Web
Analytics
EMF Balancing Technique: ένα σύγχρονο ενεργειακό σύστημα εξισορρόπησης - Ο Δρόμος για την Θεραπεία

EMF Balancing Technique: ένα σύγχρονο ενεργειακό σύστημα εξισορρόπησης

Γράφει: Βέρα Παλαμήδη, Συμβουλευτική Θεραπευτική-European Diploma in Therapeutic Counceling, Διαπιστευμένη Σύμβουλος EMF Balancing Technigue Φάσεων I-XII, Supervisor Δασκάλα EMF Balancing Technigue Φάσεων I-IV

emfbalancing

Η EMF Balancing Technique® είναι ένα σύγχρονο ενεργειακό σύστημα εξισορρόπησης, ενδυνάμωσης του εαυτού και εξέλιξης της ανθρώπινης Συνειδητότητας, και είναι σχεδιασμένη για να εργάζεται με το Universal Calibration Lattice® (Συμπαντικό Δικτύωμα Καλιμπραρίσματος).

Το Universal Calibration Lattice® (UCL) είναι ένα οργανωμένο σύστημα ενέργειας που εκτείνεται πέραν από το φυσικό σώμα, αποτελούμενο από κάθετες και οριζόντιες ίνες φωτός και ενέργειας, που ακτινοβολούν από τον ίδιο τον πυρήνα της ύπαρξής μας και σχηματίζουν μια πολυ-διαστασιακή δικτυακή δομή. Το UCL είναι μια εξέλιξη του συστήματος των τσάκρα και των μεσημβρινών, και είναι η προσωπική μας σύνδεση με την απεριόριστη Συμπαντική Ενεργειακή Πηγή (Cosmic Lattice).

Κατανοώντας το UCL ανακαλύπτουμε ένα μέρος του εαυτού μας που είναι ικανό να ενσωματώνει και να τροποποιεί παλαιά πρότυπα, να ενεργοποιεί ταλέντα που μας επιτρέπουν μια νέα επίγνωση, καθώς και να αυξάνουμε την ικανότητα να εκδηλώνουμε στην πράξη το ποιοι πραγματικά είμαστε.

Στην EMF Balancing Technique® υπάρχουν διαφορετικές φάσεις και η κάθε μία έχει τον δικό της ιδιαίτερο στόχο.
Οι φάσεις Ι-IV εστιάζουν στα Εξελικτικά Θεμέλια και δημιουργούν τα ενεργειακά θεμέλια που στηρίζουν την ικανότητά μας να «συν-δημιουργούμε την πιο φωτισμένη ζωή που μπορούμε».

Φάση Ι-Σοφία και Συναισθήματα: Πρόθεση της φάσης Ι είναι η ισορροπία μεταξύ της σοφίας και των συναισθημάτων. Η σοφία και τα συναισθήματα όταν χρησιμοποιούνται με ισορροπία, δημιουργούν γερά θεμέλια για να προχωρήσουμε στη ζωή. Πώς θα ήταν άραγε να μπορούσαμε να σκεφτόμαστε με την καρδιά και να νιώθουμε με τον νου; Η φάση Ι στηρίζει την απελευθέρωση του στρες και εδραιώνει ένα νέο πρότυπο ελευθερίας και ευζωίας.

Φάση ΙΙ-Αυτο-Διεύθυνση και Αυτο-Υποστήριξη: Πρόθεση της φάσης ΙΙ είναι η αυτο-διεύθυνση και αυτο-υποστήριξη. Βοηθά να απελευθερωθούν με χάρη παλαιά ενεργειακά πρότυπα και πεποιθήσεις ή σκεπτομορφές που ίσως μας περιορίζουν στην καθημερινή μας ζωή, μετουσιώνοντας την ιστορία μας σε χρησιμοποιήσιμη γνώση. Η ενέργεια που απελευθερώνεται γίνεται διαθέσιμη στο Τώρα μας, και αυτό που ονομάζουμε παρελθόν γίνεται πλέον μια στήλη σοφίας και υποστήριξης. Μπορεί μάλιστα να ενεργοποιηθούν και ταλέντα ή ικανότητες που μας στηρίζουν καθώς προχωράμε στο ταξίδι της ζωής.

Φάση ΙΙΙ-Ακτινοβολία Ενέργειας Πυρήνα: Πρόθεση της φάσης ΙΙΙ είναι η ακτινοβολία της ενέργειας του πυρήνα μας (της κεντρικής στήλης που διαπερνά την ύπαρξή μας) με δύναμη και διαύγεια. Ενθαρρύνει την αυξημένη ροή της Πνευματικής Νοημοσύνης στην καθημερινή μας ζωή και στηρίζει την κατανόηση και την επίγνωση της μοναδικής έκφρασης της Ψυχής μας. Στόχος της είναι επίσης η ισορροπία μεταξύ της ενέργειας που λαμβάνουμε και προσφέρουμε.

Φάση IV-Ενεργειακή Εκπλήρωση: Πρόθεση της φάσης IV είναι η ενεργειακή εκπλήρωση. Το template αυτής της φάσης δυναμώνει τη σύνδεσή μας με την ανώτερη συνειδητότητα, βαθαίνει την επικοινωνία μας με τον δυνητικό εαυτό μας και διευρύνει το πεδίο μας, δημιουργώντας χώρο ώστε να ενσωματωθούν οι πιο εκλεπτυσμένες ενέργειες στην ύπαρξή μας. Στην IV φάση κινητοποιούμε συνειδητά τον Συμπαντικό Νόμο της Έλξης.
Οι Φάσεις V-III εστιάζουν στην Εξάσκηση του Mastery, την εξάσκηση της έκφρασης των πιο ευγενών πτυχών του εαυτού στην καθημερινή ζωή. Δυναμώνουν τα ενεργειακά πρότυπα του mastery και οδηγούν σε πληρέστερη έκφραση των γνωρισμάτων του mastery που ήδη φέρουμε μέσα μας. Όπως Αγάπη, Δύναμη, Εστίαση, Ευελιξία, Αυτοπαραδοχή, Αφθονία. Στις Φάσεις V-III ενεργοποιούμε 44 γνωρίσματα. Επίσης, ενεργοποιούνται νέα templates και ίνες του UCL, προσφέροντας μεγαλύτερη αίσθηση υποστήριξης, ασφάλειας και σταθερότητας σε αυτή την εποχή των μεγάλων αλλαγών.

Φάση V-Άπειρη Ενέργεια της Αγάπης: Η εστίαση της Φάσης V είναι η μεταμόρφωση μέσα στην άπειρη ενέργεια της αγάπης. Αποκτάμε μεγαλύτερη επίγνωση της αυξανόμενης δύναμης του εκφρασμένου λόγου μας και αυξάνεται η ικανότητά μας να εξασκούμε το mastery σε αρμονία με την εσώτατη σοφία και αλήθεια μας. Επίσης, αυξάνουμε την ικανότητα να επιφέρουμε αλλαγές στη ζωή μας.

Φάση VI-Άπειρη Συμπόνια και Δράση: Η εστίαση της Φάσης VI είναι η Άπειρη Συμπόνια και Δράση μέσα στην Ενέργεια Της Αγάπης. Αποκτάμε μεγαλύτερη επίγνωση των γεμάτων συμπόνια πράξεων μας και της αυξανόμενης δύναμης του φυσικού μας αγγίγματος σε όλα όσα κάνουμε. Καθαρισμός και εξισορρόπηση του know knot ( Κόμπος της Γνώσης).

Φάση VII-Άπειρη Παρουσία: Η εστίαση της Φάσης είναι η Άπειρη Παρουσία. Αποκτάμε μεγαλύτερη επίγνωση της ίδιας μας της Παρουσίας, καθώς και της αυξανόμενης δύναμης της φυσικής μας παρουσίας σε όλα όσα κάνουμε. Βίωμα της Μήτρας του Άπειρου Εαυτού.

Φάση VIII-Άπειρη Σοφία: Η εστίαση της Φάση VIII είναι η Άπειρη Σοφία. Αποκτάμε μεγαλύτερη επίγνωση της ενέργειας και δύναμης του ολοένα πολυδιαστασιακού mastery σε όλα όσα κάνουμε. Επίσης, αυξάνουμε την ικανότητα να μεταφράζουμε τις εμπνεύσεις και διαισθήσεις σε χρησιμοποιήσιμη γνώση στην καθημερινή ζωή. Βίωμα των Infinite Points of Lights (Άπειρα Σημεία Φωτός).

Στις Φάσεις IX-XII χρησιμοποιούμε το Τρίτο Δικτύωμα για να εκδηλώνουμε την ενέργεια της ελευθερίας στην ύπαρξή μας και στη ζωή μας, γι' αυτό και ονομάζονται «Ελευθερία Στην Ενέργεια της Αγάπης». Με κάθε άνθρωπο, ύπαρξη, τόπο, ιδέα, πράγμα, έχουμε ένα Τρίτο Δικτύωμα, που στην ουσία καθορίζει την σχέση αυτή. Έχουμε ένα Τρίτο δικτύωμα ακόμα και με τον εαυτό μας! Ενεργοποιούνται νέα templates σε κάθε Φάση και χρησιμοποιούνται οι δυναμικές της σχέσης και σύντηξης για τη δημιουργία μιας μοναδικής και ισχυρής ενέργειας εξέλιξης. Θέλουμε να εργαστούμε με κάποια σχέση; Εργαζόμαστε με το Τρίτο Δικτύωμά της!

Φάση IX-Συμπαντικός Άνθρωπος: Η εστίαση είναι στη διαχείριση και εκδήλωση της ενέργειας μέσω του Τρίτου Δικτυώματος του Συμπαντικού Ανθρώπου. «Τι είμαι έτοιμος να κατορθώσω τώρα;» Σε αυτή τη συνεδρία εργαζόμαστε με τα ενεργειακά φορτία οποιασδήποτε σχέσης επιλέξουμε.

Φάση X-Συμπαντικός Γονέας: Κάνουμε σύντηξη των ενεργειών του δικού μας Άπειρου Είμαι, και γινόμαστε εμείς οι ίδιοι ο Συμπαντικός Γονέας του εαυτού μας. Ένα σπουδαίο δώρο ολότητας/ιερότητας προς τον εαυτό.

Φάση XI-Συμπαντικός Σύντροφος/Αγαπημένος: Αγαπάτε αλλήλους όπως αγαπάτε τον εαυτό σας... Η ενέργεια της αγνής ένωσης που γεννάται εντός του Πυρήνα της ύπαρξης (Άπειρο Είμαι) και καλιμπράρεται εντός του UCL (Ατομικό Είμαι), παράγει τη συνειδητότητα μιας νέας αγάπης του εαυτού.

Φάση XII-Αναδυόμενος Εξελικτικός: Ο Νέος Άνθρωπος που ζει μέσα στην ενεργειακή μεταμόρφωση της Νέας Γης! Με αυτή τη βαθιά νέα έκφραση του εαυτού, θα γνωρίζουμε ότι έχουμε μεταμορφωθεί, και εφοδιαζόμαστε με νέα εργαλεία, για να διαχειριστούμε την εξέλιξή μας.

Φάση XIII-Ο Δρόμος του Εξελικτικού: Είναι μέγας συνδυασμός όλων των προηγούμενων φάσεων. Περιέχει 13 Σημεία Εστίασης και κάθε Σημείο Εστίασης δημιουργεί έναν μοναδικό συντονισμό. Η συνεδρία αυτή μπορεί να είναι και η πρώτη επαφή κάποιου με την EMF Balancing Technique®. Είναι ένας γρήγορος και άμεσος τρόπος να αγγίζετε έναν βαθύτατο χώρο μέσα σας, όπου έχετε μεγαλύτερη διαύγεια και εστίαση. Η Λογική του Δικτυώματος σας στηρίζει να φέρνετε στην επιφάνεια την εσώτερη σοφία σας στη διάρκεια της συνεδρίας... Και το καλύτερο; Η στήριξη συνεχίζεται και μετά τη συνεδρία! Προχωρά μαζί σας, επειδή ΕΙΝΑΙ εσείς.

 

Η Πέγκυ Φοίνιξ Ντούμπρο είναι η γυναίκα που ανακάλυψε, χαρτογράφησε και έβγαλε προς τα έξω το Universal Calibration Lattice®-Συμπαντικό Δικτύωμα Καλιμπραρίσματος, και είναι παγκοσμίως η ειδικός όσον αφορά τη δομή και λειτουργία του. Επίσης, ανέπτυξε την EMF Balancing Technique® –έναν τρόπο– για να εργαζόμαστε με αυτό. Με τον σύζυγό της Stephen Dubro ίδρυσαν την The Energy Extension, Inc., έναν διεθνή οργανισμό αφοσιωμένο στη συνειδητή διαχείριση της προσωπικής ενέργειας, με Συμβούλους και Δασκάλους σε περισσότερες από 70 χώρες. http://emfbalancingtechnique.com/

 

Στην Ενέργεια της Αγάπης!

 

Βέρα Παλαμήδη
Συμβουλευτική Θεραπευτική-European Diploma in Therapeutic Counceling
Διαπιστευμένη Σύμβουλος EMF Balancing Technigue Φάσεων I-XII
Supervisor Δασκάλα EMF Balancing Technigue Φάσεων I-IV
www.theenergyoflove.blogspot.com

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
.

Κολύμβηση

Video

O Δρόμος για την Θεραπεία αποτελεί το site στον χώρο της υγείας, που απευθύνεται σε ασθενείς, ενημερώνοντάς τους για θέματα κλασικής ιατρικής αλλά και εναλλακτικών θεραπειών.

Η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες και άρθρα, με σκοπό την ενημέρωση και μόνο. Στην περίπτωση που θέλετε να εφαρμόσετε μία θεραπεία που αναγράφεται στο dromostherapeia.gr, επιβάλλεται να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Η πληροφόρηση που δίνεται εδώ δεν είναι, δεν μπορεί και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για διάγνωση ή επιλογή θεραπείας.
Ο dromostherapeia.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει που να έχει σχέση με υλικό που περιλαμβάνεται σ’ αυτήν.