Web
Analytics
Λαπαροσκοπική Ουρολογία - Ο Δρόμος για την Θεραπεία

Η Ουρολογία είναι η κατεξοχήν ειδικότητα όπου η τεχνολογία βρίσκει την απόλυτη εφαρμογή της. Τα τελευταία είκοσι χρόνια η λαπαροσκοπική χειρουργική έδωσε τη δυνατότητα αντιμετώπισης σχεδόν όλων των Ουρολογικών παθήσεων με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο, παρέχοντας στους ασθενείς όλα τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου.

Τι είναι η λαπαροσκοπική χειρουργική

Η λαπαροσκοπική χειρουργική είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος κατά την οποία η επέμβαση δεν εκτελείται μέσω τομής του δέρματος και των υποκείμενων στρωμάτων, αλλά μέσω μικρών οπών, όπου τοποθετούνται ειδικά λαπαροσκοπικά εργαλεία, τα οποία χειρίζεται ο λαπαροσκοπικός χειρουργός.

Πώς διενεργείται μια λαπαροσκοπική επέμβαση

Αρχικά μέσω μιας οπής 1εκ. χορηγείται αέριο (συνήθως CO2 ) μέσα στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Στην συνέχεια τοποθετείται η λαπαροσκοπική κάμερα, η οποία μεταφέρει σε μεγέθυνση μέχρι και 15 φορές την εικόνα σε ειδική οθόνη, όπου γίνεται εφικτή η επισκόπηση όλων των ενδοκοιλιακών οργάνων. Αφού τοποθετηθούν υπό άμεση όραση και τα υπόλοιπα λαπαροσκοπικά εργαλεία, ο χειρουργός εκτελεί με μεγάλη ακρίβεια, αναίμακτα και με ελάχιστο τραυματισμό των ιστών την απαιτούμενη επέμβαση! Ενώ στις περιπτώσεις που χρειάζεται η αφαίρεση ενδοκοιλιακού ιστού, αυτό γίνεται διαμέσου μικρής τομής στο δέρμα ολίγων εκατοστών.

Πλεονεκτήματα:

 1. Πιο ακριβής και λεπτομερής διενέργεια της επέμβασης – παρασκευής των ιστών λόγω χρήσης κάμερας με μεγέθυνση 10-15 φορές.
 2. Τραυματισμός των ιστών σε μικρότερη έκταση.
 3. Μικρότερο χειρουργικό stress.
 4. Μικρότερη απώλεια αίματος- μικρότερη πιθανότητα μετάγγισης.
 5. Μικρότερος μετεγχειρητικός πόνος, μικρότερη χρήση αναλγητικών
 6. Μικρότερος χρόνος νοσηλείας- ταχύτερη έξοδος από το νοσοκομείο.
 7. Γρηγορότερη επάνοδος στην προτέρα φυσική δραστηριότητα.
 8. Καλύτερο κοσμητικό αποτέλεσμα- μικρότερες ουλές.
 9. Λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές που σχετίζονται με το τραύμα όπως διαπύηση, διάσπαση, μετεγχειρητική κήλη.
 10. Μικρότερη επιβάρυνση του καρδιαγγειακού και αναπνευστικού, μικρότερη πιθανότητα μετεγχειρητικών και αναπνευστικών λοιμώξεων.

Μειονεκτήματα

 • Οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις απαιτούν χειρουργική δεξιοτεχνία, κατάλληλη εκπαίδευση και είναι τεχνικά πιο απαιτητικές για τον χειρουργό. Στα χέρια ενός κατάλληλα εκπαιδευμένου λαπαροσκόπου επιτυγχάνουν το βέλτιστο αποτέλεσμα, προκαλώντας λιγότερες διεγχειρητικές και μετεγχειρητικές επιπτώσεις.
 • Συνήθως διαρκούν περισσότερο χρόνο, αν και με την πάροδο των ετών οι χειρουργικοί χρόνοι είναι ανάλογοι ή και μικρότεροι των ανοικτών επεμβάσεων.
 • Πάντα μια λαπαροσκοπική επέμβαση υπάρχει πιθανότητα να μετατραπεί σε ανοικτή, όταν η ασφάλεια του ασθενούς και της επέμβασης το επιβάλουν.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Eπεμβάσεις νεφρού

 • Λαπαροσκοπική απλή νεφρεκτομή, σε μη λειτουργικό ρικνό ή υδρονεφρωτικό νεφρό
 • Λαπαροσκοπική ριζική νεφρεκτομή, σε καρκίνο του νεφρού
 • Λαπαροσκοπική μερική νεφρεκτομή, σε μόρφωμα νεφρού μέχρι 4εκ.
 • Λαπαροσκοπική κρυοπηξία μορφωμάτων νεφρού
 • Λαπαροσκοπική αφαίρεση συμπτωματικών ή ευμέγεθων κύστεων νεφρού
 • Λαπαροσκοπική νεφροπηξία, σε συμπτωματική πτώση νεφρού
 • Λαπαροσκοπική βιοψία νεφρού

Επεμβάσεις νεφρικής πυέλου και ουρητήρα

 • Λαπαροσκοπική πυελοπλαστική, σε στένωση πυελοουρητηρικής συμβολής σε παιδιά και ενήλικες
 • Λαπαροσκοπική πυελολιθοτομή/ ουρητηρολιθοτομή, σε λιθους οι οποίοι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ενδοσκοπικά
 • Λαπαροσκοπική νεφροουρητηρεκτομή, σε όγκους από μεταβατικό επιθήλιο της νεφρικής πυέλου και του ουρητήρα
 • Λαπαροσκοπική ουρητηρεκτομή και επαναμφύτευση ουρητήρα, σε κακώσεις ή κακοήθειες του κάτω τριτημορίου του ουρητήρα
 • Λαπαροσκοπική αφαίρεση στενωμάτων ουρητήρα και τελικοτελική αναστόμωση

Επεμβάσεις επινεφριδίου

 • Λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή, σε μάζες των επινεφριδίων

Επεμβάσεις της ουροδόχου κύστεως

 • Λαπαροσκοπική κυστεκτομή, σε διηθητικούς όγκους της κύστεως
 • Λαπαροσκοπική λεμφαδενεκτομή, σε κακοήθειες του ουροποιητικού
 • Λαπαροσκοπική αφαίρεση εκκολπώματος ουροδόχου κύστεως

Επεμβάσεις του προστάτη

 • Λαπαροσκοπική προστατεκτομή, σε τοπικά εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη
 • Λαπαροσκοπική αδενοματεκτομή, σε ευμεγέθη υπερτροφία προστάτη

Επεμβάσεις όρχεων

 • Λαπαροσκοπική απολίνωση έσω σπερματικών φλεβών, σε κιρσοκήλη
 • Οπισθοπεριτοναικός λεμφαδενικός καθαρισμός, σε καρκίνο των όρχεων

Πότε δεν είναι εφικτή η πραγματοποίηση μιας λαπαροσκοπικής επέμβασης

Πριν από κάθε επέμβαση ο ασθενής εκτιμάται από ομάδα ιατρών, στην οποία συμμετέχουν αναισθησιολόγος, καρδιολόγος και πνευμονολόγος, προκειμένου να εκτιμηθεί ο εγχειρητικός κίνδυνος και να προετοιμαστεί κατάλληλα προεγχειρητικά. Ασθενείς με σοβαρά καρδιολογικά ή/και πνευμονολογικά προβλήματα πιθανόν να είναι περισσότερο κατάλληλοι να υποβληθούν σε ανοικτή επέμβαση αν και η τελική απόφαση λαμβάνεται από την προεγχειρητική εκτίμηση. Η παχυσαρκία αποτελεί σχετική αντένδειξη, ιδιαίτερα σε ασθενείς με Δείκτη Μάζας Σώματος άνω του 35, επείδη πιθανόν να απαιτηθούν μεγαλύτερου μεγέθους λαπαροσκοπικά εργαλεία, ενώ τεχνικά είναι πιθανόν να παρουσιαστούν δυσκολίες. Προηγούμενες πολλαπλές επεμβάσεις κοιλίας, μπορεί να περιορίσουν την χρήση της λαπαροσκοπικής μεθόδου, ιδιαίτερα όταν επιλεχθεί η διαπεριτοναική προσπέλαση, λόγω των πολλαπλών συμφύσεων. Στις περιπτώσεις αυτές και ανάλογα με την υποκείμενη νόσο επιλέγεται η οπισθοπεριτοναική προσπέλαση, όπως για παράδειγμα στην ριζική προστατεκτομή ή τη ριζική νεφρεκτομή. Τέλος, ιδιαίτερα μεγάλοι όγκοι ή τοπικά εκτεταμένοι συνήθως επιλέγεται να αφαιρούνται με ανοικτή μέθοδο. Ωστόσο καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν αποτελεί απόλυτη αντένδειξη. Η εμπειρία του λαπαροσκοπικού χειρουργού αποτελεί τον κυρίαρχο παράγοντα διενέργειας ή όχι μιας λαπαροσκοπικής επέμβασης.

 

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Αναστάσιος Γ. Μιχαλάκης MD, PhD, FEBU

Χειρουργός Ουρολόγος - Ενδοουρολόγος
Λαπαροσκοπικός - Ρομποτικός Χειρουργός
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Βιογραφικό

Ιστότοπος: https://www.endourology.com.gr/

Τελευταία άρθρα από τον/την Αναστάσιος Γ. Μιχαλάκης MD, PhD, FEBU

Κολύμβηση

Video

O Δρόμος για την Θεραπεία αποτελεί το site στον χώρο της υγείας, που απευθύνεται σε ασθενείς, ενημερώνοντάς τους για θέματα κλασικής ιατρικής αλλά και εναλλακτικών θεραπειών.

Η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες και άρθρα, με σκοπό την ενημέρωση και μόνο. Στην περίπτωση που θέλετε να εφαρμόσετε μία θεραπεία που αναγράφεται στο dromostherapeia.gr, επιβάλλεται να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Η πληροφόρηση που δίνεται εδώ δεν είναι, δεν μπορεί και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για διάγνωση ή επιλογή θεραπείας.
Ο dromostherapeia.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει που να έχει σχέση με υλικό που περιλαμβάνεται σ’ αυτήν.