Web
Analytics
Λιθίαση του Ουροποιητικού συστήματος - Ο Δρόμος για την Θεραπεία

Λιθίαση του Ουροποιητικού συστήματος

Η λιθίαση του ουροποιητικού συστήματος αποτελεί την τρίτη σε συχνότητα πάθηση μετά τις ουρολοιμώξεις και τις παθήσεις του προστάτη. Σύμφωνα με επιδημιολογικές μελέτες αφορά το 4-6% του πληθυσμού. Η πάθηση αυτή είναι γνωστή από τα αρχαία χρόνια και απασχόλησε από πολύ παλιά τους ερευνητές. Η προσπάθεια για την ανεύρεση θεραπείας κινήθηκε προς δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά την πρόληψη, δηλαδή την ανάπτυξη προληπτικών θεραπειών, ενώ η δεύτερη την εξεύρεση θεραπευτικών μεθόδων αντιμετώπισης της λιθίασης.

Αιτιολογία της λιθίασης

Έχουν διατυπωθεί πολλές υποθέσεις που προσπαθούν να εξηγήσουν το φαινόμενο της ανάπτυξης λίθων στο ουροποιητικό σύστημα. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι καμία από αυτές δεν εξηγεί πλήρως την λιθίαση του ουροποιητικού. Επιγραμματικά οι υποθέσεις αυτές είναι:

  1. Η θεωρία του matrix.
  2. Η θεωρία του υπερκορεσμού και
  3. Η θεωρία των αναστολέων της λιθίασης.

Αντιμετώπιση της λιθίασης

Η αντιμετώπιση της λιθίασης παλαιότερα ήταν η χειρουργική αφαίρεση των λίθων με ανοικτή χειρουργική επέμβαση. Αυτό συνέβαινε ως και μια εικοσαετία πριν. Η εξέλιξη όμως των εργαλείων καθώς και η ανακάλυψη νέων οδήγησαν στην ανάπτυξη μεθόδων λιγότερο επεμβατικών και με καλά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των λίθων. Συνέπεια των παραπάνω είναι η σημαντική ωφέλεια για τον ασθενή. Με τις νέες μεθόδους η θεραπεία της πάθησης μπορεί να γίνει σε πρωιμότερα στάδια, με μικρότερη νοσηρότητα και λιγότερες παρενέργειες. Η αντιμετώπιση της λιθίασης γίνεται με βάση τα δεδομένα από την αντικειμενική εξέταση του ασθενή και με τη βοήθεια των παρακλινικών εξετάσεων.
Στις μεθόδους αντιμετώπισης της λιθίασης περιλαμβάνονται: η εξωσωματική λιθοθρυψία (ESWL), η ουρητηροσκόπηση (URS) και η διαδερμική νεφρολιθοθρυψία (PCNL).

Eξωσωματική λιθοθρυψία (ESWL)

Πρώτοι οι Ρώσοι το 1950 ανέπτυξαν τη θεωρία της χρήσης των ηχητικών κυμάτων για τον κατακερματισμό των λίθων. Ο πρώτος λιθοθρύπτης κατασκευάστηκε από τους Γερμανούς (Dornier HM1) το 1980. Με τη μέθοδο αυτή ο κατακερματισμός του λίθου επιτυγχάνεται από ηχητικά κύματα κατάλληλης συχνότητας τα οποία όταν εστιάζονται στο λίθο προκαλούν αρχικά διάβρωση και τελικά τη θραύση του. Πριν την εφαρμογή της μεθόδου προηγείται έλεγχος του ασθενούς με εξετάσεις αίματος, ούρων καθώς και έλεγχος της ανατομίας του ουροποιητικού με ενδοφλέβια ουρογραφία. Αντενδείξεις αποτελούν η εγκυμοσύνη, οι διαταραχές πήξης του αίματος, το ανεύρυσμα της αορτής η της νεφρικής αρτηρίας, η παχυσαρκία και οι σκελετικές ανωμαλίες. Έλεγχος του αποτελέσματος γίνεται σε 15 ημέρες μετά την λιθοθρυψία με απλή ακτινογραφία ΝΟΚ ή υπερηχογράφημα. Στις επιπλοκές περιλαμβάνονται η αιματουρία, δημιουργία μικρών συνήθως νεφρικών ή περινεφρικού αιματώματος, υπέρταση (συνήθως σε ηλικίες άνω των 60 ετών), η οξεία λοίμωξη, η δημιουργία λιθιασικής αλυσίδας και σε ποσοστό λιγότερο από 1% εξωνεφρική βλάβη. Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου κυμαίνεται από 63-84% κατά μέσο όρο. Το ποσοστό επιτυχίας εξαρτάται από τη θέση του λίθου και τη σύσταση αυτού.

Ουρητηροσκόπηση (URS)

Η πρώτη ενδοσκόπηση ουρητήρα έγινε το 1912 από τον Young. Έκτοτε επήλθε βελτίωση της μεθόδου και των ενδοσκοπικών εργαλείων. Έτσι σήμερα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της ουροδόχου κύστεως, των ουρητήρων και της νεφρικής πυέλου. Τα ουρητηροσκόπια διακρίνονται σε άκαμπτα και εύκαμπτα και πλαισιώνονται από πλήθος εργαλείων (λαβίδες σύλληψης, βιοψίας, baskets), καθώς και συστήματα κατακερματισμού λίθων (ηλεκτροϋδραυλικά, υπέρηχοι, laser). Αντενδείξεις ουρητηροσκόπησης αποτελούν οι λοιμώξεις του ουροποιητικού και οι διαταραχές πήξης του αίματος. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στη λιθοθρυψία με laser που αποτελεί μια σύγχρονη μέθοδο με υψηλά ποσοστά επιτυχίας (91-100%), ανεξαρτήτως σύστασης του λίθου και χαμηλά ποσοστά επιπλοκών.

Διαδερμική νεφρολιθοθρυψία (PCNL)

Η πρώτη αναφορά της μεθόδου έγινε το 1976 από τους Fernstrom Johansson. Αποτελούσε τη μέθοδο εκλογής μέχρι την χρήση της εξωσωματικής λιθοθρυψίας στην καθημερινή πράξη. Εξακολουθεί όμως να αποτελεί μέθοδο εκλογής για την αντιμετώπιση λίθων του νεφρού μεγέθους μεγαλύτερου από 2 εκ. Η προσπέλαση της αποχετευτικής μοίρας του νεφρού γίνεται μέσω του δέρματος, ενώ ο κατακερματισμός του λίθου γίνεται με τη βοήθεια υπερήχων, μηχανικού λιθοθρύπτη ή ηλεκτροϋδραυλικού λιθοθρύπτη. Στο τέλος της διαδικασίας τοποθετείται νεφροστομία για 1-4 ημέρες. Ένα πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι η δυνατότητα συνδυασμού της με εξωσωματική λιθοθρυψία. Ακόμη η νεφροστομία δίνει τη δυνατότητα στον Ουρολόγο της δεύτερης επέμβασης-second look-σε περίπτωση υπολειμματικής λιθίασης. Οι επιπλοκές τις μεθόδου χωρίζονται σε διεγχειρητικές (αιμορραγία 0,5%, τραυματισμός γειτονικών οργάνων 1%, σήψη 2,5%) και μετεγχειρητικές. Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ότι το ποσοστό επιτυχίας της μεθόδου αγγίζει το 98%. Το ποσοστό αυτό μειώνεται όσο αυξάνει ο αριθμός και το μέγεθος των λίθων. Τέλος υπάρχει και η λεγόμενη sandwich therapy (συνδυασμός ESWL και PCNL) με ποσοστά επιτυχίας που κυμαίνονται μεταξύ 71-96%.

Συμπεράσματα

Από τα προλεγόμενα γίνεται αντιληπτό ότι στη σημερινή εποχή υπάρχει η δυνατότητα αντιμετώπισης της λιθίασης με διάφορες μεθόδους και με υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Ο Ουρολόγος έχει τη δυνατότητα με τη βοήθεια εξελιγμένων μεθόδων και εργαλείων να ανακουφίσει των πάσχοντα. Πρέπει όμως στο σημείο αυτό να τονιστεί και η πρόληψη η οποία περιλαμβάνει τον τακτικό έλεγχο ασθενών με ιστορικό λιθίασης του ουροποιητικού, την καλή ενυδάτωση αυτού και τη κατάλληλη δίαιτα ανάλογα με τη σύσταση των λίθων.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Ιωάννης Βασιλακάκης  MD, FEBU

Χειρουργός Ουρολόγος-Ανδρολόγος

Βιογραφικό

Κολύμβηση

Video

O Δρόμος για την Θεραπεία αποτελεί το site στον χώρο της υγείας, που απευθύνεται σε ασθενείς, ενημερώνοντάς τους για θέματα κλασικής ιατρικής αλλά και εναλλακτικών θεραπειών.

Η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες και άρθρα, με σκοπό την ενημέρωση και μόνο. Στην περίπτωση που θέλετε να εφαρμόσετε μία θεραπεία που αναγράφεται στο dromostherapeia.gr, επιβάλλεται να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Η πληροφόρηση που δίνεται εδώ δεν είναι, δεν μπορεί και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για διάγνωση ή επιλογή θεραπείας.
Ο dromostherapeia.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει που να έχει σχέση με υλικό που περιλαμβάνεται σ’ αυτήν.