Web
Analytics
Τα ανθοϊάματα και οι άλλες εναλλακτικές/ενεργειακές θεραπείες - Ο Δρόμος για την Θεραπεία

Τα ανθοϊάματα και οι άλλες εναλλακτικές/ενεργειακές θεραπείες

Γράφει: Μαρίνα Αγγελή, Ψυχίατρος, Ολιστική Ψυχοθεραπεία - Ανθοθεραπεία

 

Συνδυάζοντας τα ανθοϊάματα με άλλες ενεργειακές θεραπείες

Τα ανθοϊάματα μπορούν να βοηθήσουν τη δράση πολλών εναλλακτικών θεραπειών. Υπάρχει σήμερα ένα πλήθος ανθοϊαμάτων, ανάμεσα στα οποία ο εναλλακτικός θεραπευτής μπορεί να βρει εκείνα που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της προσέγγισης του και να βελτιώσει έτσι την απόδοση του και τα αποτελέσματα της δουλειάς του.
Το γεγονός βέβαια ότι κάποιος εναλλακτικός θεραπευτής χρησιμοποιεί ορισμένα ανθοϊάματα δεν σημαίνει ότι ασκεί ανθοθεραπεία με την πλήρη σημασία του όρου. Η ανθοθεραπεία προϋποθέτει κατανόηση της προσωπικότητας και των διαφορετικών τύπων ψυχολογικής συμπεριφοράς του ατόμου και απαιτεί σχεδιασμό, διάρκεια και προοπτική.

Ανθοϊάματα και ομοιοπαθητική: Ομοιότητες και διαφορές

Η ανθοθεραπεία και η ομοιοπαθητική εμφανίζουν κάποιες πολύ βασικές ομοιότητες. Και οι δύο αποτελούν εναλλακτικές προσεγγίσεις, των οποίων η δράση ασκείται μέσω της από του στόματος λήψης ενεργειακών σκευασμάτων. Και στις δύο μεθόδους, για την επιλογή των θεραπευτικών σκευασμάτων λαμβάνεται υπ' όψιν η ψυχολογική κατάσταση του ατόμου. Και οι δύο μέθοδοι είναι σε θέση να ασκήσουν πολύ σημαντική επίδραση στον ανθρώπινο ψυχισμό και γενικότερα στην υγεία. Και οι δύο μέθοδοι είναι ολιστικής φύσης, δηλαδή ασχολούνται με τον άνθρωπο στο σύνολο του, θεωρώντας την υγεία και την ασθένεια σαν εκφράσεις της καλής ή μη λειτουργίας και συνεργασίας ανάμεσα στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα.

Υπάρχουν όμως και σημαντικές διαφορές ανάμεσα τους. Η ομοιοπαθητική γενικά εμφανίζει μια πολύ πιο ισχυρή και άμεση επίδραση στη σωματική σφαίρα από ό,τι τα ανθοϊάματα, πράγμα που την καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλη για αρρώστιες και προβλήματα σωματικής φύσης. Τα ανθοϊάματα μπορούν να βοηθήσουν πολύ σε ψυχοσωματικά προβλήματα, εφ' όσον είναι γνωστό το ψυχολογικό προφίλ που συνδέεται με την εμφάνιση τους.  Αν και η επίδραση των ανθοϊαμάτων μπορεί να είναι έντονα ψυχοπροφυλακτική, δεν φαίνονται να είναι το ίδιο κατάλληλα με την ομοιοπαθητική στο να αναστρέφουν ήδη εκδηλωμένες σωματικές βλάβες στον οργανισμό.

Η επιλογή του ομοιοπαθητικού φαρμάκου βασίζεται τόσο σε ψυχολογικούς όσο και σε σωματικούς παράγοντες και λαμβάνει υπ' όψιν ένα πλήθος σωματικών και ψυχικών συμπτωμάτων, εκδηλώσεων και συνηθειών. Τα ανθοϊάματα αντίθετα επιλέγονται αποκλειστικά και μόνο με βάση την ψυχολογία του ατόμου.

Σύμφωνα με την κλασσική ομοιοπαθητική το φάρμακο που ανταποκρίνεται στην παθολογία του ασθενούς και συγκεφαλαιώνει τα κύρια χαρακτηριστικά της ιδιοσυγκρασίας του είναι μόνο ένα κάθε φορά (similimun). Στην ανθοθεραπεία μπορούμε να δημιουργούμε συνδυασμούς ανθοϊαμάτων, συνθέτοντας τα κύρια ψυχολογικά χαρακτηριστικά του ατόμου στη δεδομένη χρονική στιγμή, χωρίς να δεσμευόμαστε από τη φυσιολογία και τα σωματικά του συμπτώματα.

Πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί το ομοιοπαθητικό φάρμακο που ταιριάζει σε μια περίπτωση, επειδή η ιδιοσυγκρασία εμφανίζεται ασαφής και περιπεπλεγμένη από ομοιοπαθητική άποψη. Πάντα όμως είναι δυνατόν να προσδιορίσει κανείς κατάλληλα ανθοϊάματα, αξιολογώντας συναισθήματα και εκδηλώσεις στη συμπεριφορά.

Το ομοιοπαθητικό φάρμακο συχνά λαμβάνεται σε εφ' άπαξ δόση, εμφανίζει μια σταδιακή αύξηση της ισχύος της δράσης του, φτάνοντας σε μια κορύφωση μετά από την οποία τα αποτελέσματα μπορεί να αρχίζουν να φθίνουν. Τότε μόνο το αρχικό φάρμακο μπορεί να επαναληφθεί ή να αντικατασταθεί από κάποιο άλλο. Τα ανθοϊάματα δρουν σταθερά, η εδρασή τους πολλαπλασιάζεται με τον χρόνο και δεν εξασθενεί, όσο και και αν χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσει κάποιος. Επίσης μπορούν να επαναλαμβάνονται όποτε κρίνει κανείς ότι τα χρειάζεται, χωρίς περιορισμούς.

Αν το ομοιοπαθητικό φάρμακο δεν είναι κατάλληλο, μπορεί να προκαλέσει παροδικά κάποια συμπτώματα, τα οποία συμπτώματα θα ήταν σε θέση να θεραπεύσει αν προϋπήρχαν (proving, "όμοιον πάθος"). Στην ανθοθεραπεία αυτό δεν συμβαίνει.

Το ομοιοπαθητικό φάρμακο συχνά προκαλεί θεραπευτικές επιδεινώσεις. Με τα ανθοϊάματα αυτό είναι πολύ σπάνιο.
Η δράση του ομοιοπαθητικού φαρμάκου εμποδίζεται ("αντιδοτείτε") από ορισμένες ουσίες, όπως η καφεΐνη, η καμφορά ή η μέντα. Δεν φαίνεται να συμβαίνει το ίδιο με τα ανθοϊάματα.

Το ομοιοπαθητικό φάρμακο θα δράσει εφ' όσον υπάρχει ήδη κάποιο πρόβλημα ή μιασματική επιβάρυνση. Ανθοϊάματα όμως μπορεί να χρησιμοποιεί κανείς και για να ενισχύσει περαιτέρω κάποιες θετικές συναισθηματικές καταστάσεις και ικανότητες που διαθέτει σε μικρό βαθμό και που η έλλειψη τους δεν συνιστά κατ' ανάγκην πρόβλημα (π.χ. να γίνει πιο επιεικής, πιο υπομονετικός κλπ.).

Συμπερασματικά, υπάρχουν πολύ λιγότεροι "νόμοι" και περιορισμοί στην ανθοθεραπεία, σε σχέση με την ομοιοπαθητική. Σε αντιστάθμισμα όμως, η θεραπεία με ανθοϊάματα δεν έχει τη δυνατότητα να καθοδηγείται από την ύπαρξη σωματικών συμπτωμάτων ή άλλων φυσικών χαρακτηριστικών και οφείλει να βασιστεί εξ ολοκλήρου στη βαθιά αντίληψη και γνώση των διαδικασιών της ψυχής.

Χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα ανθοϊάματα και ομοιοπαθητικά φάρμακα

Η θεραπευτική εμπειρία δείχνει ότι πολύ σημαντικά αποτελέσματα μπορούν να προκύψουν από την ταυτόχρονη, συντονισμένη εφαρμογή ομοιοπαθητικής και ανθοθεραπείας, αποτελέσματα που υπερβαίνουν κατά πολύ, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, το άθροισμα των επί μέρους ωφελημάτων από αυτές.

Πολλοί ομοιοπαθητικοί γιατροί είναι αντίθετοι στην ταυτόχρονη χρήση ανθοϊαμάτων και ομοιοπαθητικών φαρμάκων. Άλλοι βρίσκουν ότι οι μέθοδοι μπορούν να συνδυάζονται χωρίς πρόβλημα και με πολύ θετικά αποτελέσματα. Τα ανθοϊάματα μπορούν να "λύνουν τα χέρια" του ομοιοπαθητικού σε περιόδους όπου ο ασθενής παραπονείται ότι υποφέρει και ταλαιπωρείται ψυχικά, όταν δεν συντρέχουν ακόμα οι συνθήκες για εκ νέου συνταγογράφηση ομοιοπαθητικού φαρμάκου. Τα ανθοϊάματα δεν θα διαταράξουν την ομοιοστασία του οργανισμού ούτε θα "συσκοτίσουν την εικόνα" του, όπως θα κάνει ένα άκαιρο ή ακατάλληλο ομοιοπαθητικό φάρμακο, αντίθετα πολλές φορές θα ξεκαθαρίσουν περαιτέρω αυτήν την εικόνα.

Προσωπικά έχω διαπιστώσει ότι μια συνδυασμένη προσέγγιση των δύο μεθόδων είναι το καλύτερο και το πιο δραστικό που μπορεί να κάνει κανείς από ενεργειακή άποψη, για πολλά δύσκολα προβλήματα, ιδίως ψυχικής φύσης, αλλά και για μια γρήγορη ενδυνάμωση ενός πολλαπλά εξασθενημένου οργανισμού. Αν η συνδυασμένη θεραπεία γίνεται από διαφορετικούς θεραπευτές, θα είναι καλό να υπάρχει συνεννόηση και συντονισμός, ώστε να ακολουθείται ενιαία πορεία και να υπάρχει κοινός θεραπευτικός σχεδιασμός.

Οι ασθενείς αντιλαμβάνονται αμέσως τα πλεονεκτήματα της συνδυασμένης προσέγγισης και η πρόοδος είναι θεαματική.

 
Μαρίνα Αγγελή, Ψυχίατρος
Ολιστική Ψυχοθεραπεία - Ανθοθεραπεία
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Ανθοθεραπεία »

Κολύμβηση

Video

O Δρόμος για την Θεραπεία αποτελεί το site στον χώρο της υγείας, που απευθύνεται σε ασθενείς, ενημερώνοντάς τους για θέματα κλασικής ιατρικής αλλά και εναλλακτικών θεραπειών.

Η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες και άρθρα, με σκοπό την ενημέρωση και μόνο. Στην περίπτωση που θέλετε να εφαρμόσετε μία θεραπεία που αναγράφεται στο dromostherapeia.gr, επιβάλλεται να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Η πληροφόρηση που δίνεται εδώ δεν είναι, δεν μπορεί και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για διάγνωση ή επιλογή θεραπείας.
Ο dromostherapeia.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει που να έχει σχέση με υλικό που περιλαμβάνεται σ’ αυτήν.