Εναλλακτικά της βιοψίας ένας τρόπος με τον οποίο μπορούν να δοθούν σχετικά ακριβείς ενδείξεις για την παρουσία προχωρημένης ίνωσης ή/και κίρρωσης είναι η ελαστογραφία του ήπατος (fibroscan) εξέταση παρόμοια με υπέρηχο ήπατος. Το πλεονέκτημά του σε σχέση με τη βιοψία είναι ότι είναι γρήγορο και εντελώς ανώδυνο. Αυτό συμβαίνει επειδή ο ανιχνευτής του μηχανήματος που στέλνει τα ηχητικά κύματα, τοποθετείται απλά πάνω στο δέρμα και τίποτα δεν εισάγεται μέσα στο σώμα. Όσο πιο σκληρό ή λιγότερο ελαστικό είναι το ήπαρ, τόσο ταχύτερα μεταδίδεται το ηχητικό κύμα.

Το μηχάνημα είναι βαθμονομημένο από 0 έως 75, όπου το 4 δεν αντιπροσωπεύει καμία βλάβη στο ήπαρ, το 4-12 αυξανόμενες ποσότητες ίνωσης και το 12-15 τις απαρχές της κίρρωσης. Το σύστημα ηπατικής ελαστογραφίας έχει αποδειχθεί ότι είναι ακριβές στη μέτρηση μικρής ή καθόλου βλάβης και στη μέτρηση της κίρρωσης. Είναι επίσης ικανό να διακρίνει διαφορετικούς βαθμούς κίρρωσης καθώς το 80%  των συνολικών βαθμών (από το 12 έως το 75) αξιολογεί την κίρρωση. Για παράδειγμα, η βαθμολογία 30 υποδεικνύει την υφιστάμενη ή επικείμενη αντιρρόπηση.

Ωστόσο, έχει αποδειχθεί λιγότερο ακριβές στη διάκριση ενδιάμεσων βαθμών ίνωσης. Η εξέταση αυτή επίσης δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστη σε άτομα με αυξημένο Δείκτη Μάζας Σώματος (Body Mass Indicator – ΒΜΙ) δηλαδή υπέρβαρα ή παχύσαρκα άτομα που έχουν αυξημένη συγκέντρωση του λίπους ενδοκοιλιακά. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ελαστογραφία μπορεί να δώσει ψευδώς αυξημένες τιμές, δίνοντας μια παραπλανητική εικόνα αύξησης της ίνωσης…