Web
Analytics
Σύστημα Διεγχειρητικής Πλοήγησης, ο τρισδιάστατος βοηθός - Ο Δρόμος για την Θεραπεία

Σύστημα Διεγχειρητικής Πλοήγησης, ο τρισδιάστατος βοηθός

Η εξέλιξη της ενδοσκοπικής χειρουργικής τα τελευταία χρόνια έχει βασιστεί όχι μόνο στην εκπαίδευση των χειρουργών, αλλά και σε σημαντικά τεχνολογικά επιτεύγματα που κάνουν το έργο τους σαφώς πιο εύκολο ενώ την ίδια στιγμή τα οφέλη για τους ασθενείς μεγιστοποιούνται, αφού οι επεμβάσεις διαρκούν λιγότερο και η μετεγχειρητική πορεία εξελίσσεται ομαλά, χωρίς προβλήματα ή επιπλοκές. Η τελευταία εξέλιξη στον κόσμο της ενδοσκοπικής χειρουργικής ονομάζεται «Σύστημα Διεγχειρητικής Πλοήγησης (Navigation)» που προσφέρει σε πραγματικό χρόνο την ακριβή εντόπιση των ανατομικών στοιχείων των παραρινίων κοιλοτήτων του ασθενούς. Για τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης τεχνικής και την εφαρμογή της στην ωτορινολαρυγγολογία μας μιλάει ο χειρουργός ωτορινολαρυγγολόγος Δημήτρης Λουλούδης.

- Κύριε Λουλούδη ποια είναι η φιλοσοφία της ενδοσκοπικής χειρουργικής της μύτης και των παραρινικών κοιλοτήτων με τη χρήση navigator;

- Η ενδοσκοπική χειρουργική της μύτης και των παραρινικών κοιλοτήτων με τη χρήση navigator έχει καταξιωθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες στη συνείδηση των λαρυγγολόγων όλου του κόσμου ως μια άριστη ελάχιστα τραυματική και εξαιρετικά αποτελεσματική μέθοδο της αντιμετώπισης των χειρουργικών παθήσεων της περιοχής. Με αρχική εφαρμογή τις οξείες και χρόνιες ρινοκολπίτιδες, ανθεκτικές στη φαρμακευτική αγωγή καθώς και τη ρινοκολπική πολυποδίαση, τις βλεννογονοπυοκήλες και τα εμπυήματα, πέρασε γρήγορα στην αντιμετώπιση αθρόων ιδιαίτερα οπίσθιων ρινορραγιών, τη δακρυοασκορινοστομία και τη αποσυμπίεση του οφθαλμικού κόγχου, τη χειρουργική αφαίρεση καλοηθών και κακοήθων όγκων της περιοχής καθώς και την αντιμετώπιση της ρινόρροιας εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Παρότι ο σοβαρός κίνδυνος των σοβαρών επιπλοκών κατά την εφαρμογή της είναι χαμηλός, υπολογίζεται σε διάφορα κέντρα από 0,3 έως 3%, αυτός φαίνεται να πλησιάζει τη ψηλότερη κλίμακα ή και λίγο περισσότερο σε περιπτώσεις επανεπέμβασης με απώλεια των οδηγών σημείων - από την επέμβαση που έχει προηγηθεί - σε εκτεταμένη μαζική πολυποδίαση καθώς και σε σοβαρή διεγχειριτική αιμορραγία. Η ανάγκη μείωσης αυτού του κινδύνου, οδήγησε τη σύγχρονη τεχνολογία στην εξέλιξη ενός συστήματος διεγχειρητικής πλοήγησης στις παραρινικές κοιλότητες που ονομάζεται navigation.

- Τι είναι λοιπόν αυτό το σύστημα, πώς εφαρμόζεται;

- Πρόκειται για ένα σύστημα απεικόνισης real time, που δίνει δηλαδή σε πραγματικό χρόνο το στίγμα της αιχμής του χειρουργικού εργαλείου μέσα στη τρισδιάστατη ανατομική απεικόνιση των παραρινικών κοιλοτήτων. Είναι με απλά λόγια ένα σύστημα που μοιάζει με το GPS του αυτοκινήτου ή του σκάφους μας. Εδώ τη θέση του στίγματος του κινούμενου οχήματος παίρνει η άκρη του κινούμενου χειρουργικού εργαλείου, οι δε χάρτες με τους οποίους φορτώνουμε το σύστημα είναι μια προεγχειρητική αξονική τομογραφία των παραρρινικών κοιλοτήτων σε τρία επίπεδα, απεικονίζοντας με ακρίβεια την ανατομία της περιοχής στις τρεις διαστάσεις του χώρου.

- Και για ποιο λόγο χρησιμοποιείται αυτή η τεχνική;

- Σε αντιστοιχία με την άνεση που προσφέρουν τα συστήματα πλοήγησης στην οδήγησης οχήματος στη ξηρά ή σκάφους στη θάλασσα, η χρήση navigator στην ενδοσκοπική χειρουργική της ρινός και των παραρινικών κοιλοτήτων, έχει κάνει εφικτό το να κινούμαστε με ασφάλεια πολύ κοντά σε ευγενείς και ευαίσθητες δομές, όπως είναι οι μήνιγγες και ο εγκέφαλος, ο οφθαλμός και το οπτικό νεύρο καθώς και τα μεγάλα αγγεία της περιοχής, εξασφαλίζοντας τη ριζική αφαίρεση της παθολογίας με ταυτόχρονη σημαντική ελάττωση του χειρουργικού κινδύνου.

- Άρα αναφερόμαστε σε μία εξαιρετική απεικόνιση.

- Έτσι είναι, μιλάμε για μία πολύ καλή και ακριβής απεικόνιση η οποία δίνει στο χειρουργό σε κάθε στιγμή και σε πραγματικό χρόνο την αίσθηση του που ακριβώς βρίσκεται η άκρη του χειρουργικού του εργαλείου στις τρεις διαστάσεις του χώρου μέσα στη λεπτή ανατομία του εγκεφάλου. Οι κινήσεις του γίνονται πιο προβλέψιμες και ταυτόχρονα ελαττώνει την πιθανότητα να διεισδύσει μέσα σε περιοχές που δεν θα ήθελε, είτε γιατί είναι αλλοιωμένη η ανατομία από μία προηγούμενη επέμβαση είτε γιατί προκύπτει αιμορραγία τη στιγμή του χειρουργείου και έτσι η ικανότητα της άμεσης όρασης έχει ελαττωθεί σημαντικά. Με το navigator όμως έχει ένα σημαντικό βοήθημα που του δείχνει σε ποιο σημείο βρίσκεται και αν θα πρέπει να προχωρήσει ούτως ώστε και την αιμορραγία επιμελώς να σταματήσει και να μην τραυματίσει ευαίσθητες ανατομικές δομές.

- Με τη χρήση του navigator η διάρκεια της επέμβασης γίνεται πιο σύντομη;

- Το να εγκαταστήσεις ένα τέτοιο σύστημα στην αρχή μπορεί να πάρει παραπάνω χρόνο αλλά όσο εξοικειώνεται ο χειρουργός με τη χρήση του η εφαρμογή στον ασθενή πραγματικά δεν θα υπερβαίνει τα δέκα λεπτά. Το σύστημα, με τη λεπτομερή και συγκεκριμένη προεγχειρητική αξονική τομογραφία που κάνουμε με λεπτές τομές από 0,8 έως 1 χιλιοστό, καταφέρνει να έχει μία τρομακτική ακρίβεια.

- Ποια είναι η μετεγχειρητική πορεία για τον ασθενή που κάνει επέμβαση με αυτή τη μέθοδο;

- Ο χειρουργός έχει τη δυνατότητα να μην εκτελεί πια ευρείες και μεγάλες ανοιχτές επεμβάσεις ακόμη και για κακοήθη νεοπλάσματα της περιοχής. Με τη βοήθεια του navigator εξασφαλίζει μειωμένο μετεγχειρητικό πόνο καθώς ελαττώνει την ανάγκη να κάνει εκτεταμένες καυτηριάσεις, δεν προκαλούνται μεγάλα θερμικά εγκαύματα στην περιοχή, αποφεύγονται οι πωματισμοί με τη χρήση σύγχρονων αιμοστατικών υλικών που τοποθετούνται ακριβώς στην εστία της πιθανής αιμορραγίας και όλα αυτά βελτιώνουν την άνεση του ασθενούς.

- Ποιο είναι αλήθεια το κόστος για τη χρήση του navigator στην επέμβαση;

- Το κόστος της χρήσης του navigator καλύπτεται πλήρως από τις ιδιωτικές ασφάλειες. Όσο αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία, με την οικονομική δυσχέρεια που υπάρχει τελευταία στη χώρα μας, αδυνατούν να το παρέχουν στους ασφαλισμένους τους, όμως ευτυχώς υπάρχουν κλινικές, που μπορούν να τους το διαθέσουν με πολύ χαμηλό κόστος.

- Ασφαλώς πολύ μεγάλο ρόλο φαντάζομαι ότι παίζει η εμπειρία του χειρουργού.

- Το navigation όπως ήδη περιγράψαμε συνιστά ένα άριστο σύγχρονο βοήθημα στη φαρέτρα των εργαλείων της ενδοσκοπικής χειρουργικής της μύτης και των παραρινικών κοιλοτήτων και είναι αναμφίβολα ανεκτίμητη η συμβολή του στο αίσθημα ασφάλειας που παρέχει τόσο στο χειρουργό που θα το χρησιμοποιήσει όσο και στον ασθενή που είναι ενημερωμένος από το πόσο θα επωφεληθεί από τη χρήση του. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν μπορεί να υποκαταστήσει την καλή εκπαίδευση του χειρουργού. Επιπλέον αν χρησιμοποιηθεί από χειρουργό με ελλιπείς γνώσεις ενδεχομένως να τον οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

 

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Δημήτρης Λουλούδης

Ωτορινολαρυγγολόγος

Βιογραφικό

Ιστότοπος: www.drlouloudis.gr/
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Οι διαταραχές της όσφρησης Μέθοδοι Εξίσωσης »

Κολύμβηση

Video

O Δρόμος για την Θεραπεία αποτελεί το site στον χώρο της υγείας, που απευθύνεται σε ασθενείς, ενημερώνοντάς τους για θέματα κλασικής ιατρικής αλλά και εναλλακτικών θεραπειών.

Η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες και άρθρα, με σκοπό την ενημέρωση και μόνο. Στην περίπτωση που θέλετε να εφαρμόσετε μία θεραπεία που αναγράφεται στο dromostherapeia.gr, επιβάλλεται να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Η πληροφόρηση που δίνεται εδώ δεν είναι, δεν μπορεί και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για διάγνωση ή επιλογή θεραπείας.
Ο dromostherapeia.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει που να έχει σχέση με υλικό που περιλαμβάνεται σ’ αυτήν.