παράγοντες, το deferasirox έχει δείξει σημαντικές μειώσεις τόσο στον ηπατικό σίδηρο (LIC), όσο και στις τιμές της φερριτίνης σε ασθενείς με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, ενώ μπορεί να βελτιώσει και την αιμοποιητική ανταπόκριση των ασθενών. Μόνο το deferasirox έχει δείξει ότι μπορεί να διατηρήσει τον ελεύθερο σίδηρο στα επιτρεπτά όρια, σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου, μετά από συνεχόμενη χρήση. Μέσα στα επόμενα χρόνια αναμένονται τα αποτελέσματα της μελέτης Telesto, της μόνης προοπτικής τυχαιοποιημένης μελέτης η οποία αξιολογεί ως πρωτεύον καταληκτικό σημείο την αποτελεσματικότητα της θεραπείας με deferasirox έναντι του εικονικού φαρμάκου στην επιβίωση χωρίς συμβάματα, σε ασθενείς με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα.

 
Εταιρεία ΑbbVie: Αποτελέσματα 2ης μελέτης φάσης ΙΙΙ για ηπατίτιδα C PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 16 Δεκέμβριος 2013 16:06
Η ΑbbVie ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της δεύτερης (2ης) από μια σειρά 6 κλινικών μελετών φάσης ΙΙΙ που διεξάγει σε ασθενείς με Ηπατίτιδα C γονότυπου 1, παρουσιάζοντας SVR12 σε ποσοστό 96% σε ασθενείς που είχαν αποτύχει σε προηγούμενες θεραπείες

 


Η εταιρεία ΑbbVie, δημοσίευσε αποτελέσματα φάσης ΙΙΙ του ερευνητικού τριπλού άμεσης δράσης αντιιικού φαρμακευτικού σχήματος (3D) σε συνδυασμό με ριμπαβιρίνη, που χορηγήθηκε σε ασθενείς με χρόνια λοίμωξη από τον ιό της Ηπατίτιδας C (HCV) γονότυπου 1 (GT1).

Στη μελέτη SAPPHIRE-IΙ συμμετείχαν 394 ασθενείς, που είχαν αποτύχει σε προηγούμενη θεραπεία με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη (με το 49% των οποίων να έχει πρότερη μηδενική ανταπόκριση). Οι ασθενείς αυτοί έλαβαν για 12 εβδομάδες το τριπλό άμεσης δράσης αντιιικό φαρμακευτικό σχήμα της AbbVie και πέτυχαν παρατεταμένη ιολογική ανταπόκριση τη 12η εβδομάδα μετά τη θεραπεία (SVR12) σε ποσοστό 96%.

Η πλειοψηφία των ασθενών είχαν γονότυπο 1α, ο οποίος θεωρείται ότι είναι ο υπότυπος που θεραπεύεται δυσκολότερα, ενώ τα ποσοστά SVR12 για τον γονότυπο 1α και για τον γονότυπο 1β ήταν 96% και 97%, αντιστοίχως. Επιπλέον, τα ποσοστά διακοπής λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν 1%, ενώ ιολογική υποτροπή ή διαφυγή παρατηρήθηκε σε 2% των ασθενών οι οποίοι έλαβαν το τριπλό αντιικό σχήμα άμεσης δράσης (3D) σε συνδυασμό με ριμπαβιρίνη.

Είναι άξιο αναφοράς το γεγονός ότι το παγκόσμιο πρόγραμμα της AbbVie για την Ηπατίτιδα C, από την οποία πάσχουν περισσότεροι από 160 εκατομμύρια ασθενείς σε όλο τον κόσμο, είναι το μεγαλύτερο κλινικό πρόγραμμα που έχει διεξαχθεί μέχρι σήμερα σε ασθενείς με γονότυπο 1 με χορήγηση φαρμάκων μόνο από το στόμα, χωρίς ιντερφερόνη.

Όπως δήλωσε ο Scott Brun, αντιπρόεδρος του τμήματος φαρμακευτικής ανάπτυξης της AbbVie, «Η μελέτη SAPPHIRE-IΙ δείχνει ότι και οι ασθενείς με HCV γονότυπου 1 που είχαν αποτύχει σε προηγούμενες θεραπείες, πέτυχαν υψηλά ποσοστά ιολογικής ανταπόκρισης με το χωρίς ιντερφερόνη, χορηγούμενο μόνο από το στόμα, τριπλό άμεσης δράσης αντιιικό φαρμακευτικό σχήμα της AbbVie, σε συνδυασμό με ριμπαβιρίνη. Η ολοκλήρωση των δύο μελετών SAPPHIRE με έλεγχο εικονικού φάρμακου αποτελεί σημαντική πρόοδο του προγράμματος κλινικής ανάπτυξης της AbbVie για τον HCV. Αναμένουμε, επίσης, τα αποτελέσματα των μελετών, οι οποίες εξετάζουν το τριπλό άμεσης δράσης αντιικό φαρμακευτικό σχήμα της AbbVie σε συνδυασμό με αλλά και χωρίς ριμπαβιρίνη, σε διαφορετικούς ασθενείς, καθώς και δεδομένα από την ειδική μελέτη μας σε ασθενείς με κίρρωση».

Σχετικά με τη μελέτη M13-098 (SAPPHIRE-II)

Μετά τη μελέτη SAPPHIRE-I στην οποία συμμετείχαν πρωτοθεραπευόμενοι ασθενείς, η SAPPHIRE-II, στην οποία συμμετείχαν ασθενείς που είχαν αποτύχει σε προηγούμενες θεραπείες, είναι η δεύτερη ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη και η δεύτερη από μία σειρά έξι μελετών φάσης ΙΙΙ που στηρίζουν το ερευνητικό τριπλό άμεσης δράσης αντιικό φαρμακευτικό σχήμα της AbbVie για τη θεραπεία των ασθενών με ηπατίτιδα C γονότυπου 1.

Η SAPPHIRE-II είναι μια παγκόσμια, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας 12 εβδομάδων θεραπείας με ΑBT-333 (250mg), ριμπαβιρίνη (βάσει σωματικού βάρους), αμφότερα χορηγούμενα δύο φορές τη μέρα, και τον συνδυασμό ABT-450/ριτοναβίρης (150/100mg) σταθερής δόσης με το ABT-267 (25mg) που χορηγήθηκε άπαξ ημερησίως σε μη κιρρωτικούς ενήλικες ασθενείς με λοίμωξη HCV γονότυπου 1a και 1b, που είχαν αποτύχει σε προηγούμενες θεραπείες με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη.

Ο πληθυσμός της μελέτης αποτελούταν από 394 ασθενείς με γονότυπο 1 χωρίς ένδειξη κίρρωσης ήπατος που είχαν αποτύχει σε προηγούμενες θεραπείες. Από αυτούς 297 τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν το τριπλό άμεσης δράσης αντιικό φαρμακευτικό σχήμα σε συνδυασμό με ριμπαβιρίνη για 12 εβδομάδες, και 97 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν εικονικό φάρμακο για τις πρώτες 12 εβδομάδες. Οι ασθενείς οι οποίοι αρχικά τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν εικονικό φάρμακο για τις πρώτες 12 εβδομάδες, έλαβαν στη συνέχεια αγωγή ανοικτής χορήγησης με το τριπλό άμεσης δράσης αντιικό φαρμακευτικό σχήμα σε συνδυασμό με ριμπαβιρίνη για 12 εβδομάδες. Στη μελέτη, 49% των ασθενών είχαν πρότερη μηδενική ανταπόκριση στην πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη και ριμπαβιρίνη, οι οποίοι γενικά θεωρούνται δυσκολότερο να θεραπευτούν επιτυχώς.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μελέτες φάσης ΙΙΙ της AbbVie μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.clinicaltrials.gov.

Κλινικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της AbbVie για τον HCV

Το κλινικό πρόγραμμα, το οποίο στηρίζει το τριπλό άμεσης δράσης αντιιικό φαρμακευτικό σχήμα της AbbVie, περιλαμβάνει περισσότερους από 2.300 ασθενείς με γονότυπο 1, σε περισσότερες από 25 χώρες του κόσμου. Το κλινικό πρόγραμμα ανάπτυξης της AbbVie για τον HCV, επιδιώκει την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της κλινικής φροντίδας, ερευνώντας ένα χωρίς ιντερφερόνη, χορηγούμενο μόνο από το στόμα, τριπλό άμεσης δράσης αντιιικό φαρμακευτικό σχήμα, σε συνδυασμό με ή χωρίς ριμπαβιρίνη, με στόχο την επίτευξη υψηλών ποσοστών παρατεταμένης ιολογικής ανταπόκρισης, σε όσο το δυνατόν περισσότερους ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων οι οποίοι συνήθως δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στη θεραπεία, όπως οι ασθενείς με μηδενική ανταπόκριση σε προηγούμενη θεραπεία με βάση την ιντερφερόνη ή οι ασθενείς με προχωρημένη ίνωση ή κίρρωση ήπατος.

Σχετικά με την AbbVie

Η AbbVie είναι μία ανεξάρτητη, παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία, που δημιουργήθηκε ύστερα από το διαχωρισμό της από την Abbott. Αποστολή της εταιρείας είναι να χρησιμοποιήσει την εμπειρία της, τους αφοσιωμένους ανθρώπους της και τη μοναδική προσέγγισή της για καινοτομία, με σκοπό την ανάπτυξη προηγμένων θεραπειών που θα καλύπτουν μερικές από τις πιο σύνθετες και σοβαρές ασθένειες του κόσμου. Σήμερα, σε παγκόσμιο επίπεδο, η AbbVie απασχολεί περίπου 21.000 εργαζομένους (100 εκ των οποίων στην Ελλάδα) και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 170 χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία και τους ανθρώπους της, τα προϊόντα και τις δεσμεύσεις της, μπορείτε να επισκεφθείτε το www.abbvie.gr.

 
Σε σημαντικό κέντρο εκπαίδευσης στη χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης, αναδεικνύεται η Ελλάδα PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 16 Δεκέμβριος 2013 15:52

Σε σημαντικό κέντρο εκπαίδευσης, στη χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο,αναδεικνύεται η Ελλάδα, καθώς φιλοξενεί, για πρώτη φορά, τον κύκλο μαθημάτων για την απόκτηση του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης!

Τα μαθήματα του πρώτου κύκλου, για την απόκτηση του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης, πραγματοποιήθηκαν στην Θεσσαλονίκη (2-4 Δεκεμβρίου), υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης (Eurospine Foundation) και τηn συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης.

«Η διοργάνωση των μαθημάτων,που αφορούν στην απόκτηση του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης, είναι πολύ σημαντικό γεγονός για την επιστημονική κοινότητα της χώρα μας» τόνισε ο Νευροχειρουργός και Γραμματέας της Παγκόσμιας Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης (W.S.c.S.) κ Ιωάννης Πολυθοδωράκης.

«Τα μαθήματα, συνέχισε οκ Πολυθοδωράκης για το ευρωπαϊκό δίπλωμα σπονδυλικής στήλης πραγματοποιούνται σε πέντε εκπαιδευτικές ενότητες και καλύπτουν όλο το φάσμα των παθήσεων της Σπονδυλικής Στήλης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ορθοπαιδικοί και νευροχειρουργοί καθώς και ειδικευόμενοι των ειδικοτήτων αυτών.

Ολόκληρος ο κύκλος των μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα καθώς τον ερχόμενο Ιούνιο (2014) θα πραγματοποιηθούν δυο ακόμη εκπαιδευτικές ενότητες».

Το γεγονός αυτό, παρά την οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας, αναδεικνύει την Ελλάδα σε σημαντικό κέντρο εκπαίδευσης στη χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κατά την πρώτη και τρίτη εκπαιδευτική ενότητα παρουσιάστηκαν τα εξής θέματα:
 • "Βασικές Γνώσεις Σπονδυλικής Στήλης"
 • "Τραύμα, Όγκοι και Λοιμώξεις Σπονδυλικής Στήλης".

Τα μαθήματα της πρώτης και τρίτης ενότητας παρακολούθησαν ορθοπαιδικοί και νευροχειρουργοί από 17 χώρες της Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, ενώ δίδαξαν καταξιωμένοι Έλληνες και ξένοι νευροχειρουργοί και ορθοπεδικοί.

Επιστημονικά υπεύθυνος της 3ης εκπαιδευτικής ενότητας ήταν ο καθηγητής Max Aebi (Διευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής Hirslanden-Salem Hospital Bern, Βέρνη, Ελβετία). Προσκεκλημένοι εκπαιδευτές στην 3η εκπαιδευτική ενότητα ήταν οι Thomas Blatttert ( Γερμανία), Alberto Zerbi ( (Ιταλία), Ιωάννης Πολυθοδωράκης (Νευροχειρουργός, τμήμα Χειρουργικής της Σπονδυλικής Στήλης ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ, Γραμματέας της Παγκόσμιας Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης) και Βασίλειος Λυκομήτρος (ορθοπεδικός χειρουργός ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ και EUROMEDICA.)

Επιστημονικά υπεύθυνος της 1ης εκπαιδευτικής ενότητας ήταν ο Νευροχειρουργός Ιωάννης Μάγρας (Νευροχειρουργική Κλινική Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ). Προσκεκλημένοι εκπαιδευτές στην 1η εκπαιδευτική ενότητα ήταν ο Καθηγητής Max Aebi (Διευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής Hirslanden-Salem Hospital Bern, (Ελβετία) Thomas Blatttert (Γερμανία), Alberto Zerbi (Milan, Ιταλία),ο Καθηγητής Ορθοπεδικής Αναστάσιος Χριστοδούλου, ο νευροχειρουργός Κωνσταντίνος Πατεράκης (Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης), ο Καθηγητής Νευροχειρουργικής Κωνσταντίνος Πολυζωϊδης, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπεδικής Σάπκας Γεώργιος, ο Καθηγητής Νευροχειρουργικής Παναγιώτης Σελβιαρίδης, ο νευροχειρουργός Αθανάσιος Σπηλιωτόπουλος, ο ορθοπεδικός Θεόδωρος Γρίβας, ο ορθοπεδικός Παναγιώτης Κοροβέσης, ο ορθοπεδικός Αβραάμ Πλούμης και ο ορθοπεδικός Ευθύμιος Σαμολαδάς.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Athens BRAIN & SPINE Surgery

Τηλ: 2106826-030, -065, -090
URL: www.brain-spine.gr

 
Με αυτόλογο λίπος οι περισσότερες αισθητικές επεμβάσεις PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 16 Δεκέμβριος 2013 15:44

Με αυτόλογο λίπος, που λαμβάνεται από την κοιλιά, τους μηρούς ή τους γλουτούς, πραγματοποιούνται, πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο, οι περισσότερες αισθητικές αναπλάσεις στήθους αλλά και προσώπου!

Η μέθοδος αυτή κερδίσει έδαφος τα τελευταία χρόνια καθώς η χρησιμοποίηση του αυτόλογου λιπώδους ιστού, ο οποίος είναι πλούσιος σε βλαστοκύτταρα, έχει θεαματικά αποτελέσματα τόσο για την αύξηση του όγκου (γέμισμα), όσο και για αισθητική ανάπλαση (διαμόρφωση ατελειών της γραμμής σε διάφορα μέρη του προσώπου και σώματος).

Ταυτόχρονα χρησιμοποιείται και στην επανορθωτική χειρουργική όπου διορθώνει ελλείμματα και βλάβες που μέχρι πρότινος είτε απαιτούσαν πολύωρες επεμβάσεις, είτε το αποτέλεσμα δεν ήταν τόσο αισθητικά αποδεκτό.

«Το λίπος γίνεται καλύτερα αποδεκτό καθώς προέρχεται από τον ίδιο οργανισμό και έτσι το αισθητικό αποτέλεσμα είναι καλύτερο» αναφέρει ο πλαστικός χειρουργός Δρ. Αθανάσιος Αθανασίου.

Το λίπος διακρίνεται σε δύο κατηγορίες:
 • Το γενετικό, όταν δηλαδή υπάρχει γενετική προδιάθεση αποθήκευσής του
 • Το μεταβολικό, που είναι απαραίτητο στον ανθρώπινο οργανισμό για τις καύσεις.

Οι σύγχρονες μελέτες έχουν δείξει ότι ο λιπώδης ιστός είναι πλούσιος σε βλαστοκύτταρα, τα οποία συμβάλλουν στην αγγειογένεση και την ανάπλαση ιστών.

«Το λίπος ενός ατόμου – πάντα αν και εφόσον υπάρχει επαρκής ποσότητα - μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο ίδιο το άτομο κατόπιν ειδικής επεξεργασίας, στα σημεία που θέλουμε να βελτιώσουμε. Η αναίμακτη αυτή μέθοδος ονομάζεται lipofilling, γίνεται με ενέσεις και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ιατρείο, αρκεί ο ιατρός να έχει εξειδικευτεί» διευκρινίζει ο Δρ. Αθανασίου.

Μια άλλη μορφή αυτής της μεθόδου, γίνεται στο χειρουργείο. Με μία από τις μεθόδους λιποαναρρόφησης, κατά προτίμηση της vaser λιποαναρρόφησης, ο πλαστικός χειρουργός λαμβάνει το λίπος (από κοιλιά, γλουτούς, μηρούς) και μετά από ειδική επεξεργασία (καθαρισμός από αίμα, φυγοκέντριση – μέθοδος "puregraft by cytori") το εγχύνει με σύριγγα στα επιθυμητά σημεία. Η εναπόθεση του λίπους είναι ανώδυνη διαδικασία και διανέμεται σε διάφορα επίπεδα κάτω από την επιφάνεια του δέρματος.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΛΟΓΟ ΛΙΠΟΣ

Έτσι μπορoύμε να «γεμίσουμε» ρυτίδες προσώπου (μεσόφρυου, ρινοχειλικής περιοχής, μετώπου, περιοφθαλμικής περιοχής ("πόδι χήνας"), ρινοπαρειακών αυλάκων). Μπορούμε επίσης να πετύχουμε τονισμό των ζυγωματικών, πιο θεληματικό πηγούνι και χείλη, ακόμη και «γέμισμα» της (αποστεωμένης) γερασμένης άνω επιφάνειας των χεριών.

Με μεγάλη επιτυχία γίνεται η εμφύτευση λίπους και στο σώμα. Αυξητική στήθους, καθώς και αυξητική γλουτών, ατέλειες λιποδυστροφίας, αντιμετώπιση κυτταρίτιδας είναι περιοχές όπου τα τελευταία χρόνια γίνονται οι περισσότερες αισθητικές επεμβάσεις. Εκτός από αισθητικούς λόγους, η χρήση και τοποθέτηση αυτόλογου λίπους μπορεί να γίνει και για επανορθωτικούς σκοπούς, όπως αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή.

ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ

Με την τεχνική έγχυσης λίπους στο στήθος επιτυγχάνουμε όχι μόνο αύξηση όγκου στα προεπιλεγμένα σημεία αλλά και βελτίωση της στιλπνότητας του δέρματος λόγω των βλαστοκυττάρων που μεταφέρονται μέσω λιπώδους ιστού.

Η νέα μέθοδος ενδείκνυται για γυναίκες που επιθυμούν αυξητική στήθους με ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα χωρίς τομές γύρω ή κάτω από το μαστό. Ενδείκνυται επίσης σε γυναίκες που παρουσιάζουν αυξημένη υπερευαισθησία στην προσθήκη σιλικόνης καθώς και σε γυναίκες που θέλουν μια μικρή αύξηση όγκου (εφόσον με τη μέθοδο αυτή η αύξηση των μαστών δύσκολα θα μπορεί να είναι μεγαλύτερη από ένα νούμερο σουτιέν).
Με τις σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους, μικρές αποτιτανώσεις, εάν μελλοντικά εμφανιστούν, εύκολα μπορούν να διαγνωστούν. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι στην πράξη η γυναίκα κάνει δύο επεμβάσεις σε μία: αφαιρεί το περίσσιο λίπος από την κοιλιακή χώρα, τους μηρούς ή τους γλουτούς και κατόπιν αυξάνει το μέγεθος των μαστών ή των γλουτών. Σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις επιτυγχάνεται και ανόρθωση μαστών, όταν η πτώση των μαστών είναι μικρή.

ΣΤΟΥΣ ΓΛΟΥΤΟΥΣ

Στους γλουτούς για να μπορέσει να ενσωματωθεί το λίπος με τη γύρω περιοχή θα πρέπει η τοποθέτηση να γίνει βαθιά μέσα στους μυς και κατά στρώματα, ώστε η αιμάτωση να φθάνει στο λίπος και να το κάνει να επιβιώσει, αλλά και για να δημιουργήσουμε μια λεία αύξηση χωρίς ανομοιομορφίες.

Το λίπος προσαρμόζεται και διατηρεί τα ίδια χαρακτηριστικά. Δεν έχει απόρριψη γιατί δεν είναι ξένο σώμα. Η ασθενής δεν αισθάνεται το λίπος ως εξόγκωμα, ούτε δημιουργεί κυτταρίτιδα ή ανομοιομορφίες.

Η βελτίωση προσώπου αλλά και της σιλουέτας με μεταφορά λίπους από το ίδιο το σώμα τυγχάνει ευρείας αποδοχής από πολλούς αναγνωρισμένους επιστήμονες. Στην Ελλάδα εφαρμόζεται συχνότερα τον τελευταίο χρόνο, από ιατρούς που έχουν εξειδίκευση σε αυτόν τον τομέα.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αθανάσιος Αθανασίου
Πλαστικός Χειρουργός

Τηλ: 210 8949920, 210 8949090, 210 7230502
URL: www.athens-beverlyhills.com, www.abh-medicalgroup.com

 
Τέλος στους χρόνιους πόνους από παθήσεις των χεριών, βάζει νέα θεραπεία με ένζυμα από το αίμα PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 16 Δεκέμβριος 2013 12:29

Οριστικό τέλος στους βασανιστικούς και χρόνιους πόνους από τις παθήσεις του χεριού (τενοντίτιδες, επικονδυλίτιδες, αρχόμενες αρθρίτιδες) βάζει μια νέα θεραπεία με τοπικές ενέσεις που περιέχουν αυτόλογους παράγοντες (ένζυμα) από το αίμα του πάσχοντος!

Τα θεαματικά αποτελέσματα, της πρωτοποριακής θεραπείας που εφαρμόζεται πλέον και στη χώρα μας, παρουσιάστηκαν πριν από λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη στο κοινό σύνεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και της Ελληνικής Εταιρείας Χεριού και Άνω Άκρου.

«Η εφαρμογή της νέας θεραπείας αποτελεί επανάσταση στην αντιμετώπιση των παθήσεων του χεριού, που ταλαιπωρούν με αφόρητους πόνους δεκάδες εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς πολλές περιπτώσεις καταργεί το χειρουργείο» τονίζει ο Χειρουργός Ορθοπαιδικός- Μικροχειρουργός Χεριού κ Ιωάννης Α. Ιγνατιάδης και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού-Άνω Άκρου.

Η θεραπεία, όπως εξήγησε ο κ Ιγνατιάδης που την εφαρμόζει, είναι απλή, γρήγορη και έχει άμεσα αποτελέσματα. Μπορεί να πραγματοποιηθεί σε κατάλληλα εξοπλισμένο ιατρείο και από εξειδικευμένο ιατρό, γεγονός που μειώνει συνολικά το κόστος της επέμβασης, αφού δεν γίνεται καν εισαγωγή σε νοσοκομείο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μετά τη διάγνωση της πάθησης ο γιατρός παίρνει αίμα από τον πάσχοντα, με μια απλή αιμοληψία. Στη συνέχεια με ειδική επεξεργασία γίνεται λήψη από το αίμα ενός ένζυμου, το οποίο εδράζει στο περίβλημα των αιμοπεταλίων και έχει αυξητικές-επουλωτικές ιδιότητες.

Ακολούθως ο θεράπων γιατρός με σύριγγα κάνει έκχυση του ενζύμου στο σημείο του μεγίστου πόνου ή γύρω από αυτό σε πέντε κοντινά σημεία. Τον τελευταίο χρόνο η θεραπεία εφαρμόζεται και στην αντιμετώπιση των αρχόμενων αρθρίτιδων μικρών αρθρώσεων όπως του αντίχειρα.

Για κάθε θεραπεία μπορεί να χρειασθούν 1-3 συνεδρίες, ενώ η διαδικασία εφαρμογής δεν ξεπερνά τα 20-25 λεπτά. Μετά την έκχυση του ενζύματος το χέρι αναρτάται σε ένα περιλαίμιο για δυο ημέρες, ενώ για δυο εβδομάδες δεν επιτρέπεται η καταπόνηση, όπως συμβαίνει και στην θεραπεία με κορτιζόνη.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Δύο απo τις πιο συχνές και βασανιστικές παθήσεις του χεριού είναι:
 • Η έξω επικονδυλίτιδα (στον αγκώνα)που βασανίζει τα χέρια αυτών που κάνουν χειρονακτικές εργασίες και των αθλητών αλλά και στίς κωμμώτριες, δακτυλογράφους, πιανίστες, κλπ και
 • Η αρθρίτιδα βασικής άρθρωσης του αντίχειρα (στό χέρι) που προσβάλλει τα χέρια των γυναικών άνω των 40χρόνων. (Βέβαια οι νοικοκυρές επιβαρύνονται συχνά και απ τις δύο παραπάνω παθήσεις, αφού εντάσσονται και στις δυο παραπάνω κατηγορίες.
ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ: Η έξω επικονδυλίτιδα (tennis elbow) εκδηλώνεται με:
 • Άλγη διαξιφιστικά στον αγκώνα επιδεινούμενα με την χρήση του άκρου,
 • Aιμωδίες που αντανακλούν συχνά προς το μπράτσο ή το πήχυ, ενώ κάποια στιγμή εγκαθίσταται σχεδόν ανικανότητα εκτέλεσης χειρονακτικής εργασίας και έξπτωση μυϊκής ισχύος.

Είναι δε πολύ βασανιστικό και ψυχοφθόρο να βλέπεις το χέρι σου να αχρηστεύεται προοδευτικά και να σου πέφτουν τα αντικείμενα ή να μη μπορείς να βιδώσεις μια βίδα.

Σε στατιστικές που έγιναν σε 12 εργοστάσια στην Ουάσιγκτoν βρέθηκε ότι ανά πάσα στιγμή πάσχει το 5.2-6% του εργατικού πληθυσμού, ενώ στη διάρκεια της ζωής του ο ένας στους τρείς εργάτες κάποια στιγμή θα προσβληθεί από κάποια άλλης βαρύτητας επικονδυλίτιδα. Η ηλικία 35-52 χρόνων είναι η πιο επιρεπής και το γυναικείο φύλλο επίσης είναι πιό ευαίσθητο.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ:

Χαρακτηριστικό της βασικής αρθρίτιδας του αντίχειρα είναι ο επιδεινούμενος πόνος που συνοδεύεται από πρήξιμο. Σε προχωρημένο στάδιο αρθρίτιδας ο αντίχειρας ακινητοποιείται και ο πάσχοντας αδυνατεί να εκτελέσει βασικές κινήσεις όπως η απλή σύλληψη αντικειμένων.

Στα τελικά στάδια ο αντίχειρας υπεξαρθρώνεται στη βάση του και κονταίνει στο μήκος του ενώ σχεδόν αχρηστεύεται

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Μέχρι πριν από πέντε χρόνια, πριν δηλαδή από την θεραπεία με τους αυτόλογους παράγοντες, οι χρόνιοι βασανιστικοί πόνοι από τις παθήσεις του χεριού αντιμετωπίζονταν με:
 • Τη λήψη αντιφλεγμονωδών από το στόμα,
 • Ακινητοποίηση του χεριού (νάρθηκες),
 • Εφαρμογή ειδικών περιδέσεων (σκράτς),
 • Φυσικοθεραπείες (laser,υπέρηχα κλπ),
 • Παγοθεραπεία και
 • Ενέσεις κορτιζόνης στο σημείο μεγίστης ευαισθησίας.

Σε ακόμα πλέον επίμονες μορφές της πάθησης γίνονταν χειρουργική επέμβαση με πλάγια έξω τομή στόν αγκώνα και αποκόληση ή επιμήκυνση της έκφυσης των τενόντων με αμφίβολο όμως αποτέλεσμα.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ιωάννης Α. Ιγνατιάδης
Χειρουργός Ορθοπαιδικός
Μικροχειρουργός Χεριού

Τηλ: 210 6974278-80
Κιν: 6944251529
URL: www.ignatiadismicrohand.eu

 
Η κακή διατροφή μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε τύφλωση PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 10 Δεκέμβριος 2013 15:07

Η κακή διατροφή σε συνδυασμό με την έλλειψη βιταμινών, σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, οδηγεί σε σοβαρές οφθαλμολογικές παθήσεις οι οποίες μπορούν να επιφέρουν ακόμα και την τύφλωση!

Συγκεκριμένα η ανεπαρκής πρόσληψη ορισμένων συστατικών, η έλλειψη βιταμινών και η συχνή κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών, έχουν σαν αποτέλεσμα και την αρτηριοσκλήρυνση των αγγείων του αμφιβληστροειδούς χιτώνα!

Την προσοχή όλων συνιστούν οι οφθαλμίατροι, ενόψει μάλιστα και των επερχόμενων εορτών, καθώς τα αποτελέσματα επιστημονικών μελετών συνδέουν άμεσα την ισορροπημένη διατροφή και με την καλή λειτουργία των ματιών. Ο ρόλος της διατροφής στην όραση είναι σημαντικός.

«Η κακή διατροφή και δη η κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών, είναι γνωστό ότι προκαλεί αρτηριοσκλήρυνση των μικρών αγγείων της καρδιάς, των νεφρών και όχι μόνο» τονίζει ο διαπρεπής χειρουργός οφθαλμίατρος, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ Ιωάννης Μάλλιας.

«Η αρτηριοσκλήρυνση, συνεχίζει ο κ Μάλλιας, πλήττει επίσης και τα αγγεία του αμφιβληστροειδούς χιτώνα, προκαλώντας σοβαρές οφθαλμολογικές παθήσεις. Για το λόγο αυτό η μεσογειακή διατροφή μπορεί να προφυλάξει τον οργανισμό μας από πολλές ασθένειες».

ΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ

Σύμφωνα με τους οφθαλμίατρους επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι δίαιτα πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες, όπως η λουτείνη, η ζεαξανθίνη και η μεσοζεαξανθίνη ασκούν προστατευτική δράση από την εμφάνιση της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας. Οι συγκεκριμένες ουσίες βρίσκονται σε αφθονία στο σπανάκι, το μπρόκολο, τις κίτρινες πιπεριές και το καλαμπόκι.

Προστατευτικό ρόλο παίζει επίσης η πρόσληψη Ω-3 λιπαρών οξέων, με κυριότερη τη δράση του δικοσαεξάνοικου οξέους. Τα ψάρια τα οποία είναι πλούσια σε Ω3 λιπαρά οξέα, όπως ο τόνος, ο σολομός, η σαρδέλα, το σκουμπρί και ο κολιός προστατεύουν τον αμφιβληστροειδή χιτώνα και μειώνουν την πιθανότητα εκφύλισης της ωχράς κηλίδας.

Η εβδομαδιαία λοιπόν κατανάλωση ψαριών όπως ορίζει η μεσογειακή διατροφή κρίνεται κάτι παραπάνω από απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της όρασης . Σημαντική επίσης είναι η κατανάλωση οσπρίων, φρούτων και λαχανικών.

Αξίζει δε να αναφερθεί πως σύμφωνα με επιστημονική έρευνα τα αντιοξειδωτικά και άλλες θρεπτικές ουσίες μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καταρράκτη και εκφύλισης της ωχράς κηλίδας!

«Για να έχουμε καλή όραση για μια ζωή σκόπιμο είναι να ακολουθούμε τα μυστικά της διατροφής. Αρχής γενομένης όμως από τη μεσογειακή διατροφή, η οποία περιλαμβάνει: ελαιόλαδο, ψάρια, φρούτα, λαχανικά, λογική κατανάλωση κρέατος, γαλακτοκομικά με χαμηλά λιπαρά, τυροκομικά με χαμηλά λιπαρά, όσπρια και πλούσια σε φυτικές ίνες δημητριακά» προσθέτει ο κ Μάλλιας και καταλήγει.

«Είναι απαραίτητο λοιπόν η ένταξη όλων των ομάδων διατροφής στο καθημερινό μας διαιτολόγιο. Η διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους μας προφυλάσσει από πολλά προβλήματα υγείας, αφού η παχυσαρκία συνδέεται άμεσα αλλά και έμμεσα με οφθαλμολογικές παθήσεις».

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Οι έμμεσες επιδράσεις της παχυσαρκίας στην όραση σχετίζονται με εκφυλιστικές νόσους όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η αρτηριοσκλήρυνση και η υπέρταση. Συχνά οι παραπάνω παθήσεις σχετίζονται με σοβαρά οφθαλμολογικά προβλήματα όπως: η ξηροφθαλμία, η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, η υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια, το γλαύκωμα αλλά και εκφυλιστικές αλλοιώσεις του αμφιβληστροειδούς όπως η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.

Το κυριότερο θρεπτικό συστατικό, σύμφωνα με τους οφθαλμιάτρους, για να έχουμε καλή όραση είναι η επαρκής πρόσληψη φυσικών πηγών βιταμίνης Α. Η βιταμίνη Α δεν συντίθεται από τον ανθρώπινο οργανισμό και χρειάζεται να την προσλαμβάνουμε εξωγενώς μέσω της διατροφής . Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη Α ενδεικτικά είναι το ψάρι, το συκώτι, το γάλα, ο κρόκος αυγού, τα ιχθυέλαια, τα πράσινα λαχανικά όπως το μπρόκολο και το σπανάκι, τα φρούτα όπως το βερίκοκο, το μάγκο και τα μανταρίνια αλλά και το καρότο.

Η έλλειψη βιταμίνης Α για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να οδηγήσει σε ξηροφθαλμία ακόμη και σε μη αναστρέψιμη τύφλωση, τονίζουν οι οφθαλμίατροι.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ιωάννης Μάλλιας

Χειρουργός οφθαλμίατρος

Τηλ: 2109320215
Κιν: 6977273425
URL: www.malliaseye.gr

 
Έρευνα: Εργαζόμενοι εν κινήσει με λιγότερο άγχος PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 10 Δεκέμβριος 2013 15:02
Η ευέλικτη εργασία είναι το κλειδί για έναν ευχάριστο χώρο εργασίας

 

Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της Regus, του μεγαλύτερου προμηθευτή λύσεων γραφείου στον κόσμο, η οικονομική αστάθεια έχει αυξήσει την πίεση στους Έλληνες εργαζομένους, καθώς 72% εξ αυτών αναφέρουν ότι, λόγω της ύφεσης, έχουν εμφανίσει ασθένειες που σχετίζονται με το άγχος.

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν στην αλλαγή αυτής της τάσης, καθώς οι εργαζόμενοι προσδιόρισαν την ευέλικτη εργασία ως σημαντικό στοιχείο για την εξισορρόπηση του εργασιακού άγχους (65%).

Οι ασθένειες που σχετίζονται με το άγχος μπορούν να επιδεινώσουν ή να προκαλέσουν πάρα πολλές παθήσεις, από παχυσαρκία έως καρδιακές παθήσεις, Αλτσχάιμερ, διαβήτη, κατάθλιψη, γαστρεντερικά προβλήματα και άσθμα. Από έρευνα της Regus κατά το περασμένο έτος, προέκυψε ότι 48% των ερωτηθέντων παγκοσμίως αισθάνονταν ότι τα επίπεδα του άγχους είχαν αυξηθεί το περασμένο έτος. Από την έρευνα αυτή διαπιστώθηκε ότι παραπάνω από το ένα τρίτο (41%) των Ελλήνων εργαζομένων κυριολεκτικά χάνουν τον ύπνο τους, επειδή ανησυχούν για την εργασία τους.

Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, στην οποία καταγράφονται οι απόψεις περισσότερων από 20.000 ανώτερων στελεχών και επιχειρηματιών σε 95 χώρες, στην Ελλάδα το άγχος οδηγεί σε ανησυχητική αύξηση απουσιών από την εργασία (54%), γεγονός που βλάπτει την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, καθώς και την προσωπική ευεξία των εργαζομένων.

Μεταξύ των αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται:

 • • 63% των ερωτηθέντων ανησυχούν μήπως απολυθούν,
 • • 74% αισθάνονται λιγότερο σίγουροι για τον τομέα στον οποίο εργάζονται,
 • • 52% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι η οικογένειά τους και οι φίλοι τους έχουν παρατηρήσει ότι αγχώνονται λόγω της εργασίας τους
 • • 65% δηλώνουν ότι το άγχος βλάπτει τις προσωπικές σχέσεις των συναδέλφων τους

Σχολιάζοντας την έρευνα, η Κατερίνα Μάνου, Αντιπρόεδρος της Regus για την περιοχή των Βαλκανίων, δήλωσε: "Οι δύσκολες οικονομικές συγκυρίες στη Δύση και ο άνευ προηγουμένου ρυθμός ανάπτυξης στις αναδυόμενες οικονομίες ασκούν πιέσεις στις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους. Αναμένεται από τους εργαζομένους να αναλαμβάνουν περισσότερα καθήκοντα με μικρότερη αμοιβή και αυτό έχει σημαντικό αντίκτυπο, καθώς πολλοί οδηγούνται στην εξουθένωση.

"Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η ανησυχία σχετικά με την εργασία και οι επακόλουθες άγρυπνες νύχτες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην προσωπική ζωή των εργαζομένων. Ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η υγεία τους τίθεται σε κίνδυνο, καθώς το άγχος είναι ένας γνωστός καταλύτης για πολλές σοβαρές ασθένειες. Οι επιχειρήσεις που προνοούν για την αντιμετώπιση του άγχους στο εργατικό δυναμικό τους είναι πιθανό να αποκτήσουν πιο υγιές προσωπικό και να σημειωθεί μείωση των απουσιών από την εργασία."

 
Όμορφο χαμόγελο....με την σύγχρονη οδοντιατρική PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 10 Δεκέμβριος 2013 14:51

«Ρυθμίζει» την υψηλή πίεση και το στρες, ενώ ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την αποδοχή από τους γύρω μας λένε οι ψυχολόγοι για το ωραίο χαμόγελο.

Αυτό το καθημερινό μας χαρούμενο «διαβατήριο» είναι εφικτό να αποκτηθεί γρήγορα, τελείως ανώδυνα και οικονομικά χάρη στην εξέλιξη της σύγχρονης οδοντιατρικής προσθέτουν από την πλευρά τους οι οδοντίατροι !

Αποτελεί δε ένα καλό δώρο για τον εαυτό μας καθώς πλησιάζουν οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

«Πράγματι η απόκτηση ενός ωραίου χαμόγελου αποτελεί ίσως το καλύτερο δώρο για τις γιορτές που έρχονται και δεν κοστίζει περισσότερο από τα συνηθισμένα δώρα που ανταλλάσουμε με την οικογένεια και τους φίλους μας» τονίζει η κ Ελένη Γκίζα, Χειρουργός-Οδοντίατρος, με ειδίκευση στην Αισθητική- Επανορθωτική Οδοντιατρική, Οδοντιατρικά Lasers και στη Λεύκανση Δοντιών.

Σύμφωνα με τους οδοντιάτρους η αντιγήρανση και η ανανέωση επιτυγχάνονται εύκολα, γρήγορα και ανώδυνα αν φροντίσουμε τα δόντια μας. Μπορούμε μάλιστα να δείχνουμε 15 χρόνια νεώτεροι, αν τα δόντια μας είναι λευκά, ίσια και αρμονικά.

«Υπάρχουν άνθρωποι που αποφεύγουν να χαμογελούν επειδή δεν αισθάνονται ευχαριστημένοι με το χαμόγελό τους. Η σύγχρονη ιατρική προσφέρει λύσεις σε πολλά αισθητικά προβλήματα. Ειδικά οι εξελίξεις της σύγχρονης οδοντιατρικής έχουν απλοποιήσει πολλά προβλήματα πλέον» προσθέτει η κ Ελένη Γκίζα.

Ένα ωραίο χαμόγελο είναι εφικτό να αποκτηθεί σε μία μόλις επίσκεψη, τελείως ανώδυνα και αρκετά οικονομικά.

ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΣΥΧΡΟΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

«Στην περίπτωση που κάποιος έχει κάποια ατέλεια, όπως η αραιοδοντία (αραιά δόντια), δόντια με φθορές, ρωγμές, μη αρμονικού μεγέθους, στραβά ή με δυσχρωμίες, υπάρχει πλέον λύση» αναφέρει η κ. Ελένη Γκίζα και συνεχίζει.

«Με τη μέθοδο της μικρογλυπτικής (bonding) ή τη χρήση όψεων πορσελάνης, όλες αυτές οι ατέλειες μπορούν να εξαφανιστούν και ο ενδιαφερόμενος να αποκτήσει δόντια λευκά, ίσια και αρμονικά».

Όλα αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν και μάλιστα πολύ γρήγορα, μέσα σε 4 ώρες, αρκεί ο οδοντίατρος να είναι εξειδικευμένος πάνω στις νέες τεχνικές της σύγχρονης οδοντιατρικής.

Σύμφωνα με τους εξειδικευμένους οδοντίατρους:
 • Στις όψεις ρητίνης, τα δόντια δεν τροχίζονται καθόλου. Οι όψεις αυτές δημιουργούνται στα μέτρα του ενδιαφερόμενου, με το κατάλληλο σχήμα, κλίση και χρώμα, αφού έχουν προηγηθεί μετρήσεις και έχουν ληφθεί υπόψη και άλλοι παράγοντες, όπως το σχήμα του προσώπου, ο σωματότυπος, αλλά και άλλοι προσωπικοί παράγοντες. Χρειάζεται και μία καλλιτεχνική φύση του ειδικού, διότι πρόκειται στην ουσία για λίφτινγκ δοντιών.
 • Στα σπασμένα δόντια, η καλύτερη και πιο γρήγορη μέθοδος αποκατάστασης είναι η τεχνική Cad/Cam, με εκπληκτικά αποτελέσματα. Σε μία μόνο συνεδρία, με τη χρήση κάμερας και υπολογιστή, γίνεται τρισδιάστατη απεικόνιση του στόματος και δημιουργείται άμεσα στο ιατρείο η πορσελάνη που χρειάζεται, χωρίς να μεσολαβήσει οδοντοτεχνίτης και δεύτερη συνεδρία.
 • Στο πρόβλημα του χρώματος των δοντιών, τη λύση δίνει η λεύκανση. Με την τεχνική Zoom AP, η οποία δεν ταλαιπωρεί το σμάλτο των δοντιών και πετυχαίνει πολύ ανοικτούς τόνους σε μία μόνο συνεδρία, επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η τεχνική Ζoom AP διαρκεί λιγότερο από μία ώρα και είναι μία πολύ ευχάριστη διαδικασία παράλληλα. Συγκεκριμένα ο εξειδικευμένος οδοντίατρος εφαρμόζει στην επιφάνεια των δοντιών ένα λευκαντικό ζελ, το οποίο ενεργοποιείται υπό το φώς τoυ ΖΟΟΜ ΑP. Το οξυγόνο του ζελ, εισχωρεί ήπια στα δόντια και λευκαίνει τις δυσχρωμίες, διατηρώντας την δομή των δοντιών.

Για να διατηρηθεί το αποτέλεσμα περισσότερο, καλό είναι να μην υπερβάλλουμε στην κατανάλωση τροφών με χρωστικές ουσίες όπως το τσάι, το κόκκινο κρασί, και ο καφές. Αμέσως μετά από μία τέτοια κατανάλωση, θα πρέπει να βουρτσίζετε καλά τα δόντια σας.

Εάν μετά από καιρό το χρώμα των δοντιών σας δεν είναι τόσο λευκό, δεν χρειάζεται νέα επίσκεψη στο ιατρείο, παρά μόνο η χρήση ειδικού λευκαντικού υλικού στο σπίτι, σε ατομικά δισκάρια.

«Απλά δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι η αισθητική και η υγεία πρέπει να συμβαδίζουν. Οπότε ένας εξαμηνιαίος προληπτικός έλεγχος στον οδοντίατρο μας προφυλάσσει από τυχόν προβλήματα. Σκεφτείτε πόσο εύκολα μπορεί το πρόσωπό σας να λάμψει και να σας γεμίσει αυτοπεποίθηση» καταλήγει η κ Ελένη Γκίζα.


Στοιχεία Επικοινωνίας

Ελένη Γκίζα

Χειρουργός-Οδοντίατρος

Τηλ: 210 61 95 760-1
URL: www.eurodentica.gr

 
Βακτήριο C.difficile (CDI) και Θεραπεία PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 10 Δεκέμβριος 2013 10:56

Πρόσφατα εορτάστηκε η Παγκόσμια Ημέρα Πλυσίματος Χεριών (Global Handwashing Day) για 6η συνεχόμενη χρονιά. Παρά το γεγονός ότι η Παγκόσμια Ημέρα Πλυσίματος Χεριών αρχικά εστιάστηκε σε παιδιά και πληθυσμούς αναπτυσσόμενων χωρών, χρησιμοποιείται και ως μέσο ευαισθητοποίησης για την πρόληψη σοβαρών λοιμώξεων στα ανεπτυγμένα κράτη.

Για παράδειγμα, η λοίμωξη από C.difficile (CDI), η οποία αποτελεί σημαντικό πρόβλημα εντός των νοσοκομείων, οίκων ευγηρίας και άλλων ιδρυμάτων μακροχρόνιας φροντίδας ασθενών¹.

Η CDI χαρακτηρίζεται από σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα σε ενήλικες, ενώ από πρόσφατες μελέτες φαίνεται ότι τo C.difficile αναδεικνύεται ως αίτιο διάρροιας και σε νεογνά και παιδιά².

To C.difficile αποτελεί το βασικότερο αίτιο νοσοκομειακής διάρροιας στις βιομηχανοποιημένες χώρες³, ενώ φαίνεται ότι η επίπτωση και η βαρύτητά της CDI αυξάνονται ⁴¯⁷. Το C.difficile είναι (gram+ αναερόβιο) βακτήριο που σχηματίζει σπόρους, οι οποίοι μπορούν να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα τόσο στο φυσικό περιβάλλον, όσο και στον ασθενή, διευκολύνοντας τη μετάδοσή του, αλλά και την υποτροπή της CDI⁸ʼ⁹.

Για την εκρίζωση των σπόρων του βακτηρίου απαιτείται καλό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι ή εναλλακτικά φαρμακευτικά σαπούνια (που περιέχουν χλωρεξιδίνη), ενώ τα αλκοολούχα διαλύματα καθαρισμού χεριών δεν είναι αποτελεσματικά⁷'¹⁰ .

Αν οι σπόροι καταφέρουν να εισχωρήσουν στον οργανισμό, υπό τις κατάλληλες συνθήκες προκαλούν τη λοίμωξη.¹¹ Τοξίνες Α και Β που παράγονται από παθογόνα στελέχη του C.difficile τραυματίζουν το βλεννογόνο του παχέος εντέρου και προκαλούν φλεγμονή, οδηγώντας σε διάρροια ή κολίτιδα ⁸. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν επιπλοκές, όπως εντερική διάτρηση, ειλεός, μεγάκολο ⁸ʼ⁹'¹¹ -όπου η χειρουργική επέμβαση σε κάποιους ασθενείς μπορεί να είναι σωτήρια για τη ζωή ¹¹ - ή ακόμα και θάνατος⁸'¹¹. Κατά συνέπεια, η ελλιπής υγιεινή των χεριών αυξάνει τον κίνδυνο λοίμωξης από CD, με δυνητικά ολέθρια αποτελέσματα.

Οι ασθενείς τυπικά αναπτύσσουν CDI μετά από τη χρήση ευρέως φάσματος αντιβιοτικών που διαταράσσουν τη φυσιολογική εντερική χλωρίδα, επιτρέποντας την ανάπτυξη του C.difficile¹¹. Ειδικά σε ασθενείς ηλικίας 65 ετών και άνω, ο κίνδυνος λοίμωξης από C.difficile (CDI) και υποτροπής της νόσου είναι ιδιαίτερα υψηλός¹².

Η CDI αυξάνει σημαντικά το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, εξαιτίας της παρατεταμένης νοσηλείας των ασθενών¹³ που κυμαίνεται σε 1-3 εβδομάδες επιπλέον στο νοσοκομείο σε σύγκριση με εκείνους χωρίς CDI¹⁴¯¹⁶, επιβαρύνοντας το σύστημα υγείας με πρόσθετο κόστος από €4.067 – €9.276 ανά επεισόδιο ασθενούς¹⁴.

Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της CDI, η τυπική διαθέσιμη μέχρι σήμερα θεραπεία συνίσταται στη χορήγηση μετρονιδαζόλης ή βανκομυκίνης ⁹'¹⁷. Με τις τρέχουσες θεραπείες, μέχρι και 25% των ασθενών παρουσιάζει υποτροπή της CDI εντός τριάντα ημερών από την αρχική αγωγή¹⁸¯²⁰.

Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε άδεια κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιας νέας, αποτελεσματικής ουσίας στην αντιμετώπιση της λοίμωξης CDΙ στους ενήλικες, της φινταξομυκίνης.

Η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ουσία βασίστηκε στα αποτελέσματα δύο κλινικών μελετών φάσης ΙΙΙ, οι οποίες διεξήχθησαν σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική σε ενήλικες με CDI και συνέκριναν την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της φινταξομυκίνης σε δοσολογία 400mg/ημέρα από του στόματος έναντι βανκομυκίνης σε δοσολογία 500mg/ημέρα από του στόματος για μια περίοδο θεραπείας διάρκειας 10 ημερών¹⁸'²¹.

Τα αποτελέσματα των μελετών επέδειξαν μη κατωτερότητα ως προς τη βανκομυκίνη (πρωτεύον τελικό σημείο) καθώς οι δύο θεραπείες πέτυχαν κλινική ίαση* σε παρόμοιο ποσοστό ασθενών, αλλά και πιθανή υπεροχή της φινταξομυκίνης ως προς τη βανκομυκίνη¹⁸'²¹.

Στους ασθενείς που έλαβαν φινταξομυκίνη μειώθηκε σημαντικά το ποσοστό υποτροπής της CDI, και είχαν σημαντικά μεγαλύτερη πιθανότητα υποχώρησης της διάρροιας χωρίς υποτροπή εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση θεραπείας, έναντι της θεραπείας με βανκομυκίνη¹⁸'²¹. Επιπροσθέτως, η φινταξομυκίνη επηρέασε ελάχιστα τη φυσιολογική εντερική χλωρίδα²² και επέδειξε παρόμοιο προφίλ ασφάλειας με την από του στόματος βανκομυκίνη ¹⁸'²¹.

Η φινταξομυκίνη αποτελεί ερευνητικό προϊόν των φαρμακευτικών εταιριών Astellas Pharma Europe Ltd., Ευρωπαϊκή θυγατρική της Ιαπωνικής φαρμακευτικής εταιρίας Astellas Pharma Inc., με έδρα το Τόκυο της Ιαπωνίας, και της Optimer Pharmaceuticals Inc.

 

*Σημείωση: Στις δύο μελέτες φάσης ΙΙΙ, η κλινική ίαση ορίστηκε ως υποχώρηση της διάρροιας κατά τη διάρκεια της θεραπείας χωρίς περαιτέρω ανάγκη για θεραπεία της CDI, δυο μέρες μετά την ολοκλήρωση χορήγησης του ερευνητικού φαρμάκου.

 

Βιβλιογραφία:

 • Simor AE, et al. Clostridium difficile in Long-term-care facilities for the elderly. Infect Control Hosp Epidemiol. 2002;23:696-703
 • Khanna S et al.The epidemiology of Clostridium difficile infection in children: a population-based study Clin Infect Dis. 2013 May;56(10):1401-6.
 • Crobach MJ et al. European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID): data review and recommendations for diagnosing Clostridium difficile-infection (CDI) Clin Microbiol Infect 2009; 15: 1053–1066.
 • Lyytikainen O et al. Hospitalizations and deaths associated with Clostridium difficile infection, Finland, 1996-2004Emerg Infect Dis 2009; 15: 761-765
 • Sοes L et al. The emergence of Clostridium difficile PCR ribotype 027 in Denmark a possible link with the increased consumption of fluoroquinolones and cephalosporins? Euro Surveill 2009; 14: pii-19176
 • Soler P et al Rates of Clostridium difficile infection in patients discharged from Spanish hospitals, 1997-2005 Infect Control Hosp Epidemiol 2008; 29: 887-889
 • Vonberg RP et al. Clostridium difficile in discharged inpatients, Germany Emerg Infect Dis. 2007 Jan;13(1):179-80
 • Sunenshine RH and McDonald LC Clostridium difficile-associated disease: New challenges from an established pathogen Cleve Clin J Med 2006; 73(2): 187–197
 • Poutanen SM & Simor AE. Clostridium difficile-associated diarrhea in adultsCMAJ 2004; 171: 51–58.
 • Dale N. Gerding et al Measures to control and prevent Clostridium difficile infection.Clinical Infectious Diseases 2008; 46:S43–9
 • Kelly CP, LaMont JT. CLOSTRIDIUM DIFFICILE INFECTION Ann Rev Med 1998; 49: 375–390
 • Pepin J et al. Increasing Risk of Relapse after Treatment of Clostridium difficile Colitis in Quebec, CanadaClin Infect Dis 2005; 40: 1591–1597
 • Ghantoji SS, et al. Economic healthcare costs of Clostridium difficile infection: a systematic review. J Hosp Infect 2010;74:309–18.
 • Vonberg RP et al. Costs of nosocomial Clostridium difficile-associated diarrhoea JHosp Infect 2008;70:15-20
 • Wilcox et al. Financial burden of hospital-acquired Clostridium difficile infection.J Hosp Infect 1996;34:23–30;
 • Dubberke et al. Review of current literature on the economic burden of Clostridium difficile infection Infect Control Hosp Epidemiol 2009;30:57–66;
 • Bauer MP et al. European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID): treatment guidance document for Clostridium difficile infection (CDI). Clin Microbiol Infect 2009; 15: 1067–1079
 • L ouie TJ et al. Fidaxomicin versus Vancomycin for Clostridium difficile Infection, N Engl J Med 2011; 364(5): 422–431
 • Lowy I et al. Treatment with Monoclonal Antibodies against Clostridium difficile Toxins, N Engl J Med 2010; 363: 197–205
 • Bouza E et al. Results of a phase III trial comparing tolevamer, vancomycin and metronidazole in patients with Clostridium difficile-associated diarrhoea Presented at 18th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Barcelona 2008. Abstract0464.
 • Cornely OA et al. Fidaxomicin versus vancomycin for infection with Clostridium difficile in Europe, Canada, and the USA: a double-blind, non-inferiority, randomised controlled trial, Lancet Infect Dis 2012; 12: 281–289
 • Tannock GW, et al. A new macrocyclic antibiotic, fidaxomicin (OPT-80), causes less alteration to the bowel microbiota of Clostridium difficile-infected patients than does vancomycin. Microbiology 2010;156:3354–9.
 
Εταιρεία ΑbbVie: Αποτελέσματα μελέτης φάσης ΙΙΙ για ηπατίτιδα C PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 10 Δεκέμβριος 2013 10:49

Η εταιρεία ΑbbVie, ανακοίνωσε τα πρώτα αποτελέσματα φάσης ΙΙΙ  του ερευνητικού τριπλού άμεσης δράσης αντιιικού φαρμακευτικού σχήματος (3D) σε συνδυασμό με ριμπαβιρίνη, που χορηγήθηκε σε ασθενείς με χρόνια λοίμωξη από τον ιό της Ηπατίτιδας C (HCV) γονότυπου 1 (GT1).

Στη μελέτη SAPPHIRE-I, στην οποία συμμετείχαν 631 ασθενείς, οι πρωτοθεραπευόμενοι ασθενείς που έλαβαν για 12 εβδομάδες το τριπλό άμεσης δράσης αντιιικό φαρμακευτικό σχήμα της AbbVie, πέτυχαν παρατεταμένη ιολογική ανταπόκριση τη 12η εβδομάδα μετά τη θεραπεία (SVR12) σε ποσοστό 96%.

Η πλειοψηφία των ασθενών είχαν γονότυπο 1α, ο οποίος θεωρείται ότι είναι ο υπότυπος που θεραπεύεται δυσκολότερα, ενώ τα ποσοστά SVR12 για τον γονότυπο 1α και για τον γονότυπο 1β ήταν 95% και 98%, αντιστοίχως. Επιπλέον, τα ποσοστά διακοπής λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν χαμηλά, ενώ ήταν ίδια (0,6%) τόσο στην ομάδα θεραπείας µε δραστικό φάρµακο, όσο και στην οµάδα θεραπείας µε εικονικό φάρμακο, με πιο συχνά αναφερόμενες την κόπωση, τον πονοκέφαλο και τη ναυτία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το παγκόσμιο πρόγραμμα της AbbVie για την Ηπατίτιδα C, από την οποία πάσχουν περισσότεροι από 160 εκατομμύρια ασθενείς σε όλο τον κόσμο, είναι το μεγαλύτερο κλινικό πρόγραμμα που έχει διεξαχθεί μέχρι σήμερασε ασθενείς με γονότυπο 1 με χορήγηση φαρμάκων μόνο από το στόμα, χωρίς ιντερφερόνη.

Όπως δήλωσε ο Scott Brun, αντιπρόεδρος του τμήματος φαρμακευτικής ανάπτυξης της AbbVie, «Η μελέτη SAPPHIRE-I δείχνει ότι οι πρωτοθεραπευόμενοι ασθενείς με HCV γονότυπου 1, πέτυχαν υψηλά ποσοστά ιολογικής ανταπόκρισης με το χωρίς ιντερφερόνη, χορηγούμενο μόνο από το στόμα, τριπλό άμεσης δράσης αντιιικό φαρμακευτικό σχήμα της AbbVie, σε συνδυασμό με ριμπαβιρίνη και το ποσοστό SVR επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα των μελετών μας φάσης ΙΙ. Η SAPPHIRE-I, είναι η πρώτη από αυτές τις μελέτες που αναφέρει αποτελέσματα και με βάση την πρόοδο του κλινικού προγράμματός μας μέχρι σήμερα, βρισκόμαστε σε καλό δρόμο για την υποβολή των κύριων κανονιστικών αιτήσεων το δεύτερο τρίμηνο του 2014».

Σχετικά με τη μελέτη M11-646 (SAPPHIRE-I)

Η SAPPHIRE-I είναι μια παγκόσμια, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας 12 εβδομάδων θεραπείας με ABT-333 (250mg), ριμπαβιρίνη (βάσει σωματικού βάρους), αμφότερα χορηγούμενα δις ημερησίως και τον συνδυασμό του ABT-450/ριτοναβίρη (150/100mg) σταθερής δόσης με το ABT-267 (25mg),που χορηγείται άπαξ ημερησίως σε μη κιρρωτικούς πρωτοθεραπευόμενους ενήλικους ασθενείς, με λοίμωξη HCV γονότυπου 1α και 1β.

Ο πληθυσμός της μελέτης, αποτελούνταν από 631 πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς με γονότυπο 1, χωρίς ένδειξη κίρρωσης ήπατος, από τους οποίους 473 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν το τριπλό άμεσης δράσης αντιιικό φαρμακευτικό σχήμα, σε συνδυασμό με ριμπαβιρίνη για 12 εβδομάδες, και 158 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν εικονικό φάρμακο για τις πρώτες 12 εβδομάδες. Οι ασθενείς οι οποίοι αρχικά τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν εικονικό φάρμακο για τις πρώτες 12 εβδομάδες, στη συνέχεια έλαβαν αγωγή ανοικτής χορήγησης με το τριπλό άμεσης δράσης αντιιικό φαρμακευτικό σχήμα, σε συνδυασμό με ριμπαβιρίνη για 12 εβδομάδες. Τα αποτελέσματα των υπολοίπων πέντε μελετών θα δημοσιευθούν τους επόμενους μήνες.

Κλινικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της AbbVie για τον HCV

Το κλινικό πρόγραμμα, το οποίο στηρίζει το τριπλό άμεσης δράσης αντιιικό φαρμακευτικό σχήμα της AbbVie, περιλαμβάνει περισσότερους από 2.300 ασθενείς με γονότυπο 1, σε περισσότερες από 25 χώρες του κόσμου. Το κλινικό πρόγραμμα ανάπτυξης της AbbVie για τον HCV, επιδιώκει την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της κλινικής φροντίδας, ερευνώντας ένα χωρίς ιντερφερόνη, χορηγούμενο μόνο από το στόμα, τριπλό άμεσης δράσης αντιιικό φαρμακευτικό σχήμα, σε συνδυασμό με ή χωρίς ριμπαβιρίνη, με στόχο την επίτευξη υψηλών ποσοστών παρατεταμένης ιολογικής ανταπόκρισης, σε όσο το δυνατόν περισσότερους ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων οι οποίοι συνήθως δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στη θεραπεία, όπως οι ασθενείς με μηδενική ανταπόκριση σε προηγούμενη θεραπεία με βάση την ιντερφερόνη ή οι ασθενείς με προχωρημένη ίνωση ή κίρρωση ήπατος.

Σχετικά με την AbbVie

Η AbbVie είναι μία ανεξάρτητη, παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία, που δημιουργήθηκε ύστερα από το διαχωρισμό της από την Abbott. Αποστολή της εταιρείας είναι να χρησιμοποιήσει την εμπειρία της, τους αφοσιωμένους ανθρώπους της και τη μοναδική προσέγγισή της για καινοτομία, με σκοπό την ανάπτυξη προηγμένων θεραπειών που θα καλύπτουν μερικές από τις πιο σύνθετες και σοβαρές ασθένειες του κόσμου. Σήμερα, σε παγκόσμιο επίπεδο, η AbbVie απασχολεί περίπου 21.000 εργαζομένους (100 εκ των οποίων στην Ελλάδα) και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 170 χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία και τους ανθρώπους της

 
Θετικά Αποτελέσματα για τη Σαριλουμάμπη από την Πρώτη Μελέτη Καταγραφής Φάσης 3 για τη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 03 Δεκέμβριος 2013 13:28

Στην κλινική μελέτη SARIL-RA-MOBILITY Φάσης 3 με ενήλικες ασθενείς που πάσχουν από ενεργή ρευματοειδή αρθρίτιδα (RA) και παρουσίαζαν ελλιπή ανταπόκριση στη θεραπεία με μεθοτρεξάτη (MTX), η θεραπεία με σαριλουμάμπη (το πρώτο πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα που στοχεύει τον υποδοχέα Ιντερλευκίνης-6 IL-6R) σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη βελτίωσε τις ενδείξεις και τα συμπτώματα της νόσου, καθώς και τη σωματική λειτουργία και ανέστειλε την εξέλιξη της βλάβης της άρθρωσης.

Όπως δήλωσε ο Neil Graham, M.B.B.S., M.D., M.P.H., Vice-President, Διευθυντής Προγραμμάτων Ανοσολογίας και Φλεγμονής της Regeneron Pharmaceuticals. "Αυτά τα αποτελέσματα Φάσης 3 μας ενθαρρύνουν, καθώς έδειξαν την αποτελεσματικότητα και των δύο δοσολογικών σχημάτων σαριλουμάμπης που χορηγούνταν κάθε δεύτερη εβδομάδα."

Η Φάσης 3 μελέτη SARIL-RA-MOBILITY, διάρκειας 52 εβδομάδων, συμπεριέλαβε περίπου 1.200 ασθενείς με ενεργή, μέτρια έως σοβαρή, ρευματοειδή αρθρίτιδα, οι οποίοι δεν παρουσίαζαν επαρκή ανταπόκριση στη θεραπεία με μεθοτρεξάτη (MTX). Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε τρεις ομάδες υποδόριας θεραπείας σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη (MTX), στις οποίες χορηγούνταν κάθε δεύτερη εβδομάδα δοσολογία: 200mg σαριλουμάμπης, 150mg σαριλουμάμπης, ή εικονικό φάρμακο (placebo).

Και οι δύο ομάδες που λάμβαναν σαριλουμάμπη σημείωσαν κλινικά σχετική και στατιστικά σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με την ομάδα που λάμβανε εικονικό φάρμακο σε ό,τι αφορά και στα τρία σύνθετα πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία (p<0,0001).

Η Tanya M. Momtahen, M.S., Επικεφαλής του Παγκόσμιου Προγράμματος Σαριλουμάμπης (Sarilumab Global Project Head) της Sanofi δήλωσε "Είναι δυνατό να προκληθεί μη αναστρέψιμη βλάβη άρθρωσης σε ασθενείς που πάσχουν από ρευματοειδή αρθρίτιδα, γεγονός που συνοδεύεται από μειωμένη σωματική λειτουργία για αυτούς τους ασθενείς,". "Αυτό παραμένει σημαντικός παράγοντας ανησυχίας για τους ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Τα εν λόγω Φάσης 3 αποτελέσματα και η επίδραση της σαριλουμάμπης στην αναστολή της εξέλιξης της δομικής βλάβης που αξιολογήθηκε ακτινογραφικά σε αυτή τη μελέτη είναι ενθαρρυντικά."

Πρόσθετες αναλύσεις δεδομένων αποτελεσματικότητας και ασφάλειας από τη μελέτη SARIL-RA-MOBILITY πρόκειται να παρουσιαστούν σε επερχόμενο ιατρικό συνέδριο.

 
Αιμορροΐδες: Νέα χειρουργική θεραπεία, με τεχνολογία υπερήχων (Doppler) PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 02 Δεκέμβριος 2013 14:53

Πάνω από πέντε εκατομμύρια Έλληνες (άνδρες και γυναίκες) αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με τις αιμορροΐδες, το οποίο γίνεται επώδυνο και βασανιστικό με το πέρασμα του χρόνου, αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα!

Κι αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι σήμερα η επιστήμη μέσα σε 30 λεπτά δίνει άμεσα, ανώδυνα και αναίμακτα με τη χρήση υπερήχων οριστική λύση στο πρόβλημα!

«Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν τις αιμορροΐδες ταμπού και αποφεύγουν να πάνε στο γιατρό, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να επιτείνεται κάνοντας την ζωή τους δύσκολη» αναφέρει ο διαπρεπής χειρουργός Δρ. Αναστάσιος Ξιάρχος, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Ορθοπρωκτικής Χειρουργικής και Δ/ντης Χειρουργικής Κλινικής του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών - Ιατρικό Περιστερίου.

Σύμφωνα με τον κ. Ξιάρχο, η νέα μέθοδος αντιμετώπισης των αιμορροΐδων είναι μία ανώδυνη, αναίμακτη, ελάχιστα τραυματική και χωρίς επιπλοκές θεραπεία, η οποία διαρκεί μόλις μισή ώρα και δίνει οριστικό τέλος στο επώδυνο πρόβλημα των αιμορροίδων. Μάλιστα την επόμενη ημέρα ο ασθενής επιστρέφει στις καθημερινές του δραστηριότητες .

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία η αιμορροϊδική νόσος, ταλαιπωρεί το 50-70% του ενήλικου πληθυσμού και μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα της καθημερινής ζωής και το «ευ ζείν» αυτών που πάσχουν.

Η νέα ελάχιστα τραυματική χειρουργική θεραπεία με τεχνολογία υπερήχων, δίνει σύμφωνα με στοιχεία από Ευρώπη και Αμερική όπου εφαρμόζεται, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα χωρίς τις δυνητικές επιπλοκές των άλλων παλαιότερων μεθόδων. Εκμεταλλεύεται την τεχνολογία Doppler για την ανίχνευση και απολίνωση των αιμορροϊδικών αγγείων με απόλυτη ασφάλεια και μεγάλη ακρίβεια.

Η ελάχιστα αυτή τραυματική μέθοδος (μηδαμινή αιμορραγία και τραύμα), δεν απαιτεί εκτομή των παθολογικών ιστών, χαρακτηρίζεται από ταχεία ανάρρωση και ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο. Παράλληλα η διατήρηση του περιπρωκτικού ιστού επιτρέπει τη φυσιολογική μετεγχειρητική λειτουργία του πρωκτού χαρίζοντας συγχρόνως ένα άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα.

Η χειρουργική επέμβαση με τη χρήση υπερήχων δεν απαιτεί γενική νάρκωση, ενώ ο ασθενής μπορεί να πάει στο σπίτι του μετά από λίγες ώρες!
Η νέα μέθοδος εφαρμόζεται και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια μετά από την έγκρισή της από το FDA. Το κόστος της θεραπείας καλύπτεται απ όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΕΣ - ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Όλοι οι άνθρωποι έχουν αιμορροΐδες στην περιοχή του πρωκτού. Είναι αιμοφόρα αγγεία, μικρές φλέβες και αρτηρίες, δηλαδή «σωληνάκια» που μεταφέρουν αίμα στην περιοχή του πρωκτού. Κατά την διάρκεια της αφόδευσης δρουν σαν προστατευτικά μαξιλάρια.

Επειδή η νόσος αυτή αφορά μία περιοχή του σώματος την οποία αρκετοί θεωρούν ταμπού, για να το συζητήσουν ή και να ζητήσουν, φτάνουν στο γιατρό αργά, με προχωρημένα ενοχλήματα. Τα συμπτώματα που δίνουν οι αιμορροΐδες είναι:
 • Πόνος στην περιοχή του πρωκτικού δακτυλίου
 • Αιμορραγία
 • Έκκριση βλέννης
 • Τοπικός ερεθισμός
 • Κνησμός
 • Ασυμπτωματική ή επώδυνη διόγκωση
 • Αίσθημα ατελούς αφόδευσης
Οι γιατροί θεωρούν ότι πολλές είναι οι αιτίες που ενοχοποιούνται για το πρόβλημα των αιμορροΐδων. Συγκεκριμένα:
 • Η δυσκοιλιότητα. Ο «δυτικός» τρόπος ζωής (άστατος τρόπος διατροφής, κρεατοφαγία, καθιστική ζωή, μειωμένη άσκηση, καθημερινό άγχος, διατροφή κ.λπ).
 • Η εγκυμοσύνη, η μεγάλη ηλικία, ο έντονος βήχας, όπως στην βρογχίτιδα των χρόνιων καπνιστών
 • Η συχνή άρση βαρέων αντικειμένων σε κάποια επαγγέλματα,
 • Η συνήθεια ορισμένων να σπαταλούν πολύ χρόνο στην λεκάνη της τουαλέτας,
 • Η κληρονομική προδιάθεση.
Οι αιμορροΐδες, ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης τους διακρίνονται σε τέσσερα στάδια:
 • 1ο. Οι αιμορροΐδες δεν είναι εμφανείς, φαίνονται μόνο με το πρωκτοσκόπιο
 • 2ο. Προπίπτουν μέσα στον πρωκτό,
 • 3ο. Εξέρχονται έξω από τον πρωκτό και ανατάσσονται από τον ίδιο τον ασθενή
 • 4ο. Εξέρχονται και δεν ανατάσσονται εύκολα.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αναστάσιος Ξιάρχος

Γενικός Χειρουργός

Τηλ: 2107296584
Κιν: 6938340082
URL: www.axiarchos.gr

 
Ενδομητρίωση: Η λαπαροσκοπική αντιμετώπιση βελτιώνει τη γονιμότητα των γυναικών PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 28 Νοέμβριος 2013 14:50

Καλύτερη γονιμότητα στις γυναίκες προσφέρει, σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, η λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης.

Μάλιστα μια στις τρείς γυναίκες μένει έγκυος τους πρώτους εννέα μήνες μετά την λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης. Αντίθετα αρκετά μικρότερος είναι ο αριθμός των γυναικών που συλλαμβάνουν χωρίς χειρουργική αντιμετώπιση του γυναικολογικού τους προβλήματος.

Για το λόγο αυτό οι γυναικολόγοι συστήνουν η αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης πρέπει να γίνεται πριν από την εγκυμοσύνη.

«Πράγματι έχει αποδειχθεί ότι οι γυναίκες έχουν καλύτερη γονιμότητα μετά την λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης» αναφέρει ο Διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Αθήνας, τ. Επιμελητής Μαιευτικής Γυναικολογίας του Princess Royal University Hospital London και συνεργάτης των Νοσοκομείων Μητέρα και Υγεία, κ Στέφανος Χανδακάς.

«Ταυτόχρονα, συμπληρώνει ο κ Χανδακάς, με την αφαίρεση των εστιών της ενδομητρίωσης ο πόνος βελτιώνεται στο 60 με 80% των γυναικών».

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΟΜΗΤΡΙΩΣΗ

Η ενδομητρίωση είναι μια πολύ συχνή κατάσταση κατά την οποία κύτταρα από το ενδομήτριο (το εσωτερικό της μήτρας) αναπτύσσονται σε άλλα σημεία συνήθως εξω από τη μήτρα. Δεν είναι κάποιου είδους λοίμωξη ούτε κάποιας μορφής κακοήθεια.

Τα σημεία όπου εμφανίζεται συχνότερα ενδομητρίωση είναι:

 • το περιτόναιο
 • οι ωοθήκες,
 • οι σάλπιγγες
 • η ουροδόχος κύστη

Σε σπάνιες περιπτώσεις η ενδομητρίωση αναπτύσσεται στο έντερο ή ακόμα και σε άλλα όργανα (πνεύμονες, νεφρά).

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗΣ

Τα κύρια συμπτώματα της ενδομητρίωσης είναι ο πόνος στην περιοχή της κοιλιάς ή της λεκάνης, τόσο κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής ή μετά, όσο και κατά τη διάρκεια της περιόδου (δυσμηνόρροια). Επίσης έντονη αιμορραγία και επώδυνη ούρηση κατά την περίοδο. Κάποιες από τις γυναίκες που έχουν ενδομητρίωση μπορεί να μην έχουν καθόλου συμπτώματα.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η κλινική εξέταση μπορεί να προσφέρει απλώς ενδείξεις για την ύπαρξη ενδομητρίωσης. Η ενδομητρίωση μπορεί να διαγνωστεί μόνον με λαπαροσκόπηση μετά από ιστολογική εξέταση του ιστού Επιπλέον μπορεί να προσδιοριστεί ο βαθμός εξάπλωσης της ενδομητρίωσης και να αντιμετωπιστεί άμεσα χειρουργικά ή νόσος. Μπορούν ενδεχομένως να γίνουν κα άλλες εξετάσεις όπως μαγνητική τομογραφία, διορθικό υπερηχογράφημα, προκειμένου να εντοπισθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι εστίες της ενδομητρίωσης.

«Η θεραπευτική αγωγή σε συμπτωματική ενδομητρίωση προσβλέπει κυρίως ανακούφιση από τα συμπτώματα και όχι τόσο στην εξάλειψη της νόσου, όπως επίσης και στη μείωση της πιθανότητας υποτροπών ή εξέλιξης της πάθησης» τονίζει ο κ Χανδακάς και καταλήγει:
«Η αντιμετώπιση μπορεί να γίνει με χειρουργική επέμβαση συγχρόνως με την διαγνωστική λαπαροσκόπηση με στόχο την εξάλειψη και απομάκρυνση των εστιών ενδομητρίωσης από όλα τα σημεία όπου εντοπίζεται».

ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Μία στις δυο γυναίκες με πρόβλημα υπογονιμότητας διαγιγνώσκεται με ενδομητρίωση. Μια γυναίκα με ήπια ενδομητρίωση έχει πιθανότητα 2-4.5% το μήνα να συλλάβει φυσιολογικά (σε γόνιμα ζευγάρια το ποσοστό αυτό είναι 15-20%). Όμως αν μια γυναίκα έχει ενδομητρίωση, δεν είναι απαραίτητο ότι θα αντιμετωπίσει και υπογονιμότητα.

Δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο κατά ποιο τρόπο η ενδομητρίωση επηρεάζει τη γονιμότητα, ειδικά σε γυναίκες όπου δεν έχουν αναπτυχθεί συμφύσεις. Η θεωρία που επικρατεί είναι πως η ενδομητρίωση προκαλεί μικρές, αλλά σημαντικές αλλαγές στην πύελο: φλεγμονή, τροποποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος, ορμονικές αλλαγές, αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των σαλπίγγων ή προβλήματα στη γονιμοποίηση και την εμφύτευση του εμβρύου. Σε πιο βεβαρημένες περιπτώσεις ενδομητρίωσης οι συμφύσεις παίζουν σημαντικό ρόλο και προκαλούν υπογονιμότητα, γιατί εμποδίζουν την απελευθέρωση του ωαρίου ή την είσοδο του σπέρματος στη σάλπιγγα, καθώς επίσης επηρεάζουν την κινητικότητα της σάλπιγγας και την ικανότητά της να κρατά το ωάριο κατά την ωορρηξία.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Στέφανος Χανδακάς
Γυναικολόγος
Ενδοσκοπικός Χειρουργός

Τηλ: 210 6436258
Κιν: www.drchandakas.gr

 
Αποκατάσταση της κάτω γνάθου: Μεταξύ των κορυφαίων νοσοκομείων στο κόσμο το Γ. Γεννηματάς PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 28 Νοέμβριος 2013 14:13

Κλινικές φημισμένων ευρωπαϊκών και αμερικανικών νοσοκομείων συναγωνίζονται επάξια πλέον στην αποκατάσταση της κάτω γνάθου, αξιοποιώντας τις τρισδιάστατες απεικονίσεις και στερεολιθογραφικά μοντέλα, η πλαστική και γναθοχειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»!

Τα θεαματικά αποτελέσματα των αποκαταστάσεων της «Προσχεδιασμένης Μικροχειρουργικής Γνάθου» σε ασθενείς, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, παρουσίασε στο 22ο Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Πλαστικής Χειρουργικής που διοργανώθηκε στην Θεσσαλονίκη, ο Πλαστικός Χειρουργός κ Ανδρέας Γραββάνης.

«Το αποτέλεσμα που προκύπτει με την αξιοποίηση της τρισδιάστατης απεικόνισης και ανασύστασης μοντέλου στην αποκατάσταση της κάτω γνάθου, είναι άρτιο λειτουργικά αλλά και αισθητικά» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ Γραββάνης.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας CAD/CAM (Computer-aid design/Computer-aid manufacturing), όπως εξήγησε ο πλαστικός χειρουργός στην απεικόνιση και την κατασκευή τρισδιάστατων μοντέλων γνάθου, δίνει την δυνατότητα για μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα της αποκατάστασης.

Ανεξάρτητα από την αιτιολογία η μικροχειρουργική αποκατάσταση της κάτω γνάθου με αγγειούμενους οστικούς κρημνούς αποτελεί μια πρόκληση για τους επανορθωτικούς χειρουργούς, ιδιαίτερα σε δευτερογενείς αποκαταστάσεις μετά εκτομή όγκου ή οστεοακτινονέκρωση, σε συγγενής υποπλασία και τραυματικά ελλείμματα.

Η αποκατάσταση της κάτω γνάθου προαπαιτεί προεγχειρητικό σχεδιασμό της εκτομής ανάλογα με τη θέση και την έκταση της βλάβης. Αυτός γίνεται με βάση τα κλινικά και απεικονιστικά δεδομένα από την Αξονική τομογραφία, Αξονική-αγγειογραφία και Μαγνητική τομογραφία.

Στην συνέχεια γίνεται τρισδιάστατη ανασύσταση των απεικονιστικών δεδομένων και με την βοήθεια τρισδιάστατων εκτυπωτών αναπαράγονται υψηλής ακρίβειας τρισδιάστατα μοντέλα (Virtual 3D-planning and rapid-prototyping) της γνάθου. Επίσης αναπαραγονται τρισδιάστατοι οδηγοί κοπής της γνάθου, καθώς και τρισδιάστατοι οδηγοί κοπής του αγγειούμενου οστικού κρημνού.

«Ο τρισδιάστατος σχεδιασμός με στερεολιθογραφικά μοντέλα επιτρέπει την προεγχειρητική διαμόρφωση των πλακών τιτανίου ώστε να εξοικονομείται χρόνος και να αυξάνεται η ακρίβεια της αποκατάστασης» συμπλήρωσε ο κ Γραββάνης και κατέληξε:

«Αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο σε περιπτώσες μεγάλων εξωφυτικών όγκων που καθιστούν αδύνατη τη διεγχειρητική αντιγραφή της κυρτότητας της κάτω γνάθου με πλάκα. Επίσης σε αποκαταστάσεις σε δεύτερο χρόνο, όπου έχει προηγηθεί εκτομή της κάτω γνάθου με συνεπακόλουθη παραμόρφωση του περιγράμματος του προσώπου και απουσίας των ανατομικών οδηγών σημείων για την διαμόρφωση της νέας γνάθου».
Τέλος, «οι τρισδιάστατοι οδηγοί κοπής της γνάθου και οι τρισδιάστατοι οδηγοί κοπής του αγγειούμενου οστικού κρημνού, αποτελούν ένα επιπλέον εργαλείο ακρίβειας και ταχύτητας στα χέρια του Γναθοχειρουργού που κάνει την ογκολογική εκτομή και του Πλαστικού Χειρουργού που κάνει την μικροχειρουργική αποκατάσταση, αντίστοιχα».

Τα τέσσερα τελευταία χρόνια η Πλαστική σε συνεργασία με την Γναθοχειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» αντιμετώπισε με την βοήθεια της τεχνολογίας Computer-aid design/Computer-aid manufacturing κατά κύριο λόγο ασθενείς με δευτερογενή ελλείμματα γνάθου από εκτομή όγκου αλλαχού, τραυματικά ελλείμματα από αυτοπυροβολισμούς, αλλά και συγγενείς ανωμαλίες υποπλασίας γνάθου.

Σύμφωνα με τον κ Ανδρέα Γραββάνη, το υψηλό κόστος των τρισδιάστατων μοντέλων αντισταθμίζεται από την ακρίβεια και ποιότητα της αποκατάστασης, αλλά τηρουμένων των οικονομικών συνθηκών απαιτείται προσεχτική επιλογή των ασθενών που πραγματικά θα ωφεληθούν από την «Προσχεδιασμένη Μικροχειρουργική Γνάθο».

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ανδρέας Γραββάνης
Πλαστικός Χειρουργός

Tηλ: 69 444 555 75
URL: www.athensmicrosurgery.gr

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 30 από 158
Joomla SEO powered by JoomSEF

NewsletterEγγραφείτε στο newsletter