Web
Analytics
Ύπνωση - Υπνοθεραπεία για την αντιμετώπιση των Εμβοών στα αυτιά - Ο Δρόμος για την Θεραπεία

Ύπνωση - Υπνοθεραπεία για την αντιμετώπιση των Εμβοών στα αυτιά

Οι εμβοές  (βουητό) των αυτιών είναι ένα υποκειμενικό σύμπτωμα ήχων στα αυτιά, χωρίς να υπάρχει εξωτερικό ερέθισμα ήχου. Οι ασθενείς περιγράφουν τις εμβοές ως κουδούνισμα ή σφύριγμα στα αυτιά τους.

Τα αίτια που προκαλούν εμβοές μπορεί να είναι περιβαλλοντολογικά, διαιτητικά, κατάχρηση φαρμάκων όπως η ασπιρίνη ή αντιβιοτικά και παθήσεις των αυτιών. (Fowler, 1965). Η Ωτορινολαρυγγική διερεύνηση είναι απαραίτητη για να αποκλεισθούν ή να αντιμετωπιστούν οργανικές παθήσεις των αυτιών που μπορεί να προκαλούν εμβοές.

Μερικά άτομα μαθαίνουν να ανέχονται τις εμβοές. Άλλα άτομα υποφέρουν παραπονούμενα για δυσφορία, άγχος, υπερένταση, ευερεθιστότητα, αλλαγές της διάθεσης, κατάθλιψη, δυσκολίες στη συγκέντρωση και αϋπνία.

Το στρες και τα ψυχολογικά προβλήματα επιδεινώνουν τις εμβοές. Άτομα με έντονα συμπτώματα εμβοών εσωτερικεύουν, πιθανόν, το άγχος και το σωματοποιούν (Walsh & Gerley, 1985).

Αν και δεν υπάρχει μια μοναδική θεραπεία ίασης των εμβοών, η κατάσταση θεωρείται αντιμετωπίσιμη. Μερικές θεραπείες αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ίδιων των εμβοών και άλλες στην διευκόλυνση της ανοχής του συμπτώματος. Καμία θεραπεία δεν είναι η ίδια για όλους τους ασθενείς. Είναι σημαντικό να αντιμετωπίζεται ο κάθε ασθενείς σαν μοναδική οντότητα ξεχωριστά.

Η Ύπνωση και Υπνοθεραπεία  χρησιμοποιείται για δεκαετίες στην αντιμετώπιση των εμβοών. Ο κύριος στόχος της Ύπνωσης είναι να διδάξει τον ασθενή να μπορεί να ζει με το σύμπτωμα και να ελαττώσει την βίωση του θορύβου στα αυτιά του (Brattberg, 1983).

Η Υπνοθεραπεία είναι μια ψυχοθεραπευτική τεχνική που αξιοποιεί την ενεργό φαντασία μας (active imagination). Αρχικά ο πελάτης καθοδηγείται να χαλαρώσει σε βαθμό έκστασης ή πολύ βαθιάς χαλάρωσης (trance state). Ακολούθως, μπορεί να αποδεχτεί προτάσεις (suggestions) για νοερή απεικόνιση (visual imagery) μείωσης του θορύβου, βαθμιαίας εξάλειψης του θορύβου, ή κάλυψής του από άλλο ευχάριστο ήχο (Kay et al, 1994).

O Brattberg (1983) έκανε μια μελέτη σε 32 ασθενείς με εμβοές οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν με ύπνωση και διαπίστωσε ότι 22 από αυτούς αισθάνθηκαν σημαντική βελτίωση του συμπτώματος. Μελέτες των Marlowe (1973) και Mihalyka και Whanger (1959), έδειξαν ότι οι ασθενείς, με χρήση της ύπνωσης, μπορούσαν να βελτιώσουν τις εμβοές αποκλείοντας την βίωση του θορύβου. Ο Kay και συνεργάτες (1994) σε μελέτη ομαδικής υπνοθεραπείας διαπίστωσε σημαντική βελτίωση στην υποκειμενική βίωση του θορύβου ασθενών που υπέφεραν από εμβοές αλλά επίσης και στα επίπεδα κατάθλιψης και άγχους.

Η μοντέρνα προσέγγιση της ύπνωσης οφείλεται στην προσφορά του Αμερικανού Ψυχιάτρου Milton H. Erickson (1901-1980). Στην ύπνωση, σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, δίνεται έμφαση στην αξιοποίηση (utilization) και ενεργοποίηση (activation ) των εσωτερικών δυνάμεων του ασθενή ( the client's resources), την χρήση των έμμεσων υποβολών/προτάσεων (indirect suggestions), και στην χρήση εξατομικευμένων θεραπευτικών μεταφορών (individualized therapeutic metaphors) και συμβολισμών (Zeig, 1982).

Οι Ross, Lange, Unterrainer and Laszig (2006) στο Πανεπιστήμιο Freiburg της Γερμανίας μελέτησαν τις θεραπευτικές επιδράσεις της ύπνωσης, σύμφωνα με την προσέγγιση του Erickson (χρήση των εσωτερικών πηγών/δυνάμεων των ασθενών), σε υπ'οξείες και χρόνιες μορφές εμβοών σε 393 ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν ως εσωτερικοί σε νοσοκομείο, σε ένα πρόγραμμα 28 ημερών.

Οι βασικές αρχές της ύπνωσης στη μελέτη των Ross και συνεργατών του (2006) ήταν η χρήση θεραπευτικών μεταφορών και συμβολισμού, η τεχνική της «άγκυρας» (anchoring) (σύνδεση με θετικά συναισθήματα), η τεχνική της «σχέσης με τον εαυτό μας» (self-relations technique) (το σύμπτωμα αποτελεί μια αδέξια προσπάθεια του εαυτού μας για αλλαγή), νοερή απεικόνιση (visual imagery), εστιαμό στη «γραμμή του χρόνου της ζωής» (time-line techniques) and ιδεοδυναμικές τεχνικές (ideodynamic techniques). Μερικές από τις τεχνικές αυτές διδάχτηκαν στους ασθενείς για να τις χρησιμοποιούν ως τεχνικές «αυτοϋπνωσης». Τα αποτελέσματα της υπνοθεραπείας ήταν 90.5% βελτίωση των εμβοών στους ασθενείς με υπ' οξεία μορφή εμβοών και 88, 3% βελτίωση στους ασθενείς με χρόνια μορφή εμβοών  Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ικανός να μειώσει την επίγνωση του ήχου.  Κάποιος που ζει κοντά σε ένα αεροδρόμιο, μετά από λίγο καιρό δεν παρατηρεί τους ήχους των αεροπλάνων, ενώ οι φίλοι που τον επισκέπτονται τους προσέχουν. Μπορεί να προσέξουμε αρχικά τον ήχο ενός ανεμιστήρα αλλά σύντομα μας απορροφάει η συζήτηση και παύουμε να τον προσέχουμε ή να θυμόμαστε ότι υπάρχει ανεμιστήρας στο δωμάτιο.  Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει την ικανότητα να επιλέξει να αποκλείσει κάτι από την προσοχή του.

Οι στόχοι της ύπνωσης για την αντιμετώπιση των εμβοών των αυτιών είναι:

  • Να μπορέσει ο ασθενής να ελέγξει και να μειώσει το άγχος του που είναι αποτέλεσμα των εμβοών.
  • Να μπορέσει ο ασθενής να ελέγξει και να μειώσει την βίωση της έντασης των εμβοών στο ελάχιστο, να καλύψει τις εμβοές με την ανάμνηση στο μυαλό του ενός εσωτερικού ευχάριστου ήχου μουσικής ή τραγουδιού ή να σταματήσει να τις αισθάνεται τελείως.
  • Να μάθει ο ασθενής να χρησιμοποιεί την τεχνική της αυτοϋπνωσης για να μπορεί να συνεχίζει να επιτυγχάνει στους παραπάνω στόχους.
 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Brattberg G (1983). An alternative method of treating tinnitus: Relaxation-hypnotherapy primarily through the home use of a recorded audio cassette. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 31, 90-97.

Fowler EP (1965) Subjective head noise (tinnitus aurium), genesis and differential diagnostic significance: A few facts and several speculations. Laryngoscope, 75, 1610-1618.

Kaye JM, Marlowe FI, Ramchandani D, Berman S, Schindler B, Loscalzo G (1994) Hypnosis as an aid for tinnitus patients. Ear nose and Throat Journal, 73, 309-315

Marlowe FI (1973) Effective treatment of tinnitus through hypnotherapy. American Journal of Clinical Hypnosis, 15, 162-165.

Mihalyka EE, Whanger AD (1959) Objective tinnitus aurium hypnotically treated. American Journal of Clinical Hypnosis, 2, 85-86.

Ross UH, Lange O, Unterrainer J, Laszig R (2006) Ericksonian hypnosis in tinnitus therapy: effects of a 28-day inpatient multimodal treatment concept measured by Tinnitus-Questionnaire and Health Survey SF-36. Eur Arch Otorhinolaryngol Eur Arch Otorhinolaryngol. May;264(5):573-4.

Walsh WM & Gerley PP (1985) Thermal biofeedback and the treatment of tinnitus. Laryngoscope, 95, 987-989

Zeig J (editor) (1982) "Ericksonian Approaches to Hypnosis and Psychotherapy" Brunner Mazel

 

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
 Πανταζής Α. Ιορδανίδης

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

Βιογραφικό

Κολύμβηση

Video

O Δρόμος για την Θεραπεία αποτελεί το site στον χώρο της υγείας, που απευθύνεται σε ασθενείς, ενημερώνοντάς τους για θέματα κλασικής ιατρικής αλλά και εναλλακτικών θεραπειών.

Η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες και άρθρα, με σκοπό την ενημέρωση και μόνο. Στην περίπτωση που θέλετε να εφαρμόσετε μία θεραπεία που αναγράφεται στο dromostherapeia.gr, επιβάλλεται να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Η πληροφόρηση που δίνεται εδώ δεν είναι, δεν μπορεί και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για διάγνωση ή επιλογή θεραπείας.
Ο dromostherapeia.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει που να έχει σχέση με υλικό που περιλαμβάνεται σ’ αυτήν.