Web
Analytics
Μέθοδοι Αντιμετώπισης της Βαρηκοΐας - Ο Δρόμος για την Θεραπεία

Μέθοδοι Αντιμετώπισης της Βαρηκοΐας

Γνωρίζετε ότι με κατάλληλη εκπαίδευση τα βαρήκοα άτομα επικοινωνούν λεκτικά, κοινωνικοποιούνται και αποκτούν καριέρα.

 

Ο Μανώλης μου δεν άκουγε...καλά.

 

Διεύρυνση Βαρηκοΐας

Οι γονείς των παιδιών που δεν ακούν καθαρά, συνήθως ανακαλύπτουν τη βαρηκοΐα των παιδιών τους από το μαιευτήριο με την εξέταση των προκλητών δυναμικών, που συχνά συστήνεται στα ιδιωτικά μαιευτήρια. Στην περίπτωση που τα παιδιά δεν διαγνωστούν τόσο νωρίς, θα οδηγηθούν να εξετάσουν την ακοή τους περίπου στην ηλικία των δύο ή τριών ετών, λόγω της περιορισμένης λεκτικής τους επικοινωνίας.

Υπάρχουν όμως ενδείξεις και νωρίτερα για την απόκλιση της ακοής ενός παιδιού.
Αρχικά από το ιστορικό της εγκυμοσύνης, το γεγονός ότι η μητέρα νόσησε από μεγαλοκυτταροιό, τοξόπλασμα ή ερυθρά, όπως και αν έκανε χρήση οτοτοξικών φαρμάκων θεωρείται επιβαρυντικός παράγοντας, και από το περιγεννητικό ιστορικό ενός παιδιού, ο υψηλός ίκτερος που θα το οδηγήσει στο να κάνει φωτόλουτρα, οι εβδομάδες κύησης, το χαμηλό βάρος γέννησης (χαμηλότερο των 1500 γρ.), η περιγεννητική ανοξία, τοποθετούν το βρέφος στην ομάδα υψηλού κινδύνου όπου θα έπρεπε να ελεγθεί η ακοή του άμεσα. Στην παιδική ηλικία, η ακοή μπορεί να επηρεαστεί και από παιδικές ασθένειες, όπως οι μαγουλάδες και η ιλαρά, αλλά και από χρήση οτοτοξικών φαρμάκων.

Ακουολογική Εξέταση

Η Ακοή εξετάζεται με δύο κυρίως τρόπους, με:

1. Προκλητά δυναμικά είναι μία αξιόπιστη μέθοδο εξέτασης της ακοής μέσω των αντιδράσεων του νεύρου της ακοής. Τοποθετούνται ηλεκτρόδια πάνω στο κεφάλι του βρέφους το οποίο ναρκώνεται για να παραμείνει ακίνητο. Δεν χρειάζεται καμία συνεργασία μεταξύ του εξεταζόμενου και του εξεταστή. Τα αποτελέσματα της εξέτασης δείχνουν σε ποια ένταση υπάρχει αντίδραση ενός ευρέος φάσματος συχνοτήτων και επιτρέπει την γρήγορη εφαρμογή ακουστικών βαρηκοΐας στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο.

2. Ακουόγραμμα είναι η γραφική απεικόνιση της ακοής ενός ατόμου. Είναι ο χάρτης της ακοής του. Ο οριζόντιος άξονας αναγράφει τις συχνότητες; του ήχου και ο κάθετος άξονας την ένταση του ήχου. Κατά την εξέταση χρειάζεται απόλυτη συνεργασία για να καταχωρηθούν σωστά οι ήχοι που το άτομο αντέδρασε. Ο εξεταστής στέλνει έναν ήχο κάθε φορά μίας συχνότητας σε διαφορετική ένταση. Ο εξεταζόμενος λαμβάνει το ακουστικό σήμα μέσα από ειδικά ακουστικά που φορά και βρίσκεται μέσα σε δωμάτιο με επένδυση (soundproof room) «αδιάβροχο» στους εξωτερικούς θορύβους.

Αντιμετώπιση

Στα παιδιά ακόμα και σε εκείνα που μπορεί να είναι υποψήφια για κοχλιακό εμφύτευμα, αρχικά εφαρμόζονται ακουστικά. Συστήνεται στα παιδιά να χρησιμοποιούνται οπισθωτιαία ακουστικά.
Το μικρόφωνο του ακουστικού συλλέγει τους περιβαλλοντικούς ήχους και τους οδηγεί στο εσωτερικό επεξεργαστή του ακουστικού που θα τους ενισχύσει και θα τους οδηγήσει ενισχυμένους σε ένταση στο τύμπανο και στον κοχλία του παιδιού. Θα ακολουθήσει δηλαδή το «παραδοσιακό δρόμο» για την ακοή. Ο τεχνικός των ακουστικών θα ρυθμίσει τον επεξεργαστή του ακουστικού ούτως ώστε να ταιριάζει με το ακουόγραμμα του ατόμου που το φορά. Όλα τα ακουστικά δεν κάνουν για όλους τους ανθρώπους, όπως όλα τα γυαλιά δεν κάνουν για όλους τους μύωπες.

Το βαρήκοο παιδί «γεννιέται ακουστικά» όταν αρχίζει την εφαρμογή των ακουστικών του. Οι ήχοι που τον περιβάλλουν είναι άγνωστοι και χρειάζεται χρόνο για να τους αναγνωρίζει και να εξοικειωθεί με τις ιδιότητες τους.
Διάκριση ήχων (ακουστική οξύτητα φωνημάτων και περιβαλλοντικών ήχων) & Προέλευση ήχου μέσα στο χώρο (τοποθέτηση).
Βασιζόμενοι σε ερευνητικά δεδομένα και σε θεραπευτικές εφαρμογές τεχνικών δυτικοευρωπαικών κέντρων αποκατάστασης οι θεραπευτές οφείλουν να συμπεριλάβουν την εξάσκηση της διάκρισης των ήχων (ακουστική οξύτητα φωνημάτων και περιβαλλοντικών ήχων) καθώς και την προέλευση ήχου μέσα στο χώρο (τοποθέτηση) στην στοχοθεσία του προγράμματος παιδιών με μειωμένη ακοή.
Οι ήχοι που περιβάλλουν το άτομο είναι άγνωστοι και χρειάζεται χρόνο για να τους αναγνωρίζει και να εξοικειωθεί με τις ιδιότητες τους.

Διεπιστημονική Ομάδα

Η ταχύτητα με την οποία θα μάθει ένα βαρήκοο παιδί να αναγνωρίζει τους περιβαλλοντικούς ήχους και την ομιλία είναι μια συνάρτηση με τις ακόλουθες μεταβλητές: βαθμός βαρηκοΐας, ηλικία που εφάρμοσε τα ακουστικά ή το κοχλιακό εμφύτευμα, ηλικία έναρξης της θεραπευτικής παρέμβασης, προσωπικότητα και νοημοσύνη του παιδιού καθώς και συνεργασία των γονιών με την θεραπευτική ομάδα.

Μια ολοκληρωμένη ομάδα θα πρέπει να αποτελείται από Παθολόγο Λόγου & Ομιλίας, Ειδικό παιδαγωγό, Παιδοψυχολόγο, Σύμβουλο για τους γονείς, Ειδικό δάσκαλο και να υπάρχει μια άρρικτη συνεργασία με την οικογένεια του παιδιού καθώς και με τους παιδαγωγούς, που αργότερα θα συμμετέχουν μέσω του σχολείου στην εκπαίδευσή του.

Οι χώροι που γίνεται η εκπαίδευση του βαρήκοου παιδιού είναι δωμάτια κατάλληλα διαμορφωμένα, ώστε να μην επιτρέπουν την ανάκληση του ήχου και επίσης δωμάτια με μονόδρομους καθρέφτες, όπου οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται και να εκπαιδεύονται για το εξατομικευμένο πρόγραμμα του παιδιού τους.

Στόχοι Λογοθεραπείας

Οι στόχοι της λογοθεραπευτικής παρέμβασης είναι η άρτια άρθρωση των λέξεων και ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου, η δομή και η μορφολογία (γραμματική) του λόγου, ο τονισμός της λέξης και της πρότασης όπως και η πραγματολογική χρήση του λόγου αλλά και η στάση του βαρήκοου παιδιού απέναντι στην επικοινωνία και η διεκδίκηση των επικοινωνιακων του δικαιωμάτων από τους συνομιλητές του όπως η συνεχής οπτική επαφή αλλά και η μείωση των εξωτερικών θορύβων.
Η ελληνική γλώσσα είναι μια γλώσσα πλούσια σε μορφολογικά στοιχεία, καταλήξεις ρημάτων ουσιαστικών και επιθέτων σε τρία γένη τα οποία έχουν πλέον της μίας κύριας κατάληξης. Για παράδειγμα στα ουδέτερα καταλήγουν σε –ι ή σε –ο ή σε –μα ή σε –ος. Συγκρινόμενη η γλώσσα μας με την αγγλική είναι άνιση θα λέγαμε η σύγκριση της ταχύτητας που ένα ελληνόπουλο βαρήκοο παιδί μαθαίνει και χρησιμοποιεί τα μορφολογικά στοιχεία σε σχέση με ένα αμερικανόπουλο βαρήκοο παιδί. Παρ'όλα αυτά είναι εντυπωσιακό πόσο τα παιδιά καταφέρνουν με τη σωστή καθοδήγηση να κατακτήσουν τους μορφολογικούς στόχους τους και να επικοινωνούν με επάρκεια.

Μέθοδοι Επικοινωνίας

Οι θεραπευτές χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους επικοινωνίας για να μπορέσουν να πλησιάσουν και να επικοινωνήσουν ουσιαστικά με τα βαρήκοα παιδιά. Ο στόχος της θεραπευτικής ομάδας είναι το παιδί να επικοινωνεί λεκτικά και να γίνει τελείως ανεξάρτητο. Σε συνάντηση με τους γονείς οφείλουν να συζητούν ποιες μεθόδους επικοινωνίας θα ακολουθήσουν και με κοινή συνεννόηση εφαρμόζουν μια ή και ένα συνδυασμό από τις παρακάτω:

Ακουστική-Προφορική μέθοδος

Ο στόχος της ακουστικής/προφορικής μεθόδου είναι να ενισχυθούν τα παιδιά να αναπτύξουν τον προφορικό τους λόγο και τις ακαδημαϊκές εκείνες δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν, ούτως ώστε να ενταχθούν με επιτυχία σε ένα σχολείο ακουόντων και να εργαστούν και να ζήσουν σε μια ευρύτερη κοινωνία. Με αυτό τον ορίζοντα τα παιδιά εκπαιδεύονται σε ένα εντατικό πρόγραμμα. Στην ακουστική-προφορική μέθοδο υπάρχει έμφαση στη μεγιστοποίηση της χρήσης της υπολοιπόμενης ακοής ενός παιδιού μέσω της εξάσκησής της και της δυνατότητάς του να την χρησιμοποιήσει. Όπως και έμφαση στη χρησιμοποίηση της χειλεοανάγνωσης (οπτικών τεχνικών), ως συμπλήρωμα της ακοής για να διδαχθεί η ομιλία.

Νοηματική γλώσσα

Η ελληνική νοηματική γλώσσα είναι μια μέθοδος επικοινωνίας που διδάσκεται ως πρώτη γλώσσα ενός παιδιού, και ακολουθεί η εκμάθηση των νεοελληνικών ως δεύτερη γλώσσα. Η ελληνική νοηματική γλώσσα σημαδιών είναι αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Παιδείας και διδάσκεται στα Ειδικά Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία ως γλώσσα επικοινωνίας. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται εκτενώς στα πλαίσια της κωφής κοινότητας.

Ολική επικοινωνία

Η ολική επικοινωνία χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό μεθόδων για να διδάξει σε ένα παιδί λόγο. Όταν ένας Θεραπευτής ακολουθεί την ολική μέθοδο, ενώ μιλάει στο παιδί συγχρόνως μπορεί να ακολουθεί με τα χέρια του τα νοήματα που εκφράζουν τις λέξεις που προφέρει. Μέσα στα πλαίσια της διεπιστημονικής ομάδας, η γράφουσα συχνά έχει επιλέξει την ολική μέθοδο επικοινωνίας, σε παιδιά με σοβαρή βαρηκοΐα από την αρχή της ένταξής τους στο θεραπευτικό πρόγραμμα. Αυτή μπορεί προοδευτικά να αντικατασταθεί από την ακουστική-προφορική μέθοδο, όταν το παιδί παρουσιάσει την ανάλογη εξέλιξη στην δυνατότητα της προφορικής του επικοινωνίας.

Δακτυλικό Αλφάβητο

Το δακτυλικό αλφάβητο είναι μια σειρά νευμάτων που αντιπροσωπεύουν τα φωνήματα- γράμματα που μπορεί να συμπεριλαμβάνει μια λέξη. Χρησιμοποιείται για να διευκρινίσει συχνά αμφιβολίες σχετικά με λέξεις που ο συνομιλητής έχει προφέρει και με αυτό τον τρόπο ενισχύει την προφορική πληροφορία που έχει δεχθεί ο συνομιλητής.

HAPPY END

Μπορεί η ανακοίνωση της βαρηκοΐας του παιδιού μας, να είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός που δημιουργεί μια ποικιλία συναισθημάτων και απαιτεί χρόνο προσαρμογής για όλη την οικογένεια. Η κλινική εμπειρία της γράφουσας είναι ότι όσο πιο γρήγορα ισορροπήσει η οικογένεια και αντιμετωπίσει την κατάσταση, το αποτέλεσμα θα δικαιώσει τις προσπάθειές της. Τα συναισθήματα επιτυχίας που νιώθεις, όταν ένα παιδί έχει καταφέρει να επικοινωνεί όχι απλά επαρκώς, αλλά και να μπορεί να κινείται τελείως ανεξάρτητα, να σπουδάσει και να είναι συμμέτοχος στα κοινά είναι έντονα και μοναδικά. Εύχομαι σε όλους όσους περπατήσουν σε αυτό το μονοπάτι να έχουν την ευχάριστη κατάληξη που γεύτηκα και εγώ. Καλή δύναμη.

 

 

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Ειρήνη Κιάμου

Παθολόγος Λόγου & Ομιλίας

Βιογραφικό

Ιστότοπος: www.evlogon.gr

Κολύμβηση

Video

O Δρόμος για την Θεραπεία αποτελεί το site στον χώρο της υγείας, που απευθύνεται σε ασθενείς, ενημερώνοντάς τους για θέματα κλασικής ιατρικής αλλά και εναλλακτικών θεραπειών.

Η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες και άρθρα, με σκοπό την ενημέρωση και μόνο. Στην περίπτωση που θέλετε να εφαρμόσετε μία θεραπεία που αναγράφεται στο dromostherapeia.gr, επιβάλλεται να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Η πληροφόρηση που δίνεται εδώ δεν είναι, δεν μπορεί και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για διάγνωση ή επιλογή θεραπείας.
Ο dromostherapeia.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει που να έχει σχέση με υλικό που περιλαμβάνεται σ’ αυτήν.